Strona główna/Urząd/Aktualności/PUP i OPS dla bezrobotnych

PUP i OPS dla bezrobotnych

Aktualności 31 Marca 2015

Podczas ostatniej Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach omówiono kwestie współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku oraz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z osobami bezrobotnymi oraz pracodawcami z terenu miejscowości. Gościem komisji była Anna Michalczyk, dyrektor PUP w Rybniku.

 


Anna Michalczyk przypomniała, że dzięki utworzeniu Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego od września 2010 r. bezrobotni z terenu Czerwionki-Leszczyn mogą korzystać z pomocy jaką oferuje PUP na miejscu, bez konieczności wyjazdu do Rybnika. 

"We wrześniu minie pięć lat, odkąd skróciliśmy drogę do Urzędu Pracy dla mieszkańców Czerwionki-Leszczyn. Zniknęły uciążliwości w postaci dojazdów, tutejsi bezrobotni mogą załatwić wszystko na miejscu. To także oszczędność czasu i pieniędzy związanych z podróżą do Rybnika" – podkreśliła Anna Michalczyk.

Mieszkańcy gminy, wcześniej zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku, w punkcie konsultacyjnym otrzymują pełne wsparcie w zakresie aktywnego poszukiwania pracy. Zostają objęci usługami pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego, w tym również informacji zawodowej. W tutejszym punkcie możliwe jest również pobieranie wszelkich zaświadczeń dotyczących zarejestrowania.


"Dzięki stałej komunikacji i wzajemnym zrozumieniu,współpraca z gminą przebiega doskonale. Dysponujemy bardzo dobrymi warunkami pracy. Współpracujemy również z OPS-em, wdrażając szereg projektów aktywizujących osoby bezrobotne" – wyjaśniała A. Michalczyk.Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła także dane statystyczne: stopa bezrobocia w powiecie rybnickim jest niższa od krajowej - na 31.12.2014 r. – w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 1135 osób z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w tym 659 kobiet. Osób, którym przysługiwało prawo do zasiłku było 107, w tym 67 kobiet. W ubiegłym roku w Czerwionce-Leszczynach zrealizowano 483 oferty pracy na 781 stanowisk pracy. Najczęściej oferowane stanowiska na terenie zakładów pracy w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny to: sprzedawca, kasjer, handlowiec, kierowca i fryzjer.

„Na prace stałą skierowano 1790 osób, podjęć pracy mieliśmy 405, a odmowy przyjęcia pracy – 84. Bywa także, że bezrobotni nie zgłaszają się w wyznaczony terminie do pracy, co powoduje wyrejestrowanie z urzędu” – podkreśliła A. Michalczyk.

 

Pracownicy punktu odbyli 48 wizyt w zakładach pracy, funkcjonujących na terenie gminy.

Realizowane są także projekty współfinansowane ze środków unijnych, aktywizujące osoby bezrobotne.

Punkt w Czerwionce-Leszczynach wdrożył również program umożliwiający przekaz danych pomiędzy PUP a Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

„Wysoko cenimy współpracę z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – podkreśliła Anna Michalczyk. - Osoby, którym bardzo trudno wejść na rynek pracy to najczęściej klienci OPS-u. Wspólnie wdrażamy więc szereg działań na rzecz aktywizacji tej grupy bezrobotnych” - dodała.

Zakres wspólnych działań omówiła dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Celina Cymorek.

„Szczególną formą wprowadzenia osoby bezrobotnej na rynek pracy są prace społecznie użyteczne. Stanowią one pierwszy etap w reintegracji społeczno-zawodowej klientów pomocy społecznej.Pracownicy OPS-u analizując wszystkie lata realizacji prac społecznie użytecznych, wskazują, że to jedna ze skuteczniejszych metod aktywizacji osób bezrobotnych. Daje możliwości stworzenia indywidualne dla każdego z uczestników stabilnych warunków wykonywania powierzonej pracy oraz wpływa na poprawę ekonomicznej sytuacji bezrobotnych. Choć nie finanse są tu najważniejsze. Chodzi o możliwość zmiany trybu życia. Codzienne wyjścia z domu, spotkania z ludźmi stają się pomocne przy poszukiwaniu stałej pracy i - co ważne - zachęcają do aktywnego działania. Ten system w dużym stopniu wpłynął na wypracowanie u naszych uczestników samodzielności i samodyscypliny oraz nawyku pracy” - podkreślała C. Cymorek. 

Dyrektor OPS-u wspomniała także o targach pracy i edukacji, organizowanych na terenie gminy,

a także o wdrażanym, nowym „Programie Aktywizacji i Integracji”, w którym sprofilowane zostały formy pomocy bezrobotnym.

 

top_baner
do góry