• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Aktualności 21 Czerwca 2021

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Ulotka

Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, ktore już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

 

Jaki jest cel stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza - likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń - emisji substancji powodująych smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będize również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Dzięki szczegółowym danym o budynkach będziemy widzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

 

Jakie informacja będzie zawierała deklaracja?

  • Deklaracja będzie zawierała takie informacje, jak:
  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanychw obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie)
  • adres e-mail (opcjonalnie)

 

W jaki sposób będzie można złożyć deklarację do CEEB?

  • w formie elektronicznej, czyli przez internet - jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu a także pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest również to, że deklarację można złożyc nie wychodząc z domu
  • w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

 

 

Więcej informacji:

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - wiadomości dla właścicieli i zarządców

 

Do pobrania:

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - FORMULARZ A - BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - FORMULARZ B - BUDYNKI I LOKALE NIEMIESZKALNE

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

do góry