Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach ...

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach ...

Aktualności 4 Kwietnia 2017

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-LeszczynyInformacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 04.04.2017r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.z 2016r., poz.1817), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W terminie od 04.04.2017r. do 11.04.2017r. ww.podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, lub Rady, wnioskowaćo zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie
uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd
  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  ul.
  Parkowa 9,44-230 Czerwionka-Leszczyny
  (decyduje
  data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);

 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail:ron.n@czerwionka-leszczyny.pl

 1. za pośrednictwem faksu pod numerem: 32 43 11 760;


Udzielanie
wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Referat Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9, tel. 32 42 959 71.

Plik do pobrania:

1. 1.Zarządzenie nr 161/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania  z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

2.   Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

do góry