• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/4 miliony dla uczniów naszej Gminy

4 miliony dla uczniów naszej Gminy

Aktualności 2 Listopada 2009

"Europejski po-ziom" to nowy projekt, który wdrażany będzie w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny od 1.01.2010. Na jego realizację udało się pozyskać aż stuprocentowe finansowanie z puli środków unijnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki – środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) w kwocie aż 4 milionów złotych!

Projekt na na celu stworzenie równych szans edukacyjnych uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej, ekonomicznej czy zdrowotnej, poprawę jakości pracy szkoły oraz wzbogacenie programów rozwojowych szkół. "Europejski po-ziom" pozwoli gminie na realizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych oraz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Dzięki projektowi w naszych szkołach uruchomione zostaną atrakcyjne formy zajęć wyzwalających aktywność uczniów i zapewniających możliwość rozwijania ich zainteresowań.

W ramach "Europejskiego po-ziomu" uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach językowych, matematycznych, fizycznych, ale również teatralnych, plastycznych, fotograficznych, tanecznych, fitnessowych, poświęconych pierwszej pomocy, muzykoterapii, wziąć udział w kole dziennikarskim, recytatorskim czy nawet miłośników scrabble. Projekt to także zajęcia specjalistyczne - logopedyczne, surodopedagogiczne, poświęcone pracy z uczniem słabszym.

W ramach "Europejskiego po-ziomu" zostaną zakupione min. tablice interaktywne, atlasy, mapy, programy specjalistyczne, odczynniki chemiczne, aparaty fotograficzne i materiały biurowe.

 

Projekt EUROPEJSKI PO-ZIOM jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2, „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

do góry