Strona główna/Urząd/Aktualności/"Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVII w. - nasze wspólne dziedzictwo" - nabór wolontariuszy do projektu

"Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVII w. - nasze wspólne dziedzictwo" - nabór wolontariuszy do projektu

Aktualności 8 Lipca 2019

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk, w związku z realizacją projektu „Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII w. - nasze wspólne dziedzictwo” dofinansowanego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa, ogłasza nabór wolontariuszy chcących wziąć udział w projekcie.

W ramach naboru do programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa złożono 193 wnioski. Dofinansowanie otrzymało 30 - w tym projekt zgłoszony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.

Głównym celem zadania pn. "Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII w. - nasze wspólne dziedzictwo" jest wykonanie szczegółowej inwentaryzacji przedmiotowego cmentarza wraz z identyfikacją nagrobków oraz pracami porządkowymi na cmentarzu okalającym zabytkowy kościół.

Celami szczegółowymi są:
- zachowanie cmentarza dla przyszłych pokoleń,
- stworzenie grupy wolontariuszy szerzącej ideę społecznej odpowiedzialności za lokalne dziedzictwo kulturowe (swojej miejscowości rozumianej jako małej ojczyzny),
- poszerzenie wiedzy z zakresu opieki nad zabytkami funeralnymi wśród wolontariuszy oraz członków Stowarzyszenia,
- opracowanie dokumentacji będącej cennym źródłem archiwalnym do wykorzystania w przyszłych pracach konserwatorskich,
- stworzenie zakładki na stronie internetowej www.belk.pl poświęconej nekropolii,
- upowszechnienie wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym,
- wykorzystanie cmentarza w edukacji regionalnej.

Cel, do którego dąży Stowarzyszenie poprzez realizację tego projektu, to przede wszystkim wykonanie szczegółowej inwentaryzacji przedmiotowego cmentarza wraz z identyfikacją nagrobków oraz prace porządkowe na terenie nekropolii.W ramach projektu powstanie także ścieżka edukacyjna, wystawa fotograficzna, podstrona na www.belk.pl poświęcona nekropolii oraz zostanie wydany folder. Planowane działania potrwają do końca października 2019 r., przy czym prace porządkowe oraz inwentaryzacyjne mają zakończyć się do 30 września 2019 r.

 

Stowarzyszenie prowadzi aktualnie nabów wolontariuszy, chętnych do wzięcia udziału w działaniach organizowanych w ramach projektu. Będą się one odbywać na terenie cmentarza wokół zabytkowego kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Bełku (ul. Kościelna), który jest jednym z najcenniejszych zabytków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - jest jednym z nielicznych zabytków "in situ", czyli zachowanym w miejscu, w którym został wybudowany, znajdującym się na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego. Kościół wraz z cmentarzem jest otoczony kamienno-drewnianym ogrodzeniem z bramkami i częściowo zachowanym lipowym szpalerem. Nekropolia swymi korzeniami sięga zapewne średniowiecza. Kościół wraz z otaczającym go cmentarzem i murem kamiennym, gdzie całość porośnięta jest starodrzewem, emanuje niesamowitą oraz unikalną atmosferą.

Liczba miejsc ograniczona.

Wypełnione karty zgłoszeniowe (w formie skanu lub zdjęcia) należy przesyłać do 22 lipca 2019 r. na adres mailowy:stowarzyszeniebelk@gmail.com. Stowarzyszenie skontaktuje się z wszystkimi chętnymi do udziału w projekcie (niezależnie od zakwalifikowania do niego).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Do pobrania: Karta zgłoszenia uczestnika

do góry