Strona główna/Urząd/Aktualności/Otwarty konkurs ofert na dotacje w 2014 roku

Otwarty konkurs ofert na dotacje w 2014 roku

Aktualności 2 Grudnia 2013

INFORMACJA

W dniu 29 listopada 2013 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wydał Zarządzenie Nr 527/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budżetu Gminy i Miasta w 2014 roku.

Oferty na realizację w/w zadań należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  (ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny) w terminie od 29.11.2013 roku do 20.12.2013 roku.

Do pobrania:

  1. Informacja w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budżetu Gminy i Miasta w 2014 roku 

     

  2. Zarządzenie Nr 527/13 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29.11.2013r. 
    - Zarządzenie dostępne jest także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: http://czerwionka-leszczyny.pl/bip/inf_urz/dotacje.html w zakładce: Ogłoszenia o konkursach

top_baner
do góry