Strona główna/Urząd/Aktualności/Podpisano umowę na rewitalizację zabytkowego osiedla familoków

Podpisano umowę na rewitalizację zabytkowego osiedla familoków

Aktualności 6 Września 2013

Wczoraj pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a konsorcjum firm GEO-BUD-T.B.M, ZPUH "Multidomex", Przedsiębiorstwo Budowlane "Kubik" podpisana została umowa na rewitalizację zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach.

"Inwestycja oparta będzie na zdefiniowanych potrzebach naszych mieszkańców dotyczących przestrzeni publicznej. Opracowując zakres prac, uwzględniliśmy opinie zgłaszane w ciągu minionych lat. Mamy nadzieję, że dzięki temu zadaniu podkreślone zostaną atuty wyjątkowego miejsca, jakim jest osiedle" - mówi Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót mających na celu przywrócenie zabytkowemu osiedlu patronackiemu należytej funkcji śródmiejskiej w skali miasta i regionu oraz walorów rekreacyjnych, turystycznych, społecznych, edukacyjnych i kulturowych.

"Zadanie obejmuje utworzenie placu wypoczynkowego wraz ze ścieżką zdrowia, budowę skateparku, wykonanie wysepki ekologicznej, termomodernizację Miejskiego Ośrodka Kultury, remont i adaptację budynku nr 19 przy ul. 3 Maja, wykonanie Centrum Informacji Turystycznej, zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej oraz montaż małej architektury i dodatkowych akcesoriów. Inwestycja będzie się składać także z wykonania placów utwardzonych, ciągów pieszo-jezdnych i łączników, wymiany nawierzchni ul. Hallera wraz z wykonaniem jej odwodnienia, wymiany nawierzchni ul. Kombatantów, budowy i przebudowy chodników" - wylicza Piotr Łuc,dyrektor Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach, który w imieniu Gminy podpisał umowę dotyczącą inwestycji.

Droga do wyłonienia wykonawcy w trybie prawa zamówień publicznych nie była jednak prosta. Na początku czerwca ogłoszony został przetarg na rewitalizację zabytkowego osiedla familoków w Czerwionce. Z programu funkcjonalno-użytkowego oraz określenia planowanych kosztów projektowych i budowlanych wynikało, że szacunkowa wartość prac wynosi ok. 17 mln zł.

Do udziału w postępowaniach przetargowych przystąpiło 5 firm. Najtańsza oferta opiewała na kwotę 8,487 mln zł.

W wyniku oceny i badania ofert ta kwota budziła poważne wątpliwości komisji przetargowej. "To ponad 50% mniej, niż wynika z programu funkcjonalno-użytkowego i dokonanych szacunków wartości prac w oparciu o ceny rynkowe tego typu zamówień" – wyjaśnia Korneliusz Kokowski, inspektor ds. zamówień publicznych i kontroli wewnętrznej w ZDiSK. - Wykonanie tak rozległego i skomplikowanego zamówienia w ramach zaproponowanych kosztów wydawało się niemożliwe. Kwota nie stanowiła w ocenie komisji przetargowej gwarancji rzetelnego wykonania prac".

Ze względu na rażąco niską cenę , wykonawca został więc wezwany do złożenia wyjaśnień.

Komisja oczekiwała szczegółów dotyczących składowych elementów oferty. Wykonawca mógłby przedstawić wszelkie dowody i argumenty odnoszące się do zaproponowanej ceny.

Wyjaśnienia, które otrzymano były mało precyzyjne i nie zawierały obiektywnych czynników, które wskazywałyby możliwość poprawnego wykonania zadania.

Oferta została więc odrzucona ze względu na rażąco niską cenę – to stosowane w tego typu przypadkach procedury w trybie prawa zamówień publicznych. Wykonawca skorzystał jednak z prawa odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie - organu właściwego do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W miniony piątek zapadła decyzja, która zakończyła postępowanie przetargowe i wyłonienie wykonawcy. KIO uznała argumenty gminy.

Wczoraj podpisano więc umowę z konsorcjum firm.

"Wartość zadania wynosi 11 734 200 zł. 85% kosztów pokrywa dotacja, którą pozyskaliśmy z Unii Europejskiej" - mówi Andrzej Wącirz, naczelnik Biura Funduszy Zewnętrznych w UGiM Czerwionka-Leszczyny.

Do końca lutego wykonawca ma przygotować pełna dokumentację projektową i wszelkie wymagane uzgodnienia – w tym z konserwatorem zabytków, pozwolenie na budowę oraz inne niezbędne dokumenty.

Od marca rozpocznie się faza wykonawcza zadania, która - zgodnie z umową - potrwa do 30 kwietnia 2015 r.

Celem inwestycji jest stworzenie na terenie osiedla atrakcyjnych miejsc do rekreacji i wypoczynku - zagospodarowanie i stworzenie przestrzeni publicznej, której brak jest jedną z największych bolączek naszej miejscowości. Zabytkowe osiedle familoków znajduje się w samym centrum Czerwionki, po zakończeniu prac mogłoby uchodzić za "starówkę" miasta, miejsce, które przejmie funkcje rynku – uatrakcyjni miasto, ożywi je i przyczyni się do jego rozwoju. Dobrze zagospodarowana przestrzeń miejska to miejsce służące temu, by się spotkać, porozmawiać, zrelaksować się. Co ważne, rewitalizacja zabytkowego osiedla w Czerwionce nawiązuje do kontekstu kulturowego i dziedzictwa przemysłowego regionu.

Patronackie osiedle familoków jest jednym z najważniejszych i najpiękniejszych zabytków zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Kolonia "Dębieńsko" w Czerwionce-Leszczynach jest jedną z największych i najlepiej zachowanych. W jej skład wchodzi prawie sto budynków wolnostojących, bogato zdobionych, różniących się między sobą detalami architektonicznymi.

W wielu miejscach na Śląsku wybudowano familoki, ale osiedle w Czerwionce-Leszczynach jest wyjątkowe. Historycy i konserwatorzy zabytków podkreślają, że kolonia stanowi unikat, perłę architektury. Wyróżnia się bogactwem form architektonicznych i dbałością o detal.

Inwestycja oparta będzie na zdefiniowanych potrzebach naszych mieszkańców dotyczących przestrzeni publicznej. Opracowując zakres prac, uwzględniliśmy opinie zgłaszane w ciągu minionych lat.

Na terenie osiedla powstanie więc skate park, wypożyczalnia rowerów elektrycznych, pola do gry w szachy i warcaby, utwardzony plac z ławeczkami i fontanną (najprawdopodobniej wyposażony będzie także w bezpłatny dostęp bezprzewodowy do internetu - WiFi), siłownia pod chmurką, ścieżka edukacyjna dotycząca historii osiedla, a także Centrum Informacji Turystycznej (z tradycyjnie umeblowanym śląskim mieszkaniem, pełniącym rolę Izby Tradycji). Całość uzupełniona będzie w elementy małej architektury, mnóstwo nowej zieleni a także nowe oświetlenie.

"Osiedle familoków to miejsce z ogromnym potencjałem rekreacyjnym, turystycznym i promocyjnym, chcielibyśmy ten potencjał wydobyć i wyeksponować. Zrewitalizować kolonię, ożywić ją oddając do użytku mieszkańcom i turystom" – wyjaśnia burmistrz W. Janiszewski.

To kolejne z działań dotyczących rewitalizacji centrum Czerwionki. W ubiegłym roku Gmina zakończyła budowę hali targowej – obiektu wielofunkcyjnego, który również realizuje cele ogólnodostępnej przestrzeni publicznej - poza godzinami targowymi służy m.in. jako boisko do gry w koszykówkę, w tym roku na terenie hali uruchomione zostało także plenerowe kino.

"Nie zapominamy także o samych budynkach – podkreśla dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Marian Uherek. - Unia Europejska nie współfinansuje niestety remontów obiektów. Wspiera mieszkalnictwo, jedynie przez dotację na usuwanie i utylizację azbestu – z czego, oczywiście, korzystamy. Na remont familoków aplikujemy więc o środki z innych źródeł, co roku przeznaczamy również znaczne kwoty na ten cel z budżetu gminy".

"Mamy również nadzieję, że w kolejnym okresie programowania Unia Europejska wspierać będzie remonty obiektów mieszkalnych i uda nam się kompleksowo odnowić same familoki" - dodaje Grzegorz Wolnik, pełnomocnik ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki w UGiM Czerwionka-Leszczyny.

do góry