Strona główna/Urząd/Aktualności/Krajowy Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie” dla Szkoły Podstawowej nr 5

Krajowy Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie” dla Szkoły Podstawowej nr 5

Aktualności 8 Grudnia 2017

5 grudnia w Ośrodku Rozwoju Edukacji Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Szkoła Promująca Zdrowie”. Minister Edukacji Narodowej przyznała to prestiżowe wyróżnienia kolejnym 36 szkołom z 11 województw: łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego,  wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Placówki dołączyły tym samym do grona 210 szkół, które posiadają już Krajowy Certyfikat SzPZ. Wśród wyróżnionych szkół znalazła się nasza „piątka”.


Uroczystość została otworzona przez Marzennę Habib − wicedyrektor ORE, która w swoim wystąpieniu przywitała uczestników i zaproszonych gości: przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej – Agnieszkę Ludwin, zastępcę dyrektora w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego (DWKI) oraz Agnieszkę Rodkiewicz-Bogusławską, starszego specjalistę w DWKI; Wiesławę Szafrańską-Bortkiewicz, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie;Prof. dr hab. Barbarę Woynarowską, przewodniczącą Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”; dyrektorów szkół oraz wojewódzkich, rejonowych i szkolnych koordynatorów programu. Agnieszka Ludwin odczytała list Marzeny Machałek – sekretarza stanu MEN skierowany do laureatów, zaś Valentina Todorovska-Sokołowska – krajowy koordynator SzPZ przedstawiła informację o procedurze nadawania krajowych certyfikatów oraz podziękowała profesor Barbarze Woynarowskiej, Agnieszce Ludwin oraz Marzenie Habib za wsparcie w realizacji programu SzPZ oraz skuteczne upowszechnianie tej idei w Polsce.

 

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy. Program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1991 r. Koncentruje się przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia. Ten ruch cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem, ponieważ jego podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę szkoły.

Przystąpienie do programu „Szkoła Promująca Zdrowie” jest dobrowolną inicjatywą szkoły. Decyzję podejmuje rada pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności szkolnej, w tym z rodzicami. Każda szkoła promująca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności szkolnej, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie jej wyników formułuje priorytetowe problemy oraz planuje swoje działania. Każda szkoła promująca zdrowie jest autonomiczna w obszarze wyznaczania celów i zadań do realizacji w zakresie promocji zdrowia. Jej działania są ukierunkowane na radzenie sobie z aktualnymi, najważniejszymi problemami szkoły.

Krajowy Certyfikat „ Szkoła Promująca Zdrowie” jest przyznawany przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu SzPZ, której przewodniczy prof. dr hab. Barbara Wojnarowska – prekursorka i założycielka Szkoły Promującej Zdrowie w Polsce. Z rąk tak zacnej osoby, dyrektor SP nr 5 w Czerwionce-Leszczynach Małgorzata Marciniak oraz koordynator ds. promocji zdrowia w szkole Ewa Inglot odbierały w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie certyfikat MEN – Krajowy Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”. Został on przyznany za długoletnie i efektywne działania prozdrowotne wszystkich podmiotów szkoły, które wpływały na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój młodego człowieka, na dobre relacje międzyludzkie, na rzecz zdrowia całej społeczności szkolnej. SP nr 5, dzięki tej działalności, została przyjęta w poczet szkół należących do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego programu Szkoły dla Zdrowia w Europie. Certyfikat ten jest przyznawany na okres 5 lat i po tym czasie szkoła może ubiegać się o jego odnowienie w myśl słów prof. Barbary Wojnarowskiej: „Szkoła nie powinna spocząć na laurach, lecz dbać o dalszy rozwój, dzielić się doświadczeniami, dobrymi praktykami i eliminować problemy istniejące i powstające, podnosić jakość zdrowia w szkole, w domu, w środowisku, dążyć do doskonałości w swoim działaniu i ponownie uzyskać tak wielkie wyróżnienie…”.

do góry