• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Budowa żłobka w Leszczynach

Budowa żłobka w Leszczynach

Aktualności 8 Lipca 2024

Prace na budowie żłobka w Leszczynach postępują.

Żłobek w Leszczynach 

„To jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych przez Gminę w ostatnim czasie. Tym bardziej cieszy nas fakt, że chociaż termin zakończenia zadania zgodnie z umową przypada w listopadzie tego roku, to wiele wskazuje, że uda się je zakończyć szybciej. Oczywiście, po okresie realizacji czekają nas jeszcze procedury związane z odbiorem i uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie budynku, po których będzie możliwe otwarcie placówki”

- podkreśla Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski.

Po zakończeniu procedur odbioru będzie można podjąć również prace organizacyjne związane z otwarciem żłobka oraz naborem dzieci.

„Z chwilą zakończenia wszelkich odbiorów i wpisania placówki do rejestru żłobków zostanie ogłoszony nabór na dyrektora żłobka. Po rozstrzygnięciu naboru, to dyrektor placówki będzie odpowiadać za kwestie związane z zatrudnieniem pracowników”

- dodaje Pełnomocnik Burmistrza ds. społecznych Aleksandra Chudzik.

Wszystkie osoby, które chciałyby uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt z Pełnomocnik Burmistrza ds. społecznych Aleksandrą Chudzik pod numerem telefonu: 32 43 12 251.

Gmina realizuje inwestycję budowy żłobka w trybie zaprojektuj i wybuduj. Przypomnijmy, że w czerwcu 2023 roku zakończyła się jej faza projektowa. Obejmowała ona wykonanie opracowań takich jak: koncepcja architektoniczna i funkcjonalna inwestycji, projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, projekty wykonawcze, przedmiar robót, kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla całości zadania.

W lipcu ubiegłego roku inwestycja wkroczyła w fazę wykonawczą, która planowo potrwać ma 17 miesięcy i zakończyć się w listopadzie 2024 roku. Wiele jednak wskazuje, że wykonawca zakończy zadanie nieco szybciej.

Prace na budowie żłobka są na zaawansowanym etapie. Zakończono prace związane z układaniem glazury ściennej oraz podłogowej w pomieszczeniach technicznych, łazienkach oraz pomieszczeniach węzła kuchennego, zamontowano ogrodzenie placu zabaw oraz całość ogrodzenia zewnętrznego terenu żłobka, zakończono także docieplenie stropu nad pomieszczeniami użytkowymi w przestrzeni konstrukcji dachowej. Zamontowano całość wewnętrznej ślusarki drzwiowej, a także wykonano tynki zewnętrzne na ścianach zielonych oraz podkonstrukcje pod donice.

Na ukończeniu znajduje się montaż wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w obiekcie. Wykonywane są elewacyjne ścianki ażurowe oraz pełne ścianki z cegły klinkierowej. Na ukończeniu są również prace brukarskie ciągów jezdnych (za wyjątkiem krótkiego odcinka przed wyjazdem z działki) oraz prace związane z ukształtowaniem terenu według Projektu Zagospodarowania Terenu. W trakcie realizacji jest licowanie ścian płytkami klinkierowymi.

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny pozyskała ponad 3 mln zł na budowę żłobka. Inwestycja kosztuje łącznie 8,8 mln złotych, więc różnica pomiędzy wydatkami a dotacją pokrywana jest ze środków z budżetu Gminy i Miasta. Gmina pozyskała także ponad 2 mln złotych na funkcjonowanie miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Pozyskane środki pochodzą z programu integrującego fundusze unijne i rządowe „Maluch +”.

W ramach zadania powstaje parterowy budynek żłobka, w którym zlokalizowane zostaną 3 oddziały żłobkowe, świadczące opiekę dla 75 dzieci do lat 3. Na każdy z oddziałów będzie składać się sala żłobkowa, węzeł sanitarny oraz magazyn podręczny. Oprócz oddziałów dla dzieci, w budynku znajdą się pomieszczenia administracyjno-socjalne, zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia techniczne.

Żłobek powstaje w dzielnicy Leszczyny przy ulicy Pawlasa, na terenie za Przedszkolem nr 1 i Zespołem Szkół Specjalnych.

top_baner
do góry