Strona główna/Urząd/Aktualności/Certyfikat SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI dla Czerwionki-Leszczyn

Certyfikat SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI dla Czerwionki-Leszczyn

Aktualności 19 Listopada 2012
14 listopada burmistrz W. Janiszewski oraz naczelnik wydziału edukacji I. Flajszok uczestniczyli w gali finałowej II edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej "Samorządowy Lider Edukacji". 

Podczas uroczystości 61 gmin z terenu całego kraju (w tym tylko 4 z woj. śląskiego) uhonorowano certyfikatem "Samorządowego Lidera Edukacji" 2012. W prestiżowym gronie laureatów znalazła się Czerwionka-Leszczyny.

Certyfikat "Samorządowy Lider Edukacji" zostaje przyznany gminom i powiatom, które mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w rozwoju edukacji na swoim terenie. 

O przyznaniu certyfikatu "Samorządowy Lider Edukacji" decyduje jury złożone z wybitnych przedstawicieli świata polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce rozwoju systemu edukacji i promocji szkolnictwa. Komisji przewodniczy prof. Dariusz Rott – członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej, ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto w zespole recenzentów zasiadają m.in. prof. dr hab. Piotr Wilczek - wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, profesor wizytujący Uniwersytetu w Chicago, prof. Krzysztof Czekaj – socjolog miasta, profesor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego i prof. Halina Rusek - socjolog, wykładowca akademicki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, była prorektor tej uczelni.

Komisja oceniała samorządy pod kątem jakości prowadzonej przez nie lokalnej polityki edukacyjnej. Eksperci badali m.in. działania gmin i powiatów na rzecz rozwoju infrastruktury oświatowej, pozyskiwania środków zewnętrznych na szkolnictwo, podnoszenia jakości kształcenia, prowadzenia edukacji zgodnej z potrzebami rynku i lokalnych społeczności oraz wspierania innowacyjnych metod pracy z uczniem itp. Gminy i powiaty, które brały udział w projekcie, oceniane były za okres minionych trzech lat.

"Każdy samorząd oceniało niezależnie od siebie troje recenzentów, którzy przyznawali gminom i powiatom od 0 do 50 pkt. Certyfikaty "Samorządowy Lider Edukacji" otrzymały te samorządy, które w procedurze akredytacyjnej uzyskały co najmniej 90 pkt. rankingowych" – tłumaczył Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Aby poddać się procedurze akredytacyjnej, gminy i powiaty wypełniały specjalny raport samooceny, w którym opisywały własne działania w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. Następnie raporty te były szczegółowo analizowane przez komisję akredytacyjną, która weryfikowała przedstawione w nich osiągnięcia i działania. Ocena recenzentów odbywała się m.in. na podstawie: raportów samooceny przygotowanych przez samorządy, informacji pozyskanych z instytucji publicznych, informacji pozyskanych od środowisk lokalnych, danych Systemu Informacji Oświatowej. Recenzenci mogli również zapoznawać się z działaniami samorządów w trakcie wizyt studyjnych w gminie lub powiecie uczestniczącym w programie certyfikacji.

Program "Samorządowy Lider Edukacji" organizowany jest wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław Ruta Communications. Program ten ma na celu promocję samorządów posiadających szczególne osiągnięcia w sferze rozwoju szkolnictwa, ale służy także podnoszeniu jakości lokalnej polityki edukacyjnej.

Więcej na ten temat na stronie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego: www.fundacja-edukacja.org.pl
do góry