Strona główna/Urząd/Aktualności/Konferencja na temat inwestycji w OZE

Konferencja na temat inwestycji w OZE

Aktualności 7 Czerwca 2019

Dzisiaj w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyła się konferencja prasowa dotycząca inwestycji w OZE i dotacji w wysokości blisko 22 mln zł dla Czerwionki-Leszczyn.

Projekt „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach” polegał będzie na udzielaniu mieszkańcom grantów na zakup lub zakup i budowę lub przebudowę instalacji OZE w budynkach mieszkalnych lub niemieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Mikroinstalacje OZE na które zostaną przyznane granty obejmują:

- instalacje fotowoltaiczne - 461 szt.,

- instalacje solarne - 46 szt.,

- pompy ciepła do c.w.u. - 97 szt.,

- pompy ciepła do c.w.u. i c.o. - 161 szt.

W ramach projektu będzie zainstalowanych 765 szt. instalacji. Głównym i bezpośrednim celem projektu jest zwiększony poziom produkcji energii z OZE w sektorze mieszkaniowym regionu poprzez budowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny.

„Niezmiernie cieszę się, że nasza gmina jest jedną z tych, które otrzymały dotację. Na przestrzeni ostatnich lat bardzo dużo mówi się o likwidacji niskiej emisji i walce o czyste powietrze. W naszej gminie kładziemy więc ogromny nacisk na kwestie związane z pozyskiwaniem środków na te cele. Chcę podkreślić, że pozyskane środki finansowe trafią bezpośrednio do mieszkańców - mówił Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski. - Nad tym projektem pracowała z zaangażowaniem bardzo duża liczba osób, którym chciałbym podziękować. To dzięki nim ten projekt znalazł tak wysoką ocenę” - dodał Burmistrz.

„Inwestycja w odnawialne źródła energii to inwestycja w naszą przyszłość. Decyzja o wykorzystaniu wkładu krajowego właśnie w tym naborze, jest w dużej mierze podyktowana istotnym wzrostem zainteresowania społecznego inwestycjami w OZE. Mam nadzieję, że projekt realizowany w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny przyczyni się do poprawy jakości powietrza oraz komfortu życia mieszkańców gminy” - mówił Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża

„Celem naszego projektu jest ograniczenie niskiej emisji. Całkowita wartość naszego projektu to ponad 23 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi niecałe 22 mln zł. Obejmuje ono instalacje fotowoltaiczne, solarne oraz pompy ciepła. Planowane efekty projektu wiążą się przede wszystkim ze spadkiem emisji gazów cieplarnianych. Ponadto bezpośrednią korzyść uzyskają mieszkańcy ze względu na planowane mniejsze koszty zużycia energii elektrycznej, a także ogrzewania domów” - podkreślił Andrzej Wącirz, Naczelnik Wydziału Programowania i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach. „Do złożenia projektu przygotowywaliśmy się dłuższy czas. Rozpoczęliśmy od spotkań z mieszkańcami, podczas których określili oni swoje potrzeby i oczekiwania. Informowaliśmy mieszkańców o możliwości złożenia wstępnej deklaracji przystąpienia do projektu. To pozwoliło nam na przygotowanie wstępnych zestawień oraz konkretnych dokumentów. Następnym etapem było już przyjmowanie wniosków mieszkańców. Do gminy wpłynęło ich 689, z czego do wniosku aplikacyjnego o środki zostało włączonych 546, pozostała część wniosków poprawnych formalnie znajduje się na liście rezerwowej” - dodał Adrian Strzelczyk, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska.

do góry