• język migowy

Zespół Szkół nr 5

PO KL - logo UE EFS - logo

Kółko języka ojczystego

Zajęcia z kółka języka ojczystego w klasach drugich prowadzone są raz w tygodniu w wymiarze 1h przez Michalinę Gajewską. Uczestniczy w nich 34 uczniów. Na zajęciach uczniowie ćwiczą umiejętność swobodnego wypowiadania się i wyrażania własnego zdania. Kształcą i doskonalą technikę czytania i poprawnego pisania. Doskonalą formy gramatyczne i stylistyczne, poprzez różnorodne gry i zabawy wzbogacają swoje słownictwo, poznając w ten sposób ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu. Jedną z dominujących metod pracy jest drama oraz zabawy z teatrzykiem kukiełkowym. Ostatnim tematem zajęć była „Wiosenna łąka”. Uczniowie na podstawie własnych obserwacji mieli powiedzieć, z czym kojarzy im się wiosna - opisać skojarzeniowo dobrą wiosnę (ciepło, przyroda budzi się do życia) i złą wiosnę (deszcz, chłód, roztopy, wiatry, zmiany pogody). Następnie dzieci przeprowadziły „wiosenny remanent” - zastanawiały się, jakie sprawy wrzuciłyby do kosza podczas wiosennego porządku, starały się również określić swoje plany na wiosnę. Potem podczas zabawy uczniowie szukali słów ukrytych między poszczególnymi wyrazami, bawiąc się i ucząc przy tym doskonale. Później dzieci oglądały reprodukcje obrazów przestawiających wiosnę (na przykład Józef ChełmońskiBociany, Wincenty WodzinowskiWiosna, Stanisław Kamocki Kwitnąca jabłoń). Ciekawą niespodzianką dla uczniów było malowanie w grupach obrazów ukazujących wiosnę (patrz zdjęcia).

Zajęcia umiejętności uczenia się

W ramach projektu ,, Europejski po - ziom’’ są realizowane zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się. Celem tych zajęć jest opanowanie technik usprawniających pamięć (wzrokową, słuchową i kinetyczną), pobudzanie wyobraźni poprzez skojarzenia, by łatwiej zapamiętywać (zestawy obrazów, symboli i kolorów) a także ćwiczenia wyobraźni - rozwiązywanie przez uczniów anagramów, poznawanie metody haków, szybkie czytanie (sylabus).

Zajęcia umiejętności uczenia się Zajęcia umiejętności uczenia się

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość kształtowania umiejętności poprawnej pisowni, ćwiczenia techniki czytania podczas czytania z podziałem na role oraz nabywania umiejętności odmierzania, np. czasu. Podczas pracy w grupie uczniowie utrwalai wiadomości związane z zegarem.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Koło matematyczne

Podczas zaję na kole matematycznym uczniowie pracują zarówno w grupach jak i indywidualnie, w zależności od typu zajęć, wykonywanego zadania. Uczniowie mieli możliwość doskonalenia umiejętności mnożenia i dzielenia oraz rozwiązywania zadań z treścią. Uczniowie rozpoczynali i kończyli zajęcia zagadkami matematycznymi oraz zabawą w Kalambury.

Kółko muzyczne

Na zajęciach koła muzycznego, w ramach programu „Europejski po-ziom”, dzieci i młodzież naszej szkoły zapoznają się z bogactwem świata muzycznego. Poznawane są nowe piosenki, które tematycznie związane są z kalendarzem roku szkolnego, ale także z imprezami środowiskowymi i szkolnymi. Utwory te wykorzystywane dotychczas były podczas pasowania na uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, Dnia Edukacji Narodowej, Jasełek, koncertów kolędowych w kościołach parafialnych Bełku i Palowic, Święcie Szkoły, Tygodniu Regionalnym, Dniu Rodzica, zakończeniu klas szóstych i trzecich, Dniu Babci i Dziadka, Mikołajkach, Dniu Języków Obcych i wielu innych uroczystościach. Uczniowie, w ramach zajęć przygotowują się także do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, m.in. Śląskie Śpiewanie, Karolinka, przegląd twórczości młodzieży szkolnej, konkurs kolędowy, szkolny konkurs piosenki śląskiej i polskiej. Poznawane są także techniki emisji głosu, gry na instrumentach perkusyjnych, dętych, strunowych i klawiszowych. Wprowadzane są zabawy ruchowe i nauka podstawowych kroków znanych tańców a także zabawy w stylu karaoke. Dzieci i młodzież zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu występów scenicznych i zaznajamiają się z techniką nagłaśniającą. Prowadzone są także wykłady na temat historii muzyki i słuchane arcydzieła wielkich mistrzów.

Koło plastyczne

Na zajęciach koła plastycznego, w ramach programu „Europejski po-ziom”, dzieci i młodzież naszej szkoły zapoznają się z historią sztuki. Prowadzone są wykłady na temat wielkich dzieł mistrzów, od średniowiecza po współczesność. Poznawane są nowe techniki plastyczne i udoskonalane wcześniej już poznane, m.in. Collage, batique, scrabooking, haligami, origami, kusudama, kusuboll, malarstwo, rysunek, rzeźba. Wprowadzane są także techniki kształtujące i usprawniające zdolności manualne, jak np. lepienie z masy solnej czy tworzenie wycinanek przestrzennych. Dzieci i młodzież chętnie poznają te nowe techniki plastyczne tworząc własne dzieła, które wykorzystywane są do ozdoby i upiększania naszej szkoły, a także są wręczane podczas uroczystości szkolnych czy środowiskowych. Organizowane są także kiermasze, na których można zakupić wyroby naszych uczniów. Wprowadzane są także techniki, które proponują same dzieci i młodzież, a jedną z najciekawszych jest tworzenie profesjonalnej biżuterii z organzy czy koralików. Uczniowie przygotowywani są także do udziału w wielu konkursach plastycznych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym czy szkolnym. Prace uczniów systematycznie wystawiane są na terenie obu szkół i tworzą artystyczna bazę naszej placówki. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość kształtować umiejętności właściwego składania papieru zgodnie z instrukcją. Wykonywali także, podczas pracy w grupach, wiosenny pejzaż ujmując zwierzęta na polu. Zajęcia odbywały się w korelacji z muzyką - śpiew ptaków, zwiastuny wiosny.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do góry