Strona główna/Urząd/Aktualności/45-lecie Hufca ZHP

45-lecie Hufca ZHP

Aktualności 9 Września 2019

W minioną sobotę na Polanie Kanetowiec w Przegędzy odbył się jubileusz 45-lecia Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny im. gen. Walerego Wróblewskiego. Nie zabrakło wspomnień, gratulacji, podziękowań i wspólnej zabawy.

Od powitania wszystkich zgromadzonych rozpoczął harcerskie spotkanie komendant hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny Janusz Jasiek: „Dziękuję wszystkim, którzy na ten teren dawnego obozowiska przybyli. To piękne wspólne święto naszego całego hufca”.

W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście: komendantka chorągwi ZHP Anna Peterko, zastępca komendantki Andrzej Lichota, radny Sejmiku Woj. Śląskiego Grzegorz Wolnik, Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Mariola Czajkowska, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Krystyna Jasiczek a także członkowie społeczności hufca i ich rodziny.

„Związek Harcerstwa Polskiego działa w naszym kraju i naszym mieście od dziesięcioleci. Jego roli w kształtowaniu ducha młodzieży nie da się przecenić. Harcerz to od lat synonim młodego człowieka nie tylko sprawnego fizycznie, ale cechującego się także nienaganną kulturą i przymiotami intelektu. ZHP to miejsce tych, którzy swoje życie związali z trudnym dziełem służby i wychowania, codziennego zmagania się z tym, co pewne i niepewne, trwałe i nietrwałe, co możliwe i niemożliwe w kreowaniu jakości życia młodych ludzi. To niezwykle odpowiedzialne zadanie, być mistrzem, przyjacielem, rozpalać w sercach dzieci iskierki nadziei, rozwijając perspektywę szczęśliwego życia. To trudne zadanie wobec zmieniającej się rzeczywistości. W życiu jednak pojawiają się takie chwile, kiedy są widoczne efekty naszej pracy - rozpromienione twarze dzieci, bystre spojrzenia młodzieży i gotowość do czynienia dobra. W tym szczególnym dniu życzymy, by ta trudna i odpowiedzialna misja służby i wychowania była zadaniem pięknym i pasjonującym. Z okazji jubileuszu 45-lecia hufca komenda hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny wyraża wdzięczność instruktorom i instruktorkom, członkom kolejnych władz, szeregom ludziom odpowiedzialnych i bezinteresownych - dziękujemy za wytrwałość, za tysiące wspaniałych wychowanków. Rodzicom i rodzinom składamy podziękowania za zaufanie i życzliwość, druhom, harcerzom i harcerkom za dzielność, pracę nad sobą i wytrwałość, za pogodę ducha za ciekawość i otwartość na drugiego człowieka, za przyjaźń i wspólną przygodę” - odczytał słowa kierownictwa hufca zastępca komendanta Marek Looze.

Radny Sejmiku Śląskiego Grzegorz Wolnik wręczył odznaczenie - srebrną odznakę Zasłużony dla Województwa Śląskiego druhowi Leszkowi Skorupie. L. Skorupa otrzymał również złotą odznakę za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej.

Komenda hufca złożyła podziękowania na ręce przyjaciół harcerstwa oraz dla instruktorów. W symboliczny sposób uczczono także pamięć instruktorów, którzy odeszli na wieczną służbę.

„Gratuluję pracy, którą wykonujecie na rzecz wychowania młodego pokolenia - zwrócił się do zebranych radny Sejmiku Śląskiego G. Wolnik. - Dziś nie musicie przelewać krwi za ojczyznę, jak Wasz bohater, którego imię nosi hufiec - Walerian Wróblewski, ale bierzcie przykład z jego innych cech. Był wielkim patriotą, ale był także w dzisiejszym rozumieniu tego słowa Europejczykiem - człowiekiem który mówił w czterech językach, znalazł się na emigracji z przyczyn od siebie niezależnych, ale wszędzie tam, pamiętał o Polsce i starał się integrować środowiska. My czyńmy to samo, szukajmy tego, co w nas jest wspólne, co nas łączy, a nie dzieli. Takiego harcerskiego wychowania Wam życzę” - zaznaczył G. Wolnik.

Życzenia i gratulacje złożył również Wicestarosta Marek Profaska, a także Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda wraz z naczelnik Wydziału SPS Krystyną Jasiczek.

Nie zabrakło wspólnej zabawy, integracji, wspomnień, miłych rozmów i piosenek przy ognisku.

 

do góry