Strona główna/Urząd/Aktualności/Instalacja aparatury do rejestrowania zjawisk sejsmicznych

Instalacja aparatury do rejestrowania zjawisk sejsmicznych

Aktualności 11 Lutego 2020

W związku z częstymi wstrząsami odnotowywanymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w Urzędzie Gminy i Miasta odbyło się spotkanie dotyczące zainstalowania aparatury do rejestrowania zjawisk sejsmicznych.

W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski, Pełnomocnik ds. planowania, rozwoju i gospodarki Grzegorz Wolnik, Naczelnik Wydziału zarządzania kryzysowego i ochrony środowiska Adrian Strzelczyk, a także profesor Głównego Instytutu Górnictwa dr hab. inż. Grzegorz Mutke.

Już w październiku ubiegłego roku odpowiednia aparatura do rejestracji zjawisk sejsmicznych została zainstalowana przez GIG w pomieszczeniach budynku przy Alei Św. Barbary 6. Testy dotyczące lokalizacji sprzętu pomiarowego wypadły pozytywnie, dlatego decyzją Burmistrza Gmina i Miasto przygotowuje się do zawarcia porozumienia z GIG-iem dotyczącego bezpłatnej instalacji aparatury sejsmograficznej oraz innych niezbędnych urządzeń związanych z rejestracją wstrząsów.

„Ponieważ na obszarze Czerwionki-Leszczyn coraz częściej dochodzi do wstrząsów, które są następstwami działań kopalni, zależało nam na zainstalowaniu aparatury, dzięki której będziemy mogli pomagać naszym mieszkańcom w zgromadzeniu odpowiednich danych” - zaznaczył Burmistrz W. Janiszewski.

„Za pośrednictwem tej aparatury, chcemy mieć możliwość weryfikacji danych otrzymywanych z kopalń. Mieszkańcy skarżą się na przegraną pozycję w sporach z górnictwem. Jak podkreślają, bazowanie na danych udostępnianych przez kopalnie jest często niewystarczające. Będziemy więc mogli sięgać po eksperckie dane porównawcze” - dodał Pełnomocnik G. Wolnik. 

Umowa obowiązywać będzie od 1 marca br. GIG będzie także przekazywał raz na kwartał na ręce pracowników UGiM zebrane dane na temat wszystkich zarejestrowanych drgań a także komentarz ekspertów dotyczący skali wystąpienia zjawisk.

 

Przypominamy także, że informacje dotyczące ewentualnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych można uzyskać pod niżej wskazanymi danymi kontaktowymi:

KWK “Budryk”
Realizuje wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej w granicach Miast: Knurów, Czerwionka-Leszczyny i Mikołów oraz gmin Ornontowice i Gierałtowice.

Adres do korespondencji:

KWK „Budryk”
43-178 Ornontowice,
ul. Zamkowa 10

Kontakt telefoniczny w sprawie uzyskania dodatkowych informacji dotyczących szkód powodowanych ruchem zakładu górniczego pod numerem: 32 7698539.

KWK “Knurów-Szczygłowice”
Realizuje wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej w granicach miast: Czerwionka-Leszczyny, Knurów i Gliwice oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice.

Adres do korespondencji:

KWK „Knurów-Szczygłowice”
44-190 Knurów,
ul. Dworcowa 1

Kontakt telefoniczny w sprawie uzyskania dodatkowych informacji dotyczących szkód powodowanych ruchem zakładu górniczego pod numerem: 32 7185613.

https://www.jsw.pl/odpowiedzialny-biznes/szkody-gornicze/dane-kontaktowe-w-sprawie-szkod-powodowanych-ruchem-zakladu-gorniczego/

do góry