Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie stypendiów sportowych

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie stypendiów sportowych

Aktualności 9 Stycznia 2013
Informacja w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 7 stycznia 2013 roku, w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Zarządzenie Burmistrza Nr 4 / 13 z dnia 7 stycznia 2013 roku roku oraz projekt w/w. uchwały są dostępne w BIP pod adresem internetowym:
http://www.czerwionka-leszczyny.pl/bip/inf_urz/zarzadzenia_burmistrza.html

W terminie do 21 stycznia br., organizacje pozarządowe mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum 3 organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki. Opinie w formie pisemnej można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta, ul. Parkowa nr 9.
Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu w/w. uchwały odpowiedzialny jest Wydział Rozwoju Gminy i Miasta, ul. dr. Rostka 7, tel. 32 4312251.
Nieprzedstawienie przez organizacje opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację do realizacji przedstawionego projektu uchwały i wprowadzenie go do porządku obrad na Sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. 

Burmistrz zajmie własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta oraz przedstawi sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Radzie Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach.
do góry