• język migowy

Zespół Szkół nr 1

PO KL - logo UE EFS - logo

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Prowadzone zajęcia korekcyjno-kompensacyjne pomagają młodym dyslektykom wypracować nawyki poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem, niwelują napięcia emocjonalne i motywują do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności. Tym samym mam nadzieję, że sukcesy w terapii, kontynuowane w kolejnych miesiącach, przełożą się na wyniki egzaminu gimnazjalnego/sprawdzianu.

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się - poprzez te zajęcia uczniowie zapoznają się z technikami uczenia się, mają możliwość ćwiczenia wyobraźni i myślenia twórczego, rozwijają swój zasób słownictwa, uczą się korzystać ze słowników wyrazów obcych, encyklopedii i leksykonów, uczą się wyrażania własnych opinii i sądów, ćwiczą pamięć, kojarzenie i spostrzegawczość. Uważam, iż zajęcia tego typu przynoszą wiele korzyści zarówno uczniom, którzy chcą się czegoś nowego dowiedzieć i nauczyć jak również tym, którzy chcą swoje umiejętności udoskonalić a wiedzę utrwalić. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród stałych uczestników, ale nie tylko. Zdarza się, iż od czasu do czasu pojawiają się nowe osoby, które zachęcone przez innych uczniów, też chcą brać w nich udział. Oprócz w/w korzyści dają one uczniom również możliwość miłego i bezpiecznego spędzenia czasu wolnego, a przede wszystkim rozwijania indywidualnych zainteresowań i uzdolnień. Dzieciom, które mają różne problemy i trudności, zajęcia dają szansę wyrównania braków, nadrobienia zaległości, rozwiązania problemów. Oferta zajęć jest adresowana oczywiście do wszystkich chętnych uczniów. Szczególnie jednak ważna jest dla tych, którym dom rodzinny nie może z różnych powodów zagwarantować zaspokojenia wielu ważnych potrzeb psychicznych.

Kółko informatyczne

Zajęcia z informatyki mają na celu rozwijanie zainteresowania uczniów technologią informacyjną; pokazanie, w jaki sposób komputer może być użytecznym narzędziem w pracy, nauce, zabawie; kształcenie umiejętności posługiwania się komputerem i jego podstawowymi urządzeniami (klawiaturą, myszą, stacją
dysków, drukarką,); kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów przy użyciu komputera oraz korzystania z komputera przy uczeniu się innych przedmiotów; rozwijanie zdolności intelektualnych uczniów; zaproponowanie bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Sądzę, iż te zajęcia stanowią dla uczniow alternatywną formę spędzania wolnego czasu. Planuję skupić się na zapoznaniu uczniów z obsługą różnych programów użytkowych takich jak np. : Windows Movie Maker, stworzeniu bazy danych wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w powiecie rybnickim, nawiązywaniu kontaktów poprzez sieć itp.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do góry