Strona główna/Urząd/Aktualności/Inicjatywy sołeckie z dofinansowaniem

Inicjatywy sołeckie z dofinansowaniem

Aktualności 9 Sierpnia 2019

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Raciborzu zostały podpisane umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Gminami, w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”.

W uroczystym podpisaniu umów uczestniczyła Beata Białowąs - członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz minister, członek Rady Ministrów Michał Woś, Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny reprezentowali: burmistrz Wiesław Janiszewski, skarbnik Zbigniew Wojtyło oraz sołtysi - sołtys Przegędzy i zarazem Radny Rady Miejskiej Gabriel Breguła oraz sołtys Palowic Dominika Baranowicz.

Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” umożliwia mieszkańcom zainwestowanie środków z budżetu województwa śląskiego na przedsięwzięcia i zadania, które służą rozwojowi lokalnych społeczności. W tym roku pula środków na wydatki związane z konkursem została ustalona na poziomie 4,5 mln zł.

W ramach przeprowadzonego naboru udział w konkursie wzięły 104 gminy. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 338 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na łączną kwotę 10,8 mln zł. Sejmik Województwa Śląskiego udzielił 238 zadaniom pomoc finansową w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 4,5 mln zł na realizację zadań wybranych w ramach konkursu. Pomoc została udzielona 84 gminom województwa śląskiego.

O pomoc finansową ze środków budżetu województwa w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Limit pomocy finansowej dla gminy wynosił 60 tys. zł. Do konkursu nie mogły być zgłaszane zadania, których realizacja była współfinansowana ze środków zewnętrznych (np. funduszy UE, krajowych itp.) za wyjątkiem funduszu sołeckiego, którego środki mogły być łączone w celu realizacji przedsięwzięć.

„To kolejny mechanizm, który Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny może wdrażać na swoim terenie, dążąc do poprawy integracji i zaangażowania mieszkańców w rozwój swojej społeczności - podkreślił burmistrz W. Janiszewski. - Dzięki konkursowi, sołectwa mają szansę zrealizować te zadania, które wedle społeczności są najpilniejsze. Ważne, że mieszkańcy sami mogli wskazać swoje potrzeby. Nawet te niewielkie inwestycje, dla małych społeczności, mają ogromne znaczenie”.

W przypadku sołectw z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny są to głównie zadania związane z tworzeniem atrakcyjnej przestrzeni publicznej, jako miejsca służącego integracji i wypoczynkowi mieszkańców wsi.

Sołectwo Przegędza

Uzupełnienie placu zabaw w Przegędzy przy ul. Szkolnej o nowe urządzenia zabawowe wraz z wykonaniem tablicy informacyjnej - wartość zadania 13 900 zł

Sołectwo Książenice

Zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych w Książenicach - wartość zadania 13 000 zł

Sołectwo Szczejkowice

Uzupełnienie placu zabaw przy ul. Wiejskiej o nowe urządzenia zabawowe - wartość zadania 13 600 zł

Sołectwo Palowice

Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Dębowej w Palowicach - wartość zadania 13 000 zł

 

Każde z zadań otrzymało dofinansowanie w wysokości 10 000 zł.

 

 

do góry