Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja dla pasażerów autobusów

Informacja dla pasażerów autobusów

Aktualności 18 Lipca 2014

Na ostatniej komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach gościł Dyrektor Biura MZK Jastrzębie Benedykt Lanuszny, który omówił wdrażany przez związek komunikacyjny projekt "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi".

 

Od stycznia 2015 roku pasażerów MZK czekają nowe rozwiązania:

 

System e – biletu

Obecnie funkcjonujący papierowy bilet zostanie zamieniony na elektroniczny - w formie dyskietki, który będzie funkcjonował jako bilet jednorazowy na okaziciela oraz okresowy imienny. Każdy pasażer wsiadający i wysiadający będzie zobowiązany do zbliżenia go do elektronicznego kasownika w celu odczytu karty E-biletu.

System zdalnie sterowanych tablic informacyjnych

W ramach projektu zostanie uruchomiona sieć tablic informacyjnych na najbardziej uczęszczanych przystankach. Tablice wyświetlać będą informacje o bieżącym rozkładzie jazdy oraz aktualne wiadomości związane z komunikacją miejską realizowaną przez MZK.

System zarządzania taborem autobusów

System ten zapewni bieżącą informację o miejscu, w którym dany autobus się znajduje poprzez wmontowany układ geolokalizacji. Powiązany jest z systemem tablic informacyjnych wyświetlających aktualne rozkłady jazdy.

System monitoringu i powiadamiania w autobusach

Zamontowanie monitoringu we wszystkich autobusach realizujących zadania Związku zwiększy bezpieczeństwo pasażerów. Zabezpieczy między innymi pasażerów przed kradzieżami, a także pojazd przed aktami wandalizmu.

 

System strony internetowej

W ramach kompleksowego systemu zostaną stworzone serwisy internetowe:

 portal eBOK - służący jako podstawowy kanał informacyjny pomiędzy użytkownikami kart e-biletu, a Biurem Obsługi Klienta MZK.

 portal użytkownika karty e-biletu - po zalogowaniu przez pasażera portal umożliwia m.in. dostęp do historii płatności, doładowanie karty, składanie wniosków do MZK i in.

 

Uruchomione zostanie także Biuro Obsługi Klienta w siedzibie Związku, w którym będzie

można nabyć e-bilet, a także złożyć wszelkie wnioski dotyczące funkcjonowania komunikacji zbiorowej na terenie działania MZK.

Wdrażany projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

 

Podczas komisji omówiono także wcześniejsze problemy prawno-organizacyjne z udzielaniem przez gminę dopłat do linii 194 i 195, obsługiwanych przez KZK GOP. Co ważne dla pasażerów, udało się wypracować rozwiązanie, aby autobusy te mogły kursować jak dotychczas, a ich dofinansowanie było zgodne z przepisami prawa.

Wcześniejsze problemy dotyczyły komunikacji na liniach autobusowych, organizowanych przez związki i porozumienia międzygminne, w sytuacji, gdy linie te obejmują swoim zasięgiem gminy nie będące członkami organizującego je związku lub porozumienia międzygminnego. Problem dotyczył wielu śląskich gmin, w tym także Czerwionki-Leszczyn, która jest członkiem MZK Jastrzębie, ale korzysta również z linii obsługiwanych przez KZK GOP.

Warto podkreślić, że na linie 194 i 195 Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny przeznacza z tegorocznego budżetu kwotę aż 1 574 268, 65 zł, zaś za linie autobusowe, które obsługuje MZK Jastrzębie Zdrój gmina płaci 2 340 724, 00 zł.

 

do góry