Strona główna/Urząd/Aktualności/Konferencja „Odwiedź zabytkowe osiedle familoków w Czerwionce!”

Konferencja „Odwiedź zabytkowe osiedle familoków w Czerwionce!”

Aktualności 30 Listopada 2015

Odwiedź zabytkowe osiedle familoków w Czerwionce!

Pod takim hasłem 26 listopada w CKE odbyła się  konferencja poświęcona edukacji regionalnej w szkołach i przedszkolach zorganizowana przez WOM Rybnik, Zespół Szkół nr 3 oraz Urząd Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny.

 

Spotkanie stanowiło okazję do prezentacji zabytkowego osiedla familoków w Czerwionce – przedstawienia jego przeszłości i teraźniejszości, promocji rodowitej tradycji, wymiany doświadczeń, prezentacji talentów uczniów. Konferencję otworzył, nawiązując do historii familoków – burmistrz Gminy i Miasta - Wiesław Janiszewski, następnie głos zabrała Sylwia Bloch – wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Rybniku, dziękując za współpracę organizatorom konferencji, zachęcając nauczycieli do klubu regionalisty i poszukiwania różnych inspiracji w doskonaleniu swej metodycznej wiedzy. Małgorzata Marciniak- dyrektor ZS 3, witając gości i prelegentów zebranych w CKE, wyraziła przekonanie, że zaproponowane referaty, przygotowane materiały, prezentacje posłużą promocji naszego regionu, ale również staną się zachętą do odwiedzenia zabytkowego osiedla familoków.

Organizatorzy konferencji podkreślali, że chodziło im o zaproszenie gości właśnie do Czerwionki, bo tu „zwiedzający może spotkać wszystko, co śląskie z zadrzewionymi hałdami, pomnikowymi drzewami, oświatowymi tradycjami, legendarnym zbójnikiem, drewnianymi kościołami i atmosferą dawnych familoków, nad którymi opiekę roztoczył konserwator zabytków, a duch Wilusia czuwa nad nimi dniem i nocą”.

Podczas konferencji spotkali się nauczyciele i dyrektorzy placówek oświatowych - miłośnicy i pasjonaci edukacji regionalnej z terenu Czerwionki–Leszczyn, Zabrza, Rybnika, Żor, spotkanie zaszczycili również swą obecnością zaproszeni goście: burmistrz Gminy i Miasta - Wiesław Janiszewski, zastępca burmistrza Andrzej Raudner, pełnomocnik ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki - Grzegorz Wolnik, Stefania Szyp – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Jolanta Szejka - Przewodnicząca Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju, Mariola Czajkowska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Iwona Flajszok – naczelnik Wydziału Edukacji, Andrzej Wącirz – naczelnik Wydziału Programowania i Funduszy Zewnętrznych.

Różne aspekty familokowego życia prezentowali w swych wystąpieniach prelegenci - mieszkańcy gminy, pasjonaci historii, miłośnicy Śląska.

O zabytkowym osiedlu patronackim – budowie i promocji marki miejsca prezentację przedstawiła Hanna Piórecka-Nowak - rzecznik UGiM, Anna Gudzik – nauczycielka historii i języka polskiego w ZS 3, autorka publikacji o tematyce regionalnej i historycznej wygłosiła referat - Kolonie robotnicze na Śląsku. Osiedle patronackie kopalni „Dębieńsko” w Czerwionce. Marian Uherek – dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, autor książki „Spacerkiem  po ulicach naszego miasta” opowiedział zebranym o rewitalizacji familoków i ich wartościach urbanistycznych. Metodyczne wskazówki zawierały kolejne prezentacje.

"Skąd pochodzę? Kim jestem? Dokąd zmierzam?" - to tytuł prezentacji opracowanej przez Aleksandrę Chudzik – pełnomocnik do spraw społecznych w UGiM Czerwionka-Leszczyny. Podczas swego wystąpienia A. Chudzik wspominała o publikacji stworzonej dwa lata temu przez grupę nauczycieli pasjonatów edukacji regionalnej przy finansowym i organizacyjnym wsparciu Starostwa Powiatowego w Rybniku, pracami tego zespołu kierował wówczas Jacek Wowra – dyrektor SP Stanowice. Wszyscy obecni podczas konferencji nauczyciele otrzymali tę publikację, która zawiera ciekawe scenariusze zajęć i prace uczniów. Ostatnią prelegentką była Małgorzata Pyszny, która w prezentacji - Edukacja regionalna w szkole i przedszkolu pragnęła zaprezentować swe uwagi i propozycje metodyczne opracowane na podstawie swych doświadczeń pedagogicznych i metodycznych .

Prezentowane referaty przeplatane były pokazami zdjęć i filmów opracowanych przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 .

Ponieważ na familokach nigdy nie mogło zabraknąć humoru i zabawy, dlatego organizatorzy konferencji zadbali również o występy artystyczne, swe talenty ukazali wychowankowie Anny Jędrzejak i Małgorzaty Pyszny: Natalia Gierlich (SP 8), Zuzanna Okseniuk(SP 8), Klaudyna Siwek (ZS 3), Karol Bociek , Anna Wencel, Martyna Żółkiewicz, Dominika Szłapka, Weronika Strzelczyk (ZS 3).

Dalsza część konferencji miała charakter mniej oficjalny - uczestnicy odbyli spacer ulicami familoków, spotkali się w ZS 3, gdzie zostali ugoszczeni tradycyjnym śląskim obiadem oraz zwiedzili Punkt Informacji Turystycznej przy ulicy Mickiewicza. Organizatorzy na końcu spotkania wyrazili nadzieję, że choć trochę udało im się zaprezentować atmosferę familokowego życia i elementy rodowitej tradycji, a konferencja stanie się inspiracją do realizacji nowych wspaniałych projektów z zakresu edukacji regionalnej.  

do góry