• język migowy

Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach

PO KL - logo UE EFS - logo

Wycieczka do Krakowa

W dniu 18 listopada 2011r odbyła się wycieczka do Krakowa. Została zrealizowana w ramach programu „Europejski po - ziom”. Brali w niej w niej uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Szczejkowicach uczęszczający na zajęcia kółka przyrodniczego, kółka matematycznego, kółka informatycznego i kółka regionalnego. Było 43 uczestników i 4 opiekunów.

Program wycieczki był bardzo napięty, ale zostały zrealizowane wszystkie punkty.

  • 7.00 - wyjazd sprzed szkoły
  • 9.15 - 10.40 - zwiedzanie Wawelu
  • 11.00 - 12.45 - zajęcia w Muzeum Przyrodniczym
  • 13.00 - 15.30 - zajęcia w Muzeum Techniki i Inżynierii Miejskiej
  • 19.00 - zakończenie wycieczki przed szkołą.

Wyjazd sprzed szkoły nastąpił o godzinie 700. Na Wawelu uczniowie spędzili około 2 godzin. Byli na dziedzińcu zamku. Zwiedzili katedrę, w której „dotykali” historii Polski na przestrzeni dziesięciu wieków. Oglądali kaplicę zygmuntowską, sarkofagi królów np. Władysława Łokietka (pierwszy koronował się na Wawelu), Kazimierza Wielkiego, Jana III Sobieskiego, św. Jadwigi. Byli w krypcie wielkich romantyków (A. Mickiewicz, J. Słowacki, C.K. Norwid, S.Moniuszko.). Złożyli hołd parze prezydenckiej M.L.Kaczyńskich. Zauważyli urnę z prochami J. Piłsudskiego. „Przywitali się” z Tadeuszem Kościuszką. Poznali cechy stylu gotyckiego i renesansowego w budownictwie. Zobaczyli krużganki, rzygacze i Stelle. Wyobrażali turnieje rycerskie na placu zamkowym.

W Muzeum Przyrodniczym (wejście o godzinie 1100) uczniowie oglądali okazy przyrodnicze: węże, żółwie, legwany, warany, modliszki, pająki i różne minerały. Dzieci zdobywały wiedzę z dużym zaciekawieniem i ogromnym zaangażowaniem emocjonalnym. Wielką radość sprawiło im zobaczenie z bliska żywych przedstawicieli gadów oraz możliwość bezpośredniego z nimi kontaktu.

Kolejnym punktem były zajęcia na ulicy św. Wawrzyńca. Dlatego było szybkie przejście dzielnicą żydowską Kazimierz do Muzeum Techniki i Inżynierii Miejskiej. Było zwiedzanie muzeum (różne pojazdy produkowane w Polsce w XX wieku) i wystawy „Wokół koła”. Można było wszystkiego dotykać, sprawdzać jak funkcjonuje, stawiać dużo pytań. Następne zajęcia odbywały się w dwóch grupach. Klasa VI budowała „poduszkowce” (przy okazji zdobywała wiedzę na temat podciśnienia). Uczniowie klasy III i IV na zajęciach warsztatowych poznawali pojęcia „napięcia powierzchniowego”., „menisku wypukłego”, a następnie, doskonale się przy tym bawiąc, produkowali ogromne ilości baniek mydlanych.

Na zakończenie dnia dzieci miały jeszcze siłę, żeby pobiegać wzdłuż Wisły u podnóża Wawelu.Rozwiązanie wycieczki nastąpiło przed szkołą o godzinie 19:00.

Wycieczka do Palmiarni w Gliwicach

W środę 28 września 2011r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczejkowicach objęte unijnym programem „Europejski po-ziom” w ramach kółka przyrodniczego i zajęć rozwijających umiejętność uczenia się, wzięli udział w wycieczce do Palmiarni w Gliwicach. Dzieci w ciekawy sposób zdobywały wiedzę o florze i faunie z innych stref klimatycznych.

W pawilonie roślin użytkowych poznały warunki jakie panują w klimacie subtropikalnym, a także zobaczyły gatunki, które łączy użyteczność dla człowieka. Spotkały tu rośliny, których niektóre części wykorzystywane są w życiu codziennym (np. banany, wanilia, kawa, goździki, pieprz, oliwki). Zapoznały się z metodami wykorzystania przez ludzi właściwości tych gatunków.

W pawilonie tropiku, gdzie powietrze jest bardzo wilgotne, a temperatura wysoka, zobaczyły rośliny charakterystyczne dla deszczowego lasu tropikalnego tworzące tzw. „piętra". Podziwiały m. in. różne gatunki palm, paproci, pnączy (np. monstera), epifitów (np. storczyki).

W pawilonie historycznym podziwiały najstarsze i jedne z najbardziej okazałych roślin jakie można oglądać w Palmiarni. Szczególną uwagę zwracały dorodne palmy - feniksy kanaryjskie, których wiek przekroczył 120 lat oraz 15 metrowe araukarie.

W pawilonie sukulentów poznały rośliny przystosowane do niskiej wilgotności powietrza i podłoża, dzięki zdolności gromadzenia wody w korzeniach, łodygach lub liściach. Wśród eksponowanych sukulentów zaobserwowały olbrzymią różnorodność budowy, kształtu, wielkości (od drzewiastych kaktusów z rodzaju cereus, których wysokość dochodziła do 8 m, po niewielkich rozmiarów litopsy - żywe kamienie).

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się również gatunki zwierząt zgromadzone w poszczególnych pawilonach np. ryby (pielęgnice, sumy, piranie), płazy (aksolotl), gady (lancetogłów mleczny, gekony, żółwiaki), a także ptaki (papugi).

Po zapoznaniu się z roślinnością zgromadzoną w pawilonach Palmiarni, dzieci miały możliwość miłego spędzenia czasu w otaczającym budynek parku im. Fryderyka Chopina. Spacerując alejkami rozpoznawały nasze rodzime gatunki drzew i krzewów (dęby, buki, lipy, klony, kasztanowce, jesiony, jałowce), a także miały okazję poznać niektóre gatunki obcego pochodzenia (tulipanowiec, miłorząb dwuklapowy, rododendrony).

W czasie wycieczki dzieci skorzystały z niepowtarzalnej możliwości bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Była to niezwykle atrakcyjna, interaktywna lekcja, w której uczniowie zdobywali wiedzę z dużym zaciekawieniem i ogromnym zaangażowaniem emocjonalnym.

Żywa lekcja przyrody - gady

W czwartek 6 października 2011r. w Szkole Podstawowej w Szczejkowicach odbyła się „Żywa lekcja zoologii”, w której wzięły udział wszystkie dzieci objęte unijnym programem „Europejski po-ziom”.

Przez dwie godziny p. Andrzej Pająk przybliżał dzieciom gromadę gadów. W czasie prelekcji opowiadał o budowie, życiu i ochronie naszych rodzimych przedstawicieli tej gromady. Dokonał także prezentacji i pokazu wybranych przedstawicieli węży, jaszczurek, żółwi i krokodyli żyjących w różnych częściach świata. Opowiadał o ich naturalnym środowisku, budowie, sposobie zdobywania pokarmu, rozmnażaniu, charakterystycznych zachowaniach poszczególnych gatunków. Szczególnie uczulał dzieci na trudy związane z hodowlą tych zwierząt, ich wymaganiami oraz odpowiedzialnym traktowanie prowadzonych hodowli. Zaznajomił słuchaczy z aktualnymi przepisami dotyczącymi ochrony tych zwierząt oraz uregulowaniami prawnymi w sprawie handlu i hodowli gadów.

Dzieci zdobywały wiedzę z dużym zaciekawieniem i ogromnym zaangażowaniem emocjonalnym. Wielką radość sprawiło im zobaczenie z bliska żywych przedstawicieli gadów oraz możliwość bezpośredniego z nimi kontaktu.

Wycieczka górska

W ramach działalności Koła Turystycznego uczniowie S.P. w Szczejkowicach brali udział w rajdzie górskim pod nazwą RAJD GÓRSKA JESIEŃ przygotowanym przez Komisję Turystyki Górskiej PTTK w Rybniku. Całość została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rajd przebiegał w bardzo korzystnych warunkach atmosferycznych, przepiękna pogoda sprzyjała górskiej wędrówce i pozwalała zachwycać się cudownymi górskimi krajobrazami. Grupa była prowadzona przez przewodnika Henryka Krotofila i przodownika GOT Grzegorza Miicke. Tym razem młodzi turyści pokonali ponad dwugodzinne podejście na Halę Miziową gdzie przy schronisku zlokalizowana była meta rajdu. Po zjedzeniu smacznej grochówki dzieci przystąpiły do rywalizacji w konkursach z nagrodami. Była możliwość strzelania z wiatrówki, rzutów lotką do tarczy ale najwięcej emocji wzbudził konkurs wiedzy o górach, w którym młodzi turyści musieli wykazać się bardzo szczegółową wiedzą. Na zakończenie okazało się, że nasza grupa składająca się z uczniów sąsiadujących szkół w Szczejkowicach i Palowicach otrzymała na własność puchar za najliczniejszą drużynę. Dzieci powróciły bardzo zadowolone przywożąc oprócz wspaniałych wspomnień wiele pamiątek rajdowych i nagród za zajęte miejsca w konkursach.

Zajęcia z języka ojczystego

Zajęcia są podzielone na dwie części:

  • Kółko redakcyjne „Gryzipiórek”. Odbywa się raz w tygodniu. Trwa 2 godz. Uczestniczy w nim sześcioro uczniów. W ramach zajęć redagujemy gazetkę szkolną zatytułowaną „Gryzipiórek”. Staramy się w niej zamieszczać artykuły dotyczące wydarzeń z życia szkoły, sprawozdania z przebiegu imprez, okolicznościowe zdjęcia, ciekawostki przyrodnicze, sportowe, kulturalne. Jest też rozrywka np. łamigłówki, rebusy, dowcipy, a także zadania konkursowe, które potem nagradzamy. Do czasopisma dołączamy dodatki tzw. gratisy np. książeczki z rysunkami do pokolorowania . Gazetka ukazuje się co dwa miesiące. Wydaliśmy między innymi okolicznościowy numer z okazji 35- lecia szkoły.

Kółko redakcyjne Kółko redakcyjne Kółko redakcyjne

  • Kółko teatralne. Zajęcia obywają się raz w tygodniu przez 2 godz. Uczestniczy w nich 11 uczniów. Przygotowujemy okolicznościowe przedstawienia np. z okazji turnieju wsi, 35- lecia szkoły, a ostatnio jasełka. Sami organizujemy stroje i dekoracje. Swoją pracą staramy się uatrakcyjnić życie szkoły, ale także mieszkańców naszej miejscowości, a zwłaszcza rodziców. Obecnie przygotowujemy inscenizację na Dzień Matki, będzie to przedstawienie pt.”Bajka o królu, który chciał zostać dziadkiem”.

Kółko teatralne Kółko teatralne Kółko teatralne

Kółko matematyczne

Na zajęciach koła matematycznego uczniowie klasy IV doskonalą podstawowe umiejętności liczenia ze szczególnym uwzględnieniem tabliczki mnożenia. Ich umiejętności w tym zakresie są coraz większe. Poszerzyła się grupa uczniów, którzy opanowali tabliczkę zarówno w mnożeniu jak i w dzieleniu. Wykorzystanie publikacji: A. Grabowski: Gry, zabawy i ćwiczenia z tabliczką mnożenia cz. I WKM „Rachmistrz”, Szczecinek 1996; A. Grabowski: Gry, zabawy i ćwiczenia z tabliczką mnożenia cz. II WKM „Rachmistrz”, Szczecinek 1998 pozwala uczniom na nietypowe podejście do sposobów nauki tabliczki mnożenia co wzbudza ich zainteresowanie i wzmacnia motywację do opanowania tej jednej z podstawowych umiejętności matematycznych. Zaowocowało ono uczestnictwem uczniów w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym województwa śląskiego „Mistrz Tabliczki Mnożenia” w Gliwicach. W roku szkolnym 2009/2010 uczennica naszej szkoły Monika Szymura zajęła II miejsce w tym konkursie a w tegorocznej VIII edycji konkursu obydwie startujące uczennice: Klaudia Krutyłło i Wiktoria Tomecka zajęły miejsca w drugiej i trzeciej dziesiątce (na ponad 120 startujących uczniów). Odmienność metody nauki tabliczki mnożenia doprowadziła do rozbudzenia i kształtowania zainteresowań matematycznych uczniów i pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego w rozwiązywaniu łamigłówek i zagadek matematycznych przez kolejną grupę uczniów, klasy V.Dobrym rozwiązaniem są „przerywniki” w postaci prac plastycznych (origami - sześcian, mozaika z kół) kształtujących precyzję, dokładność i staranność w wykonywaniu prac. Dzięki nim uczniowie także kształtują umiejętność myślenia przestrzennego.

Kółko matematyczne Kółko matematyczne

Kółko języka angielskiego

Kółka języka angielskiego są skierowane do uczniów różnych klas. Podczas realizacji tych kółek uczniowie rozwijają wszystkie sprawności językowe z akcentem na umiejętności komunikowania się . Ponadto uczestnicy kółka wykonują różnego rodzaju ćwiczenia mające na celu doskonalenie umiejętności operowaniem różnymi aspektami gramatyki. Dodatkowo uczniowie mają możliwość utrwalania i poszerzenia słownictwa różnych dziedzin. Podczas tych zajęć uczniom bardzo się podobają różnego typu gry i zabawy językowe oraz czytanie na głos krótkiego tekstu jak i śpiewanie różnych piosenek w języku obcym. Podczas tych zajęć szczególnie ważne dla mnie jest rozwijanie umiejętności czytania na głos; rozwijanie umiejętności pracy w grupie lub zespole oraz umacnianie w uczniach motywacji do nauki języków obcych. Zajęcie te są prowadzone w miłej i sympatycznej atmosferze. Uczniowie chętnie biorą udział w tych zajęciach.

Kółko języka angielskiego Kółko języka angielskiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do góry