• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Kolejna edycja Konkursu

Kolejna edycja Konkursu

Aktualności 24 Lipca 2009
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego informuje, że Komisja Europejska ogłosiła kolejną edycję konkursu "Europejskie Nagrody Przesiębiorczości" 2010.
W bieżącej edycji nagrody przyznawane bedą w następujących kategoriach:
1. Promowanie ducha przesiębiorczości
2. Rozwój umiejętności
3. Rozwój środowiska biznesowego
4. Wspieranie internacjonalizacji biznesu 
5. Przesiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne
W konkursie mogą brać udział wszystkie podmioty lokalne i regionalne w tym: władze gminne i miejskie, regionalne i inne społeczności, jak również partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) łączące instytucje publiczne i przesiębiorców, programy w dziedzinie kształcenia, przedsiębiorstwa oraz organizacje pracodawców.
Organizacje krajowe mogą konkurować tylko w kategoriach "Promowanie ducha przesiębiorczości" i "Wspieranie internacjonalizacji biznesu".
W opisie projektu winny zostać zaakcentowane zmiany zachodzące w jego realizacji, szczególnie w okresie dwóch ostatnich lat.
Konkurs będzie przebiegał w dwu etapach: krajowym i europejskim. Zespoły oceniające w urzędach marszałkowskich dokonują wyboru najlepszych z nadesłanych projektów, które następnie zostaną ocenione przez działający przy Ministrze Gospodarki Centralny Punkt Kontaktowy (CPK), który zarekomenduje dwa wnioski do europejskiej fazy konkursu.
Pretendenci do nagrody zobowiązani są przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w formie papierowej i elektronicznej w formacie dokumentu programu Word (rozszerzenie - doc) oraz do CPK tylko w formie elektronicznej w tym samym formacie na adres: e-mail: tomgor@mg.gov.pl 
Dokumenty należy składać w Wydziale Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice) - do dnia 15 września 2009 roku do godziny 15.00, pokój 581 (IV piętro)
Więcej informacji o konkursie znajduję się na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/smes/awards/index_pl.htm oraz Ministerstwa Gospdarki: http://www.mg.gov.pl/enp/.
Można je również uzyskać w wspomnianym CPK tel. 0-22 693 53 53 lub 0-22 693 51 46
Informacje o konkursie zostały również umieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego www.silesia-region.pl/eea.php
do góry