Strona główna/Urząd/Aktualności/Bezpłatna mammografia!!

Bezpłatna mammografia!!

Aktualności 7 Września 2010
BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA
DLA KOBIET W WIEKU 50-69 LAT. 

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, realizowany jest w Polsce od 2006 roku. Badania są bezpłatne, finansowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Program obejmuje badaniami mammograficznymi, wykonywanymi co dwa lata, kobiety w wieku 50-69 lat. 
Warto dodać, iż wszystkie panie u których zostaną wykryte niepokojące zmiany, mają zapewnioną dalszą bezpłatną diagnostykę w ramach ww programu! 

ZAPRASZAMY NA DARMOWE BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DO MAMMOBUSU STOJĄCEGO:

Od 13 do 15 WRZEŚNIA br. przy Domu Działkowca w Leszczynach (ul. ks. Pojdy 33a) – za sklepem "Biedronka".
Badania będą wykonywane w godzinach:
- poniedziałek i wtorek: 9.00 - 16.00.
- środa: 10.00 – 17.00.
Wyniki badań będą do osobistego odbioru (bądź z upoważnieniem) od 13 października br. w Domu Działkowca w Leszczynach, w każdą środę, w godzinach od 16.00 do 18.00.

Od 16 do 17 i od 20 do 22 WRZEŚNIA br. na parkingu przy Urzędzie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny (ul. Parkowa 9).
Badania będą wykonywane w godzinach:
- czwartek: 10.00 – 17.00
- piątek, poniedziałek i wtorek: 9.00 - 16.00.
- środa: 10.00 – 17.00
Wyniki badań będą do osobistego odbioru (bądź z upoważnieniem)
od 13 października br. w Wydziale Ekologii i Zdrowia Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (al. Św. Barbary – "Zameczek"), od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Jedynymi dokumentami, jakie trzeba ze sobą zabrać, są: 
dowód tożsamości z numerem PESEL,
karta chipowa lub dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne,
jeśli to możliwe, zdjęcie z poprzedniej mammografii – to ważne dla oceny badania!
Nie jest potrzebne skierowanie lekarskie ani zaproszenie!
Badania są bezpłatne, gdy od ostatniego badania finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia upłynęły pełne dwa lata lub rok, jeśli ktoś z najbliższej rodziny pacjentki zachorował na raka piersi. 
Z udziału w programie wykluczone są pacjentki leczone w Poradniach Chorób Piersi oraz pacjentki leczone z powodu rozpoznanego raka piersi.
do góry