Strona główna/Urząd/Aktualności/Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla bezrobotnych

Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla bezrobotnych

Aktualności 27 Marca 2014

W miniony poniedziałek podczas Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach omówiono kwestie współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku oraz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z osobami bezrobotnymi oraz pracodawcami z terenu miejscowości. Gościem komisji była Anna Michalczyk, dyrektor PUP w Rybniku.Anna Michalczyk przypomniała, że dzięki utworzeniu Lokalnego Punktu Inormacyjno-Konsultacyjnego od września 2010 r. bezrobotni z terenu Czerwionki-Leszczyn mogą korzystać z pomocy jaką oferuje PUP na miejscu, bez konieczności wyjazdu do Rybnika. 

"Skróciliśmy drogę do urzędu pracy dla mieszkańców i to, jak podkreśla większość bezrobotnych, jest bardzo ważne. Zniknęły uciążliwości i w postaci dojazdów, tutejsi bezrobotni mogą załatwić wszystko na miejscu. To także oszczędność czasu i pieniędzy związanych z podróżą do Rybnika" - podkreśliła.

Mieszkańcy gminy, wcześniej zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku, w punkcie konsultacyjnym otrzymują pełne wsparcie w zakresie aktywnego poszukiwania pracy. Zostają objęci usługami pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego, w tym również informacji zawodowej. W tutejszym punkcie możliwe jest również pobieranie wszelkich zaświadczeń dotyczących zarejestrowania.


"Dzięki stałej komunikacji i wzajemnym zrozumieniu,współpraca z gminą przebiega doskonale. Dysponujemy bardzo dobrymi warunkami pracy. Współpracujemy również z OPS-em, który udostępnia nam również odpowiednie pomieszczenia na potrzeby prowadzonych zajęć z bezrobotnymi" – wyjaśniała A. Michalczyk.

 

W każdy wtorek z Rybnika do Czerwionki przyjeżdża doradca zawodowy, który udziela pomocy i wsparcia bezrobotnym - przekazuje informacje o lokalnym rynku pracy, możliwościach szkoleń zawodowych, udziela porad przy wykorzystaniu profesjonalnych testów kwalifikacyjnych. Doradca kieruje także na badania specjalistyczne umożliwiające wydanie opinii o przydatności danej osoby do wykonywania konkretnej prac.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła także dane statystyczne: stopa bezrobocia w powiecie rybnickim jest niższa od krajowej - na 31.12.2013 r. – w PUP zarejestrowane były 1392 osoby z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 W ubiegłym roku zrealizowano 475 ofert pracy na terenie gminy, w tym 657 stanowisk pracy. Najczęściej oferowane stanowiska to: sprzedawca, kasjer, handlowiec, kierowca, a także stanowiska biurowe.

 

„Na prace stałą skierowano 1517 osób, podjęć pracy mieliśmy 283, a odmowy przyjęcia pracy – 55. Bywa także, że bezrobotni nie zgłaszają się w wyznaczony terminie do pracy, co powoduje wyrejestrowanie z urzędu” – podkreśliła A. Michalczyk.

 

Jak podaje A. Michalczyk, uwzględniając dane dotyczące odmowy przyjęcia pracy – nawet 50% osób może rejestrować się tylko w celu korzystania z bezpłatnych świadczeń służby zdrowia.

Wielu bezrobotnych nie posiada kwalifikacji zawodowych, czy też żadnego doświadczenia zawodowego.

Tymczasem, najwięcej ofert pracy czeka na wykwalifikowanych fachowców – łatwiej im znaleźć pracę niż nawet osobom posiadającym wyższe wykształcenie – szczególnie absolwentom kierunków, którymi rynek jest już przesycony.

W ubiegłym roku 849 mieszkańców gminy skierowano na staże pracy, 115 - skorzystało z oferty prac społecznie użytecznych. Łącznie wydano 2481 skierowań do pracy.

 

 

Punkt w Czerwionce-Leszczynach zorganizował 4 giełdy pracy, targi pracy oraz jarmarki ofert, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem; wdrożono program umożliwiający przekaz danych pomiędzy PUP a Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Pracownicy punktu odbyli 84 wizyty w zakładach pracy funkcjonujących na terenie gminy.

Realizowane są także projekty współfinansowane ze środków unijnych, aktywizujące osoby bezrobotne.

 

Jak podkreśliła A. Michalczyk w ostatnich latach znacznie poprawiła się współpraca z pracodawcami z terenu gminy i miasta. Dyrektor zadeklarowała również, że Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku będzie starał się udzielić wszelkiej pomocy osobom bezrobotnym z terenu Czerwionki-Leszczyn w pozyskaniu miejsc pracy, które mają zostać zaoferowane przez nowych inwestorów.

do góry