Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców

Ogłoszenia Burmistrza 13 Czerwca 2013

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że od dnia 01.07.2013r. można dokonywać wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ("wywóz śmieci") na rachunek bankowy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o numerze: 

83 8454 1095 2003 0000 0374 0095

prowadzony przez Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie O/Czerwionka. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał w następujących terminach:

  1. do dnia 15 kwietnia za pierwszy kwartał
  2. do dnia 15 lipca za drugi kwartał
  3. do dnia 15 października za trzeci kwartał
  4. do dnia 15 stycznia za czwarty kwartał

począwszy od trzeciego kwartału 2013 roku.

Dopuszcza się możliwość miesięcznego uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

do góry