Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 4 Listopada 2011
Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

W związku z nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 19 sierpnia br., (Dz.U. z 2011 r., Nr 209 poz. 1244), informuję, że zgodnie z art. 15 ust. 2d, w skład komisji konkursowej działającej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pożytku publicznego mogą obecnie wchodzić osoby wskazane (niekoniecznie członkowie) przez organizacje pozarządowe (poprzednio - "reprezentujące"). 
Jednocześnie informuję, że nadal w pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele z Listy utworzonej w dniu 14 grudnia 2010 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 260/10 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dn. 1 września 2011 roku. 

Lista Przedstawicieli dostępna jest na stronie internetowej Urzędu pod adresem:

http://czerwionka-leszczyny.pl/organizacje-pozarzadowe

do góry