Strona główna/Urząd/Aktualności/PUP i OPS dla bezrobotnych

PUP i OPS dla bezrobotnych

Aktualności 24 Maja 2017

Podczas połączonych Komisji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach - Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju oraz Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej omówiono kwestie współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku i Ośrodka Pomocy Społecznej z osobami bezrobotnymi oraz pracodawcami z terenu miejscowości. Gościem komisji była Małgorzata Tlołka, zastępca dyrektora PUP w Rybniku.

 

Liczba zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na dzień 31.12.2016 r. wynosi ogółem 4850 osób. Powiat rybnicki to 1602 osoby zarejestrowane, a stopa bezrobocia wynosi tutaj 9,2 %. Z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zarejestrowanych jest 978 bezrobotnych.

W 2016 roku zarejestrowało się 1590 mieszkańców Gminy i Miasta, a 1606 wyrejestrowało się. 110 osób skorzystało ze stażu, 48 osób z rządowego programu „Praca dla młodych”, 50 osób z prac społecznie użytecznych, Powiatowy Urząd Pracy udzielił także 33 dotacje na założenie własnej firmy.

„W ubiegłym roku po praz pierwszy, wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zorganizowaliśmy targi pracy, w których brało udział 25 wystawców. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców Czerwionki-Leszczyn, a nasi wystawcy zaproponowali wspólnie aż 850 miejsc pracy”- zaznaczyła M. Tlołka.

Podczas komisji omówiono także wdrożone działania z zakresu nowoczesnych technologii, które mają ułatwić bezrobotnym korzystanie z oferty Powiatowego Urzędu Pracy.

„Wysoko cenimy współpracę z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – podkreśliła M. Tlołka. - Osoby, którym bardzo trudno wejść na rynek pracy to najczęściej klienci OPS-u. Wspólnie wdrażamy więc szereg działań na rzecz aktywizacji tej grupy bezrobotnych” - dodała.

Zakres wspólnych działań omówiły: zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Beata Augustyn oraz Monika Stępnień-Grzegorzyca, zajmująca się aktywizacją bezrobotnych w OPS-ie.

„Celem wdrożonego przez nas Programu Aktywizacja i Integracja była pomoc osobom bezrobotnym, znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy, oddalonym od rynku pracy z powodu m.in. braku kwalifikacji, odpowiednich kompetencji i innych barier utrudniających funkcjonowanie w środowisku – powiedziała M. Stępień-Grzegorzyca. - Program miał za zadania aktywizację zawodową osób bezrobotnych, w formie prac społecznie użytecznych, organizowanych przez PUP Rybnik, a także integrację społeczną, realizowaną m.in. przez indywidualne i grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie, grupy wsparcia. W zakresie integracji społecznej uczestnicy programu zostali objęci indywidualnym i grupowym poradnictwem specjalistycznym, warsztatami trenerskimi oraz grupami wsparcia. Działania te były realizowane w wymiarze 40 godzin miesięcznie”.

„Szczególną formą wprowadzenia osoby bezrobotnej na rynek pracy są prace społecznie użyteczne. Stanowią one pierwszy etap w reintegracji społeczno-zawodowej naszych klientów. Jest to jedna ze skuteczniejszych metod aktywizacji osób bezrobotnych. Daje możliwości stworzenia indywidualne dla każdego z uczestników stabilnych warunków wykonywania powierzonej pracy oraz wpływa na poprawę ekonomicznej sytuacji bezrobotnych. Skierowania do pracy wydaje się na rzecz jednostek organizacyjnych gminy, organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz społeczności lokalnych w wymiarze 10 godzin tygodniowo za wynagrodzeniem co najmniej 8.10 zł za godzinę. Choć nie finanse są tu najważniejsze. Chodzi o możliwość zmiany trybu życia. Codzienne wyjścia z domu, spotkania z ludźmi stają się pomocne przy poszukiwaniu stałej pracy i - co ważne - zachęcają do aktywnego działania. Ten system w dużym stopniu wpłynął na wypracowanie u naszych uczestników samodzielności i samodyscypliny oraz nawyku pracy” - podkreślała B. Augustyn. 

top_baner
do góry