Strona główna/Urząd/Aktualności/Działaj Lokalnie IX - podsumowanie

Działaj Lokalnie IX - podsumowanie

Aktualności 30 Grudnia 2016

W ramach konkursu grantowego, ogłoszonego w dniu 12 kwietnia 2016 roku przez Fundację - Fundusz Lokalny „Ramża” w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” w 2016 roku, dotacje na dofinansowanie swoich lokalnych projektów grantowych uzyskało 8 (osiem) organizacji obejmujących Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz gminy: Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany.


Dotacje te, jak informowaliśmy już w czerwcu br., otrzymały cztery organizacje pozarządowe tj.:

  1. Ochotnicza Straż Pożarna w Bogunicach, realizująca projekt: „Przycisk Życia w Bogunicach”,
  2. Stowarzyszenie Pomocy „Feniks”, realizujące projekt: „Zachowanie ze smakiem, czyli poznajemy smaki świata oraz zasady savoir-vivre”,
  3. Stowarzyszenie Redukowania Bierności, realizujące projekt: „Aktywni na oKOŁO”,
  4. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk, realizujące projekt: „Przyjechało do Nas Kino”

oraz cztery grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złożyły organizacje pozarządowe, tj.:

 

  1. Miłośnicy Kickboxingu (Stowarzyszenie Grupa biegowa LUXTORPEDA Czerwionka), realizujący projekt: „BROŃ SIĘ – lokalny projekt zajęć z samoobrony dla mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny”,
  2. Razem dla Dzieci (Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach „Inicjatywa”), realizujący projekt: „Spotkania pokoleń”,
  3. Grupa wsparcia (Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz), realizująca projekt: „Mali giganci”, 
  4. Rada Sołecka Szczerbice (Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach), realizująca projekt: „Wrota czasu”.

 

W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” wsparte zostały przede wszystkim projekty organizacji i grup nieformalnych, które inicjowały współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, a także te, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych oraz poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania powyższych podmiotów mają przyczyniać się do budowania kapitału społecznego.

Wszystkie powyższe projekty zostały już zakończone. Obecnie trwają jeszcze prace związane z podsumowaniem tych projektów.

Warto podkreślić, że w ramach programu „Działaj Lokalnie IX”, powyższe projekty mogły być realizowane dzięki m.in. dofinansowaniu ze środków programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, dotacji z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przyznanej w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2016 roku oraz  środków Fundacji „Ramża”, pozyskanych w ramach akcji 1%, za które Zarząd FL "Ramża" serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom.

 

Szczegóły dotyczące udzielonych dotacji znajdują się na stronie internetowej  www.ramza.org .

 

do góry