• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Bełk i Palowice w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”

Bełk i Palowice w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”

Aktualności 22 Czerwca 2022

Inicjatywa „Mikołaj w Palowicach” oraz projekt „Gotowanie na ekranie. Telewizja internetowa KGW.tv” to dwa przedsięwzięcia, które rywalizują w tegorocznej edycji konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”. Zgłoszone do konkursu inicjatywy biorą udział w dwóch kategoriach: najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi oraz najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe.

 

Piękna wieś województwa śląskiego Bełk i Palowice

 

W pierwszej kategorii konkursowej - najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi startuje akcja „Mikołaj w Palowicach”, która w grudniu ubiegłego roku zintegrowała różne grupy społeczne w sołectwie, sprawiając mieszkańcom sporo radości i wprowadzając wszystkich w przedświąteczny wyjątkowy nastrój. Sołtys, Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, Akcja Katolicka, Koło Gospodyń Wiejskich, Fundacja GaSzo - ci wszyscy ludzie to organizatorzy - bohaterowie tego wydarzenia. Od poświęcenia swojego czasu, zorganizowaniu słodkich upominków dla dzieci, upominków dla seniorów Palowic, zorganizowania pięknych strojów i bryczki z koniem.

5 grudnia ubiegłego roku mieszkaniec sołectwa w stroju popularnego biskupa - św. Mikołaja wraz ze swoja świtą przejechał przez teren wsi świątecznie udekorowaną bryczką. Mapka przejazdu Mikołaja została z wyprzedzeniem udostępniona mieszkańcom. Rodziców dzieci poproszono o wyjście ze swoimi pociechami przed posesje, bądź w przypadku miejsc, do które nie dotarł Mikołaj, poproszono o dojście do najbliższych ulic. Mikołaj wręczał słodkie upominki dzieciom przed ich domami. Pomyślano także o seniorach, którym Mikołaj i jego pomocnicy upominki zawieszali na płotach lub zostawiali przed drzwiami domostw. Warto dodać, że dzieci, które nie mogły wyjść przed swoje posesje (np. z powodu itp. kwarantanny/izolacji) także dostały swoje upominki, które sołtys Palowic zostawiła przed ich posesjami.

Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe to z kolei kategoria, w której w tym roku startuje w konkursie Sołectwo Bełk i projekt „Gotowanie na ekranie. Telewizja internetowa KGW.tv”. Środki na realizację projektu pozyskało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk, a do udziału w nim zaproszono wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie Czerwionki-Leszczyn. W ramach projektu powstał program kulinarny, strona internetowa www.odkryjdziedzictwo.pl, profil na Facebooku, przeprowadzono również warsztaty i konkursy kulinarne.

W poszczególnych odcinkach programu poruszano kwestie tradycji, śląskich zwyczajów, historii miejscowości, przekazując tę wiedzę w sposób atrakcyjny i angażujący odbiorców, zachęcając dodatkowo do odwiedzenia miejsc, w których realizowane były odcinki. Poprzez dialogi toczone w  gwarze śląskiej gospodynie przekazywały swoje doświadczenia i wiedzę z dziedziny kulinariów i znajomości swojej małej ojczyzny.

Warsztaty kulinarne, które zostały zorganizowane w ramach projektu, rozpoczynały się częścią teoretyczną, podczas której prowadzący przedstawiali uczestniczkom warsztatów, jakie właściwości mają omawiane rośliny, gdzie można je spotkać, o jakiej porze roku, a także o czym należy pamiętać zbierając je. W drugiej części warsztatów - części praktycznej, uczestniczki przygotowywały produkty z roślin, nasion czy owoców.

„Co roku składamy wnioski w konkursie „Piękna wieś”. To docenienie ogromnego wkładu pracy społeczności terenów wiejskich Gminy i Miasta. Cieszymy się, że ten potencjał i zaangażowanie doceniają również jurorzy konkursu. Przypomnę, że  zarówno w ubiegłym roku, jak i dwa lata temu nasze sołectwa otrzymywały nagrody i wyróżnienia” - wyjaśnia Aleksandra Chudzik, Pełnomocnik ds. społecznych.

Celem konkursu „Piękna wieś” jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, popularyzacja obrzędów i zwyczajów ludowych, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

Czy także w tej edycji konkursu komisja doceni nietuzinkowe projekty realizowane w Bełku i Palowicach dowiemy się do 16 września. 

do góry