Strona główna/Urząd/Aktualności/Fundusz Lokalny RAMŻA i Stowarzyszenie Orkiestra Dębieńsko proszą o 1% podatku

Fundusz Lokalny RAMŻA i Stowarzyszenie Orkiestra Dębieńsko proszą o 1% podatku

Aktualności 5 Kwietnia 2013

Coraz hojniej przekazujemy 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, Tendencję tę widać także w województwie śląskim. W latach 2009-2011 przekazywaliśmy odpowiednio: 46,5 mln zł, 52 mln zł i 60,5 mln zł. Z jednej strony to cieszy, z drugiej - martwi z powodu tego, że śląscy podatnicy wybierali w ponad 40% OPP z województwa mazowieckiego i tylko w 37,5% ze swojego.

W skali całego kraju również zauważalne są niepokojące tendencje dot. niskiego odsetka przekazywanych środków dla lokalnych organizacji działających najczęściej na rzecz miejscowej społeczności. Za rok 2011, około 11 mln Polaków przekazało w sumie 457,3 mln zł - o ponad 50 mln zł więcej niż rok wcześniej, z czego około 0,7% polskich organizacji pożytku publicznego otrzymało ponad 55% pieniędzy generowanych w ramach mechanizmu 1%. To ogromne rozwarstwienie wynika z nierówności dostępu organizacji do massmediów. Dlatego największymi beneficjentami są fundacje "medialne" ogólnopolskich programów.

Warto więc przypomnieć, że zgodnie z ustawą (z 2004 r.) o podatku dochodowym od osób fizycznych to podatnicy - czyli my, a nie rozliczający nas pracodawcy (bez względu na to, gdzie mają siedzibę) - decydują, komu nasz 1%  przekazać.
Czas do namysłu i właściwej decyzji mamy do 30 kwietnia 2013 r.
W tym roku (podobnie jak w latach poprzednich) wypełnienie wniosku o przekazanie 1% podatku na rzecz OPP jest bardzo proste. Trzeba tylko umieścić w formularzu PIT numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej organizacji pozarządowej oraz kwoty, jaką na jej rzecz chcemy przekazać. I tu ważna uwaga: kwota ta nie może przekroczyć 1% podatku należnego wynikającego z zeznania - po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Pamiętajmy także, że w naszym formularzu PIT, w stosownej rubryce, możemy wpisać zalecenia dla OPP - na jaki konkretny cel powinien trafić 1% naszego podatkowego odpisu (np. na wsparcie wybranego programu). Informacje te muszą być przekazane OPP jako wskazania celów i propozycje rozdysponowania przekazanych kwot.


Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny funkcjonują dwie organizacje pozarządowe uprawnione do otrzymania 1% podatku, posiadające status organizacji pożytku publicznego, mające swoją siedzibę na terenie Gminy, są to: 

Fundusz Lokalny "RAMŻA" ; KRS 0000103086
www.ramza.org https://www.facebook.com/FunduszLokalnyRamza

Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne "ORKIESTRA DĘBIEŃSKO" Czerwionka-Leszczyny 
KRS 0000317650
http://www.orkiestra.fopsz.slask.pl

Fundusz Lokalny RAMŻA, wszystkie środki pozyskane w ramach 1%, przeznacza na cele statutowe swojej działalności, w tym m.in. jako wkład własny do programu grantowego "Działaj Lokalnie", który jest skierowany do wszystkich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych tj. mieszkańców z obszaru całego powiatu rybnickiego, w tym mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn. W ramach opisanego programu, w latach 2004-2012 przyznaliśmy 80 dotacji i współfinansowaliśmy ciekawe i nowatorskie inicjatywy społeczne na łączną kwotę prawie 300 tyś. zł., które w dużym stopniu pochodziły z otrzymanych środków w ramach 1%. Zachęcamy do dalszego poparcia i przekazywania 1% podatku na rzecz wspierania działalności społecznej mieszkańców z naszej gminy. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej fundacji.


Marcin Stempniak
Członek Zarządu Funduszu Lokalnego RAMŻA, koordynator projektów społecznych

do góry