• język migowy

Szkoła Podstawowa w Książenicach

PO KL - logo UE EFS - logo

Wycieczka do Dreamparku w Ochabach

Dnia 27.09.2011r. odbyła się wycieczka uczniów Szkoły Podstawowej w Książenicach do Dream Parku w Ochabach Wielkich. W wycieczce uczestniczyły dzieci klas I - III, które w ramach projektu „Europejski po-ziom” uczestniczyły wcześniej w zajęciach:

 • rozwijających umiejętność uczenia się,
 • plastyczno - muzycznych.

Podczas wycieczki, która była prowadzona przez przewodnika, uczniowie spacerowali alejkami pełnymi zabytków z całego świata, poznawali ich nazwy i ciekawostki z nimi związane. Dzieci mogły spojrzeć w oczy Statule Wolności, zajrzeć do wnętrza Koloseum i pogłaskać groźnego Sfinksa. Spacer po parku był dla dzieci podróżą poprzez 5 kontynentów i możliwością zwiedzenia najciekawszych budowli świata, takich jak Wieża Eiffla, piramidy, bliźniacze wieże z Kuala-Lumpur, prekolumbijskie miasto Majów Chichen Itza i wiele innych.

Potem przeszły do Parku Dinozaurów - gdzie mogły cofnąć się w czasie i zobaczyć pradawne stworzenia. Poznały w nim sekrety wymarłych gatunków, usłyszały ich głosy. Niesamowitym miejscem gdzie dzieci mogły poczuć głębię oceanu pełną żarłocznych stworzeń było Oceanarium prehistoryczne, które jest pierwszym tego typu projektem na świecie, dającym możliwość poznania świata podwodnych gadów żyjących miliony lat temu. Wyprawa między zaułkami podwodnych otchłani pełna była niesamowitych wrażeń, które na długo pozostaną w pamięci. Dzieci wyposażone w okulary 3D mogły się poczuć jak w prawdziwym oceanarium wypełnionym wodą.

W czasie wycieczki w przystępny sposób, uczniom została przekazana wiedza o dziejach naszej planety, życiu i przyczynach wyginięcia dinozaurów oraz wiedza o architekturze światowej. Była także rozrywka, zajęcia plastyczne, wspólne pląsy, zabawy na placu zabaw, gdzie dzieci korzystały ze zjeżdżalni, różnego rodzaju konstrukcji wymagających od nich mniejszego lub większego zaangażowania, piaskownicy, huśtawek, dmuchanego zamku. Pogoda w tym dniu była wspaniała i dzieci przebywały cały czas na świeżym powietrzu. Spragnione, zmęczone i głodne dzieciaki zjadły drugie śniadanie na świeżym powietrzu, co pozwoliło im na chwilę wypoczynku i regenerację sił.

Gospodarzom ośrodka zależało, by park oprócz funkcji rozrywkowej miał także wymiar edukacyjny - dlatego mogliśmy skorzystać z multimedialnej sali dla prowadzenia lekcji tematycznych oraz namiotu małego odkrywcy, w którego wnętrzu, najmłodsi mogli zabawić się w paleontologa i odkopać szkielet dinozaura.

Na koniec pobytu uczestnicy wycieczki zakupili pamiątki w sklepie: maskotki, pluszaki, wszelkiego rodzaju dinozaury oraz puzzle 3D. Wycieczka ta przyniosła uczniom wiele radości, zadowolenia, a co najważniejsze wiele nowych i ciekawych wiadomości. Taka edukacja była prawdziwą przyjemnością, szczególnie, że odbywała się w miłej atmosferze i przy pięknej pogodzie. Był to miło i pożytecznie spędzony czas!

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się w klasie I

W pierwszych miesiącach pracy z uczniami klasy I skupiono się głównie na zajęciach integrujących zespół klasowy, atrakcyjnych dla dzieci, a jednocześnie rozwijających umiejętności uczniów.

Dużo czasu poświęcono na:

zajęcia manualne ( lepienie plasteliny, malowanie, wycinanie). Prace te dzieci chętnie wykonują w grupach, dzieląc się pracą, omawiając pomysły - wybierając najlepszy (prezentacja własnego zdania, gotowość wysłuchania innych, poszukiwanie nowych rozwiązań),
zabawy ruchowe - integrujące zespół klasowy (na sali gimnastycznej). Przy okazji tych zabaw ćwiczymy orientację w przestrzeni - kierunki prawo, lewo, do przodu do tyłu, szybka reakcja na sygnał (dźwiękowy, wzrokowy),
rozrywki umysłowe (krzyżówki, rebusy, gry planszowe, puzzle). Zabawy te sprawiają dzieciom wiele radości, uczą zdrowego współzawodnictwa, rozwijają logiczne myślenie, spostrzegawczość,
zabawy z figurami geometrycznymi, pozwalają na praktyczne poznawanie własności figur, porównywanie, (układanie obrazków z figur).

Kółko plastyczno-muzyczne

Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tą wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać.

Jak pokazuje praktyka, kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, muzyką, odkrywaniem w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dzieci do samodzielnej twórczości i działania.

Celem zajęć prowadzonych w ramach kółka plastyczno - muzycznego jest rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły, poznanie różnych technik plastycznych, wzbogacanie kontaktu ze sztuką i jej twórcami. Uczniowie doskonalą poczucie rytmu, wrażliwość na muzykę. Uczą się śpiewać wiele piosenek, wykonując często do nich układ taneczny. Występują na wielu uroczystościach szkolnych np. Dzień Muzyki, Dzień Nauczyciela, Mikołajki ,Jasełka, Dzień Patrona Szkoły i wiele innych. Tematyka zajęć dobierana jest stosownie do pór roku, omawianych tematów, konkursów organizowanych przez różne instytucje oraz zainteresowań dzieci .Wspólnie z uczniami dbamy o estetykę pomieszczeń szkolnych wykonując okolicznościowe dekoracje sal i korytarza.

Działalność kółka wpływa na rozwój emocjonalny uczniów, kształtuje właściwe postawy wobec otaczającego ich świata, poprzez rozbudzanie wrażliwości wewnętrznej . Dlatego też zamierzmy kontynuować działalność kółka w naszej szkole w następnych latach.

Koło przyrodnicze

W Szkole podstawowej Książenice dzieci w ramach Europejskiego Poziomu uczestniczyły w 2010 roku w wielu bardzo atrakcyjnych zajęciach.

W ramach Koła Przyrodniczego uczestniczyli w następujących przedsięwzięciach:

 • Kwiecień 2010r. - Dzień Ziemi 2010,
 • Koło przyrodnicze - klasa IV - przedstawienie pt. „W królestwie Króla Surowca Wtórnego”,
 • Kwiecień 2010r. - wręczenie nagród ( sadzonki drzew i krzewów ufundowane przez Nadleśnictwo Rybnik) oraz upominków i dyplomów dla zwycięzców konkursu ekologicznego z okazji Dnia Ziemi 2010,
 • Czerwiec 2010r. - zajęcia terenowe- koło przyrodnicze klasy IV - ścieżka dydaktyczna - Osobliwosci przyrodnicze uroczyska Głębokie Doły w Książenicach,
 • Kilkugodzinna wyprawa połączona z ogniskiem i pieczeniem kiełbasy przy leśniczówce p. Majerów,
 • Czerwiec 2010r. - rowerowa wyprawa na Głębokie Doły - koło przyrodnicze klasa VI,
 • Czerwiec 2010r. - koło przyrodnicze klasa IV - zajęcia otwarte dla rodziców „Pory roku w poezji i piosence”. Było kolorowo, przyrodniczo i sportowo oraz smacznie i zdrowo. Na medal spisali się uczniowie i rodzice,
 • Wrzesień 2010r. - Sprzątanie świata 2010 - koło przyrodnicze klas VI i koło ekologiczne klasa III - „Kwiaty zamiast śmieci” - przemarsz kolorowego korowodu ulicami Książenic, podziękowania za troskę o czyste środowisko oraz upominki dla mieszkańców - nasiona kwiatów,
 • Dzień Czystego Powietrza 2010r. pod hasłem „To nie krasnoludki palą śmieci ”.

W ramach zajęć informatycznych na różnych poziomach uczniowie poznawali tajniki informatyki jako całości, budowę komputerów oraz ich urządzeń peryferyjnych. Poznali sposoby korzystania z Internetu jako niewyczerpanego źródła wiedzy. Poznali dostępne wyszukiwarki internetowe i metody wyszukiwania informacji a co najważniejsze znają metody bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zasady korzystania z komunikatorów i portali społecznościowych. Poznali programy: Paint, Word, Excell, Power Point a uczniowie klasy VI rozpoczęli zajęcia z programowania html i tworzenia prostych stron internetowych.

Kółko z języka angielskiego

Kółko informatyczne

Zajęcia komunikacyjne

Na zajęcia komunikacyjne uczęszczają uczniowie klasy piątej. W ramach zajęć dzieci poznają podstawowe przepisy ruchu drogowego, uczą się jak zachować się na drodze i w środkach lokomocji, przyswajają znajomość znaków i przepisów drogowych, wyrabiają ogólną sprawność i orientacje w terenie uczą się orientacjina planie i mapie. Poznają ścieżki rowerowe okolicy. Uczą się jak udzielać pierwszej pomocy oraz jak zachować się w przypadku wypadku czy kolizji drogowej. Poznają zawody wykonywane przez ludzi związane z raowaniem ludzkiego zdrowia i życia. Dzieci poprzez ruch i zabawę wzbogacają zasób pojęć z dziedziny ruchu drogowego i pojęć z tym związanych.

Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zachowaniu.

W zajęciach bieże udział grupa dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, często o wzmożonej aktywności ruchowej. Uczniowie poznają zasady współdziałania w grupie, poznają sposoby wyładowania agresji w sposób bezpieczny dla otoczenia, uczą się okazywania poszanowania i serdeczności wobec własnej osoby jak i osób trzecich.

Zajęcia z języka polskiego

W ramach programu Europejski Po-ziom realizowane są następujące zajęcia:

 • Koło języka ojczystego dla kl. V w wymiarze 1 godziny tygodniowo - 12 uczestników,
 • Koło języka ojczystego dla kl. VI w wymiarze 1 godziny tygodniowo - 13 uczestników,
 • ZDW z języka polskiego dla kl. VI w wymiarze 1 godziny tygodniowo - 3 uczniów.

Wymienione zajęcia cieszą się zainteresowaniem uczniów, w porównaniu do ubiegłego roku szkolnego ilość uczestników wzrosła o ok. 90%. Wymiernym efektem uczestnictwa dzieci w zajęciach jest poprawa wyników nauczania. Zajęcia koła rozwinęły u uczniów zainteresowania humanistyczne oraz spowodowały wzrost motywacji do nauki, co ma odzwierciedlenie w wyższych ocenach za I. półrocze z języka polskiego w porównaniu z wynikami końcoworocznymi w kl. IV i V. Uczniowie podczas zajęć utrwalili bieżący materiał lekcyjny i poszerzyli jego zakres oraz rozwinęli umiejętności kluczowe przewidziane w standardach do sprawdzianu po kl. VI. Udział w programie stwarza możliwości stosowania środków i metod, które nie sprawdzają się w pracy z liczniejszymi klasami. Praca z dziećmi w grupach mniejszych niż zespoły klasowe ma bez wątpienia pozytywny wpływ na ich umiejętności interpersonalne, szczególnie dotyczy to uczniów borykających się z różnego rodzaju problemami i dysfunkcjami. Zajęcia ZDW rozwinęły u uczniów inteligencję językową poprzez poprawienie biegłości w czytaniu i rozumieniu tekstów różnego rodzaju oraz ćwiczenia wzbogacające zasób słownictwa. Uczestnicy zajęć wzmocnili swoją samoocenę, w wyniku czego poprawili funkcjonowanie w grupie rówieśniczej oraz rozwinęli motywację do nauki. Program niewątpliwie przyczynia się do walki z niepowodzeniami szkolnymi oraz jest pomocny w pracy z uczniem zdolnym, chcącym poszerzać swoje zainteresowania.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do góry