Strona główna/Urząd/Aktualności/Konkurs "Jesteśmy stąd"

Konkurs "Jesteśmy stąd"

Aktualności 14 Kwietnia 2014
 

W miniony czwartek w Przedszkolu nr 1 odbył się III Gminny Międzyprzedszkolny Konkurs Regionalny „Jesteśmy stąd”. Tematyka konkursu poświęcona była zbliżającej się Wielkanocy.„Celem konkursu było wprowadzenie dzieci w świat tradycji ludowych, obyczajów i kultury naszych przodków. Budzenie przywiązania do rodzinnego krajobrazu  i kultury śląskiej, wyzwalanie aktywności twórczej dzieci i pozytywnej motywacji zmierzającej do kultywowania tradycji śląskich, ukazanie piękna sztuki śląskiej - tańca, muzyki, gwary, stroju śląskiego a także  tradycji  kulinarnych” - wyjaśnia Monika Sobieska, dyrektor Przedszkola nr 1, organizującego zabawę.

W zmaganich konkursowych wzięły udział drużyny reprezentujące 7 placówek przedszkolnych z Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny: 

Przedszkole nr 3 im. J. Korczaka,

Przedszkole nr 6 Pod Jarzębiną,

Przedszkole nr 7 Skarbnikowa Willa,

Przedszkole nr 8 „Krasnala Hałabały”, 

Przedszkole Nr 10 im Juliana Tuwima,

Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy,

Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym "Promyczek".

 

„Nauczycielki wspaniale przygotowywały  uczestników konkursu  i  potwierdziły tym fakt, że edukacja regionalna jest bardzo ważnymelementem procesu  nauczania.

Umożliwia poznanie najbliższego otoczenia, regionu  już  w przedszkolu, kiedy to dziecko nabywa nowych wiadomości i doświadczeń. Treści z zakresu edukacji regionalnej kształtują poczucie przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej. Edukacjaregionalna pozwala dzieciom  poznać tradycjei zwyczaje śląskie kultywowane w ich rodzinach.

Dzieci mają możliwość poznania historii swojego regionu, dokonań mieszkańców, odkrywają także piękno przyrody  i zabytków najbliższego otoczenia” - podkreślały organizatorki śląskiego turnieju.Przedszkole nr 1 dziękuje za pomoc w przygotowaniu konkursu:

przedstawicielkom Koła Gospodyń Wiejskich z Czuchowa i Bełku - za pyszne ciasto, przyśpiewki i bajkę w gwarze śląskiej, a także piękne ozdoby świąteczne;

Polho Sp.zoo. - za wsparcie finansowe realizacji tego przedsięwzięcia 

Sklepowi Sparek z Czuchowa - za ufundowanie słodkich nagród dla dzieci.

 

 

 

do góry