Strona główna/Urząd/Aktualności/Jubileusz 5-lecia Placówki Wsparcia Dziennego

Jubileusz 5-lecia Placówki Wsparcia Dziennego

Aktualności 4 Czerwca 2014
 

Wczoraj Placówka Wsparcia Dziennego z dzielnicy Czerwionka uroczyście świętowała jubileusz 5-lecia swojej działalności. Z różnych form wsparcia dzieci i młodzieży, organizowanych w tym wyjątkowym miejscu, korzysta obecnie 75 wychowanków.

 

„Cieszę się, że po sukcesie placówki w Leszczynach, pięć lat temu także w dzielnicy Czerwionka udało się stworzyć miejsce, gdzie serce dla podopiecznych jest szeroko otwarte. Dzieci odnajdują tu życzliwość, uwagę, poczucie bezpieczeństwa. Chcą pracować, bawić się, ale także zaprezentować swoje talenty i umiejętności. Gromkimi brawami dziękujemy i życzymy placówce dalszych wspaniałych sukcesów” - powitała gości Celina Cymorek, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, nadzorująca pracę Placówki.

 

W Placówce Wsparcia Dziennego w Czerwionce dzieci mogą liczyć na fachową opiekę i wparcie wychowawcze. Personel oferuje także rozwijanie talentów i poszerzanie zainteresowań swoich wychowanków. Dzieci uczestniczą w wielu różnorodnych projektach edukacyjnych: wokalnym, plastycznym, teatralnym, dziennikarskim czy sportowym. Często biorą udział w różnego rodzaju wyjazdach, konkursach, czy znanym już w całym regionie turnieju piłkarskim Razem Raźniej. W ciągu 5-letniej działalności wraz z Placówki w Czerwionce i Leszczynach pozyskały kwotę ok. 110 tys. zł na poszerzenie i wzbogacenie działalności świetlicowej m.in. dzięki tym środkom dzieci mogły wziąć udział w licznych atrakcyjnych wycieczkach.

Pedagodzy stale współpracują z rodzinami dzieci, pomagają też w sytuacjach kryzysowych – szkolnych czy rodzinnych.

- „Organizujemy zajęcia profilaktyczne, co roku tworzymy też nowy program wychowawczy. Dbamy o życie społeczne naszych wychowanków – staramy się przygotować ich do samodzielnego, odpowiedzialnego życia” – podkreśla Dawid Salamon, kierownik placówki.

Pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny. „Sytuacja rodzinna wychowanków placówki jest trudna. Zdarza się, że dla niektórych dzieci świetlicowy podwieczorek to jedyny ciepły i pożywny posiłek w ciągu dnia” – przyznają wychowawcy.W ramach zajęć placówki funkcjonuje także Klub Młodzieżowy adresowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, która nie ukończyła 21 roku życia.

 

Placówka Wsparcia Dziennego w swojej działalności współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi - ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie, z kuratorami rodzinnymi, pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin, PPP.

Wychowawcy współpracują także z rodzicami wychowanków, informują ich o postępach i trudnościach, zachęcają do współpracy w ich pokonywaniu oraz do udziału w bieżącym życiu placówki, organizują zajęcia z udziałem rodziców.

 

Za swoją pracę placówka otrzymała szereg nagród i wyróżnień m.in. nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej za nowatorskie i profesjonalne podejście do pracy z dziećmi.

Doceniono kreatywność, aktywne podejściem do pracy z podopiecznymi oraz twórcze rozwijaniem pasji młodych.

Podczas wczorajszego wydarzenia gratulacje i życzenia wielu kolejnych sukcesów składali licznie przyjaciele placówki - jubilatki, na czele z burmistrzem Wiesławem Janiszewskim oraz zastępcą burmistrza Andrzejem Raudnerem.

 

„Dziękuję pani dyrektor i pracownikom placówki za trud, zaangażowanie i znakomite efekty pracy. Życzę dzieciom, aby z przyjemnością tu przychodziły i dobrze czuły się w tym miejscu – powiedział A. Raudner.

 

Podczas święta placówki podopieczni zaprezentowali swoje liczne talenty w specjalnym programie artystycznym.

 

do góry