• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Apel o wykaszanie chwastów i traw na terenie Gminy i Miasta Czerwionka -Leszczyny

Apel o wykaszanie chwastów i traw na terenie Gminy i Miasta Czerwionka -Leszczyny

Aktualności 7 Sierpnia 2012
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przypomina o obowiązku wykaszania chwastów i traw na gruntach własnych.

Zaniedbane działki stanowią siedliska szkodników glebowych, które stanowią zagrożenia dla upraw rolniczych, ogrodowych i dla nas samych. 

Wysiew chwastów z zaniedbanych działek jest dużą uciążliwością dla użytkowników sąsiednich terenów, którzy narażeni są z związku z tym na większe koszty związane z dodatkową pielęgnacją swoich upraw. 

Likwidację chwastów należy prowadzić systematycznie, przez cały rok.

Ww. obowiązek wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. Z 2004r., nr 121, poz 1266 ze zm.).

Przypominamy również o zakazie wypalania traw.

Dodatkowo, w okresach suszy, zarośnięte działki zwiększają zagrożenie związane z pożarami.

Działanie takie powoduje niszczenie środowiska naturalnego i życia biologicznego, zagraża bezpieczeństwu ludzi i mieniu.
do góry