• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Ogłoszenia Burmistrza 11 Maja 2021

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 12.05.2021 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
W terminie od 12.05.2021 r. do 19.05.2021 r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

 
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1) w formie pisemnej na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36b

(decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej),

2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: ops@czerwionka-leszczyny.com.pl

3) za pośrednictwem faksu pod numerem 32 723 12 17.


Udzielenie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego należy do kompetencji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.


Pliki do pobrania:


1. Zarządzenie Nr 171/21Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczynyz dnia 05.05.2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego oraz projekt uchwały
2. Wzór wniosku
3. Wzór deklaracji
4. Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

do góry