Strona główna/Urząd/Aktualności/CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA. BEZPŁATNE SZKOLENIA Z ZAKRESU POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA. BEZPŁATNE SZKOLENIA Z ZAKRESU POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH

Aktualności 14 Marca 2011
Zapraszamy mieszkańców Czerwionki-Leszczyn do bezpłatnego udziału w cyklu szkoleń oraz konferencji rozpoczynającej realizację projektu: "Akademia Rozwoju-szansą dla rozwoju mieszkańców gminy Czerwionka - Leszczyny". Podczas konferencji będą Państwo mieli możliwość:

 - pozyskać wiedzę na temat źródeł zewnętrznego pozyskiwania funduszu na realizację projektów;

 - dowiedzieć się jakie są możliwości bezpłatnego pozyskania kompleksowej wiedzy i umiejętności nt. pisania i realizacji projektów dofinansowanych z zewnętrznych źródeł;

 - usłyszeć jakie są problemy i potrzeby realizacji projektów rozwiązujących problemy społeczne na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny i możliwości ich finansowania.

Konferencja odbędzie się 29 marca 2011 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce -Leszczynach (ul. Wolności 2; Czerwionka - Leszczyny) w godz. 10:00-14:00. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną zasady udziału w projekcie "Akademia Rozwoju-szansą dla rozwoju mieszkańców gminy Czerwionka - Leszczyny" oferującego bezpłatny udział w cyklu szkoleń mających na celu kompleksowe przygotowanie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacji projektów służących rozwojowi gminy i rozwiązywaniu problemów społecznych.

Podczas konferencji będą Państwo mogli zgłosić się do udziału w bezpłatnych szkoleniach obejmujących następujące tematy:

 - ABC pisania projektów - podniesienie poziomu wiedzy i nabycie umiejętności 
w zakresie podstaw pisania projektów, zapoznanie z zasadami przygotowania 
i tworzenia założeń projektowych, harmonogramu i budżetu.

 - Partnerstwo w projektach EFS - zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami budowania partnerstw lokalnych, ich znaczeniem w realizacji działań 
i pozyskiwaniem środków z funduszy zewnętrznych.

 - Diagnoza potrzeb mieszkańców terenów wiejskich - zdobycie umiejętności 
i podniesienie wiedzy w zakresie diagnozowania potrzeb mieszkańców, jako odbiorców planowanych projektów.

 - Diagnoza potencjału społeczności lokalnych pod kątem tworzenia inicjatyw tematycznych - zdobycie wiedzy odnośnie problemów dotykających mieszkańców gminy i sposobów pozyskania zewnętrznych funduszy umożliwiających ich rozwiązanie.

 - Zasada równości szans kobiet i mężczyzn - uświadomienie nierówności 
i poszerzenie wiedzy na temat barier zw. z płcią.

 - Internet źródłem wiedzy - jak korzystać z internetu w celu pozyskiwania informacji oraz promocji realizowanych projektów. 

 - Komunikacja interpersonalna - poznanie zasad komunikacji interpersonalnej 
i komunikacji zewnętrznej, kreowania wizerunku organizacji.

 - Zarządzanie projektami - usystematyzowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy 
i umiejętności w zespołowym pisaniu projektów oraz zdobycie nowej w zakresie realizacji projektu.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w konferencji można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej i przesłania go na adres e-mail: e.warecka@akademiarozwoju.org.pl  lub faksem na numer: 32 279 31 18.

Serdecznie zapraszamy

Projekt "Akademia Rozwoju – szansą dla rozwoju mieszkańców gminy Czerwionka – Leszczyny" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

Pobierz formularz
do góry