• język migowy

Szkoła Podstawowa w Palowicach

PO KL - logo UE EFS - logo

Wycieczka do Śląskiego Planetarium w Chorzowie

Dnia 24 listopada 2011 uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Palowicach, uczestniczący w projekcie Europejski Po- ziom, brali udział w wycieczce do Śląskiego Planetarium w Chorzowie.

Wyjechaliśmy o godzinie 10:40 autokarem, do Chorzowa dotarliśmy około godziny 11:50. Na dziedzińcu, przed Planetarium, przywitał nas pomnik Mikołaja Kopernika, wybitnego astronoma, którego imię nosi śląskie obserwatorium. Oczekując na bilety, rozpoczęliśmy zwiedzanie od oglądania ekspozycji w holu budynku. Oglądając zamieszczone tam gabloty można było poznać historię planetarium, zobaczyć mapę nieba, itp. Największe wrażenie na uczniach naszej szkoły zrobiło ,,serce” Planetarium Śląskiego, czyli ważący ponad dwie tony potężny projektor. Odtwarza on wygląd nieba z dowolnego miejsca na Ziemi i o dowolnej porze. Ekranem projekcji jest największa w kraju kopuła o średnicy 23 metrów. Sama widownia może tam pomieścić 400 osób. O godzinie 12. rozpoczął się seans, podzielony na dwie lekcje. Kiedy już rozsiedli się wygodnie w fotelach , ich oczom ukazał się fantastyczny spektakl na sztucznie stworzonym niebie. Pod sklepieniem planetarium o powierzchni 1000 m2 , naśladującym rzeczywisty firmament, zobaczyli wszystko to, co dzieje się wysoko nad nami , a czego nie są w stanie dostrzec gołym okiem . Aparatura projekcyjna umieszczona pod 23 metrową kopułą budynku pozwoliła im zobaczyć niebo oglądane oczami tak starożytnych, jak i współczesnych ; zaobserwować zjawiska zachodzące w Układzie Słonecznym i poznać skutki ruchu obrotowego Ziemi, przyjrzeć się bliżej planetom naszego układu. Autor seansu oprowadzał ich po nocnym niebie i zwracał uwagę na to, co umyka na co dzień naszej uwadze. Mieli więc okazję zaznajomienia się z naszym najbliższym otoczeniem kosmicznym. Podczas przerwy i w drodze powrotnej uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami. Często można było usłyszeć stwierdzenia, że czuli się jak pod gołym niebem, dzięki tej aparaturze mogli poznać wiele ciekawych zjawisk, które dzieją się na naszym niebie.

Później poszliśmy do stacji meteorologicznej. Zlokalizowana jest na wysokości 320 m n.p.m. niemal na samym szczycie wzgórza w punkcie górującym nad otoczeniem Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się, że bazą Stacji jest ogródek meteorologiczny urządzony i wyposażony zgodnie z normami opracowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ogródku znajduje się klatka meteorologiczna, w której na wysokości 2 m nad gruntem umieszczony jest psychrometr Augusta, termometry ekstremalne i tygodniowy termohygrograf. Na terenie ogródka zainstalowany jest również deszczomierz Hellmanna, elektroniczny pluwiograf zapisujący w sposób ciągły przebieg i natężenie opadów na dysku komputera. Obok wspomnianego standardowego wyposażenia, w drugiej klatce umieszczony jest zestaw elektronicznych czujników temperatury i wilgotności powietrza. Stacja także posiada czujniki: promieniowania słonecznego i promieniowania radioaktywnego. Na specjalnym poletku o powierzchni 4 x 2 m, w odsłoniętym pozbawionym jakiejkolwiek roślinności miejscu prowadzone są pomiary temperatury gruntu za pomocą kolankowych termometrów glebowych na głębokościach: 5, 10, 20 i 50 cm w głąb gruntu. Do dzienniczka klimatologicznego i komputera wpisuje się wyniki obserwacji, które stanowią materiał wyjściowy do charakterystyki klimatu Parku i wszelkich opracowań klimatyczno - porównawczych. Każdy z wymienionych przyrządów można było zobaczyć z bliska, poznać jego budowę oraz popatrzyć na ekrany zamieszczonych wewnątrz stacji komputerów z aktualnymi pomiarami. Na zakończenie wszyscy udali się do ogródka i mogli przyjrzeć się, jak na co dzień dokonuje się wszystkich pomiarów i gdzie umieszczone są wymienione wcześniej przyrządy. Dodatkową atrakcją była obserwacja nieba i określanie stopnia zachmurzenia. Dzięki tej poglądowej lekcji uczniom, na pewno, łatwiej będzie zapamiętać, zrozumieć i wykorzystać w dalszej edukacji i praktyce materiał związany z pogodą i klimatem. Zadowoleni i bogatsi o nową wiedzę o godzinie 16. Wróciliśmy do Palowic.

Zajęcia odbyte w Planetarium stanowią nieocenioną pomoc dydaktyczną w zgłębieniu tematów związanych z ruchem wirowym i obiegowym Ziemi, klimatem, pogodą zawartych w programie przyrody. Pobudzają zainteresowania przedmiotem, skłaniają do obserwacji nieba, mogą zapoczątkować fascynację astronomią. O tym, że była to wycieczka ciekawa i udana świadczyło zadowolenie uczestników. Po raz kolejny uczniowie przekonali się, że wycieczki mogą być twórczą, ciekawą i dającą wiele radości formą spędzania wolnego czasu.

Wcieczka do Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej

W dniu 9 października 2011 r. odbyła się wycieczka uczniów Szkoły Podstawowej w Palowicach do Teatru Lalek Banialuka w Bielsku - Białej. W wycieczce uczestniczyło 28 uczniów klas II, IV, V, VI, którzy w ramach projektu „Europejski po - ziom” uczęszczają na zajęcia koła teatralnego, polonistycznego, czytelniczego.

Podczas wycieczki uczniowie obejrzeli spektakl pt.: „Czarnoksiężnik z Krainy Oz” w wykonaniu aktorów teatru. Rozwinęli w ten sposób swoje zainteresowania, zwiększyli wiedzę związaną z teatrem, co pozwoli im na lepsze zrozumienie pojęć z tym związanych. Spektakl i lekcja teatralna wyposażyła uczniów w wiadomości o teatrze, jego kulisach, formach teatralnych, rodzajach form scenicznych, metodach gry aktorskiej. W praktyce będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę na lekcjach języka polskiego, plastyki, muzyki, historii. Bezpośredni kontakt z różnego typu lalkami, obejrzenie pracowni stolarskiej, krawieckiej, plastycznej wyzwoli w uczniach możliwości kreacyjne, uwrażliwi na sztukę i ukształtuje postawę aktywnego odbiorczy, ponadto przygotuje do funkcjonowania w różnych rolach społecznych.

Dzieci miały okazję poznać kanon literatury amerykańskiej w bardzo plastyczny sposób. Utwór, którego spektakl był adaptacją, eksponuje odwagę, serce, rozum, czyli cechy, które każde dziecko może w sobie odnaleźć. Na przykładzie głównych bohaterów uczestniczy przekonali się, że to czego często szukamy, jest w nas i wystarczy tylko uwierzyć w siebie i podjąć wyzwanie. Ułatwi im to wchodzenie w życie, posłuży odblokowaniu, radzeniu sobie z nieśmiałością.

Przed rozpoczęciem spektaklu uczniowie obserwowali rodziców, dziadków przychodzących z maluchami na przedstawienie. Poznali alternatywny sposób spędzania wolnego czasu, przyjemny, kulturalny.

Podróż, pobyt w miejscach użyteczności publicznej kształciły nawyk kulturalnego zachowania, poczucia odpowiedzialności za siebie i współtowarzyszy.

Cele i założenia programowe wycieczki zostały w pełni zrealizowane. O atrakcyjności wycieczki świadczyły uśmiechnięte, szczęśliwe buzie uczestników, co przełożyło się na zadowolenie opiekunów i rodziców i uświadomiło konieczność przygotowania dzieci do kontaktu z kulturą.

Górska Jesień 2011

Dnia 23 września 2011 r. odbył się rajd GÓRSKA JESIEŃ 2011 z metą na Hali Miziowej. W rajdzie uczestniczyło 24 uczniów, biorących udział w programie „Europejski po - ziom”, a konkretnie w zajęciach dla uczniów z zaburzonym zachowaniem oraz kole matematycznym.

Zrealizowane zostały założone cele wycieczki:

 • Integracja grupy
 • Popularyzacja aktywnego wypoczynku
 • Popularyzacja kwalifikowanej turystyki górskiej
 • Poznawanie przyrody oraz Beskidu Żywieckiego
 • Umożliwienie zdobywania odznak GOT
 • Zmuszenie do weryfikacji swojego postępowania, zwrócenia większej uwagi na kulturę osobistą oraz zachowanie w miejscach publicznych, środkach transportu.
 • Uczenie samodzielności uczniów, kształtowanie poprawnych relacji w grupie.
 • Uczniowie wyjechali spod palowickiej szkoły do Korbielowa, skąd pod opieką przewodnika górskiego żółtym szlakiem ruszyli na Halę Miziową.

Po godzinie wędrówki odbyła się przerwa na regenerację siły, w trakcie której można było zjeść śniadanie, napić się. Do celu wędrówki - na Halę Miziową - uczniowie dotarli po następnej godzinie wędrówki. Ma mecie rajdu czekał na uczestników ciepły posiłek, loteria fantowa oraz konkursy, w których uczniowie odnosili sukcesy. Największym można zaliczyć zdobycie II oraz III miejsca w konkursie wiedzy z dziedziny turystyczno - krajoznawczej, do którego zostali przygotowani. Uczniowie przywieźli również puchar dla najliczniejszej drużyny. Pobyt na hali stał się też okazją do pobycia na świeżym powietrzu, podziwiania widoków Beskidu Żywieckiego, obcowania z pięknem przyrody czy zdobycia odznaki.

Około godziny 15.00 grupa wyruszyła w drogę powrotną do Korbielowa, skąd wróciliśmy do Palowic.

Wycieczka odbyła się zgonie z harmonogramem. Wyjazd można zaliczyć do udanych, o czym świadczy zadowolenie uczniów, a także realizacja założonych celów. Ważna okazała się sprzyjająca górskiej wędrówce pogoda oraz pozytywne nastawienie zarówno uczestników jak i opiekunów.

Wycieczka do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, do Chorzowa

Wycieczka do zoo, do Chorzowa, odbyła się 27 września 2011r. Brało w niej udział 47 uczniów z klas młodszych, ze Szkoły Podstawowej z Palowic. Wszyscy uczniowie, na co dzień, biorą udział realizacji projektu „Europejski po-ziom”, w zakresie różnorodnych zajęć.

Wycieczka stała się doskonałą okazją do poszerzenia a także zweryfikowania wiedzy uczniów na temat różnorodności świata przyrody. Uczniowie w sposób bezpośredni i naoczny zapoznali się z wyglądem i charakterystycznymi cechami obserwowanych zwierząt. Z pomocą przewodnika poznawali zwyczaje, miejsce występowania, odżywiania i sposób życia poszczególnych zwierząt. Poprzez aktywne uczestnictwo w obserwacji zwierząt rozwijali swe zainteresowania przyrodnicze. Wycieczka pozwoliła również rozwinąć u uczniów ciekawość światem egzotycznych zwierząt a także przyczyniła się do rozbudzenia w uczniach poczucia odpowiedzialności za los ginących gatunków. Pośrednio wycieczka stała się też okazją do międzyklasowej integracji uczniów a także do poznania swoich możliwości kondycyjnych i wytrzymałościowych.

Wycieczka cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów. Jest bardzo pożądaną i atrakcyjną formą przekazywania wiedzy uczniom.

W Szkole Podstawowej w Palowicach od 1.03.2010r realizowany jest projekt „Europejski po-ziom” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , którego głównym założeniem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych dla uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach:

 • Koło matematyczne - 2 h tygodniowo,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyki - 1 h tygodniowo,
 • Koło j. polskiego - 2h tygodniowo,
 • Koło czytelnicze - 1h tygodniowo,
 • Koło informatyczne - 2 h tygodniowo,
 • Koło przyrodnicze - 2 h tygodniowo,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze naucz. zintegr kl I. - 1h tygodniowo,
 • Koło plastyczne, muzyczne - 2h tygodniowo,
 • Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się - 2h tygodniowo,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze naucz. zintegr kl.II- 1h tygodniowo,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze naucz. zintegr.kl. III- 1h tygodniowo,
 • Koło informatyczne klas młodszych - 3h,
 • Zajęcia rewalidacyjne - 1h tygodniowo,
 • Zajęcia dyslekcja, dysgrafia - 1 h tygodniowo,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j. polskiego- 1h tygodniowo,
 • Koło regionalne - 1h tygodniowo,
 • Koło europejskie - 1h tygodniowo,
 • Koło j. angielskiego - 3h tygodniowo,
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 1h tygodniowo,
 • Zajęcia dla uczniów z zaburzeniami zachowania -2h tygodniowo,
 • Koło teatralne - 2h tygodniowo,
 • Zajęcia logopedyczne - 3 h tygodniowo.

W wymienionych wyżej zajęciach dotychczas biorą udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Każdy z uczniów uczestniczy w wybranych zajęciach i kołach zgodnie z swoimi potrzebami edukacyjnymi i zainteresowaniami uzupełniając i pogłębiając swoja wiedzę oraz rozwijając swoje zdolności i zainteresowania. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje, którzy w sposób fachowy wykorzystują na zajęciach pomoce i sprzęt zakupiony ze środków w ramach realizowanego projektu. W naszej szkole są to: tablica interaktywna, programy multimedialne „Ortografitti”, „Dyslekcja”, j. angielskiego , nauczania zintegrowanego, aparat fotograficzny, albumy o sztuce, słowniki różnego typu, mapy , szablony kontynentów, tablice do j. polskiego , puzzle, szablony i formy plastyczne, kostiumy, maski i lalki do koła teatralnego oraz wiele innych książek i zeszytów ćwiczeń. W ramach zajęć dla uczniów z zaburzeniami zachowania uczniowie uczestniczyli w rajdzie rowerowym i górskim . Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się także koło teatralne, którego występy uświetniają akademie szkolne. Uczestnicząc w zajęciach i kołach uczniowie w sposób pożyteczny wykorzystują czas wolny po lekcjach, nadrabiając ewentualne braki zaległości na zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych i podnosząc swoją wiedzę na kołach zainteresowań.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do góry