Strona główna/Urząd/Aktualności/Konferencja podsumowująca projekt Przedszkolaczek

Konferencja podsumowująca projekt Przedszkolaczek

Aktualności 6 Czerwca 2012

W "Przedszkolaczku" było fajnie i bardzo wesoło,
pełno zabawek mieliśmy wokoło


- powiedzieli na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury uśmiechnięci uczestnicy projektu "Przedszkolaczek" podczas konferencji podsumowującej, która odbyła się w miniony poniedziałek.

To chyba najmilsze słowa podziękowania i docenienia działań podjętych przez pracowników urzędu.

Wszystkie dzieci, uczęszczające do grup "Przedszkolaczka", przygotowały piękny program artystyczny, w którym zaprezentowały zdobytą wiedzę i umiejętności. "Nowe piosenki, wierszyki, tańce – tego wszystkiego nauczyły nas panie w przedszkolu" - mówiły z dumą maluchy. A ich wdzięk i sceniczna brawura wywoływały uśmiechy na twarzach zaproszonych gości i rodziców.

Jak podkreśliła Iwona Flajszok, naczelnik wydziału edukacji: "Potrzeba realizacji projektu "Przedszkolaczek" wynikała z analizy danych demograficznych, w tym liczby dzieci uczęszczających do gminnych przedszkoli i oczekujących na przyjęcie, wzrostu zainteresowania edukacją przedszkolną rodziców dzieci 3 i 4 -letnich, a także wzrostu świadomości rodziców na temat korzyści rozwojowych dziecka wynikających z wcześniejszego zapisania go do przedszkola". 

Dzięki opracowanemu projektowi i pozyskanej dotacji unijnej w wysokości ok. 1 800 000 zł utworzono trzy nowe oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat 
- w Przedszkolu Nr 1 "Promyczek" w Leszczynach, 
- w Przedszkolu Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce oraz 
- w Przedszkolu Nr 8 "Krasnala Hałabały" w Dębieńsku.

"Naszym celem było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat oraz umożliwienie podjęcia pracy matkom bezrobotnym, opiekującym się swoimi dziećmi" - wyjaśnia Justyna Wącirz z wydziału edukacji, koordynatorka projektu. 

Dzięki "Przedszkolaczkowi" udało się stworzyć nowe miejsca pracy m. in. dla: nauczycieli, pomocy nauczycieli, woźnych oddziałowych, kucharek, obsługi administracyjnej. Duża pula pozyskanych środków unijnych pozwoliła także poszerzyć bazę dydaktyczną przedszkoli o pomoce dydaktyczne, zabawki, zastawy stołowe dla dzieci, artykuły papiernicze i inne materiały pomocnicze do realizacji zajęć oraz doposażyć place zabaw ( kolorowe huśtawki, karuzele, ławeczki).
Wiele emocji dostarczyły także maluchom zorganizowane w ramach projektu wycieczki do kina, teatru, Dinoparku i Inwałdu.

Na zakończenie projektu przeprowadzono badanie poziomu zadowolenia rodziców z uczestnictwa dziecka w "Przedszkolaczku". 
Poniżej prezentujemy wyniki ankiet.

Burmistrz Wiesław Janiszewski podziękował wydziałowi edukacji oraz wszystkim osobom odpowiedzialnym za realizację projektu i dodał: "Wiemy, że projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, dlatego podjęliśmy decyzję, aby wraz z zakończeniem projektu, nie likwidować oddziałów "Przedszkolaczka", a finansować je z budżetu gminy". 
"To dla nas bardzo dobra wiadomość" - podkreśliła w imieniu dyrektorów realizujących projekt Monika Sobieska, dyrektor Przedszkola nr 1, która podsumowała projekt i złożyła podziękowania na ręce burmistrza, naczelnik wydziału edukacji oraz koordynatorki "Przedszkolaczka".

Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki, które wręczyli burmistrz W. Janiszewski, przewodniczący Rady Miejskiej M. Profaska, naczelnik wydziału edukacji I. Flajszok oraz koordynator projektu J. Wącirz.

do góry