Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej ...

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej ...

Aktualności 11 Marca 2016

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej – Zarządowi Dróg i Służbom Komunalnym Czerwionka-Leszczyny

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 10 marca 2016r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239), działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej – Zarządowi Dróg i Służbom Komunalnym w Czerwionce-Leszczynach

W terminie od 10 marca 2016r. do 16 marca 2016r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

 

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1. w formie pisemnej na adres:

Zarząd Dróg i Służby Komunalne

44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Polna 6

(decyduje data wpływu Zarządu Dróg i Służb Komunalnych)

2. pocztą elektroniczną na adres e-mail:

3. za pośrednictwem faksu pod numerem 32 42 72 543 wew. 27

 

Udzielenie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej nadania Statutu Zarządowi Dróg i Służbom Komunalnym w Czerwionce-Leszczynach należy do kompetencji Dyrektora Zarządu Dróg i Służb Komunalnych Czerwionka-Leszczyny (ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, tel. 32 42 77 543)

Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 86/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 marca 2016r. oraz załącznik do zarządzenia – projekt uchwały
  2. Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały 

do góry