• język migowy

Szkoła Podstawowa nr 3

PO KL - logo UE EFS - logo

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

W ramach projektu „Europejski po-ziom” w Szkole Podstawowej Nr 3 odbywają się m.in. zajęcia obejmujące uczniów ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu czyli dla dyslektyków i dysgrafików, jak również zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Zajęcia mają na celu:

 • rozwijanie sprawności manualnych i grafomotoryki,
 • usprawnianie spostrzegania wzrokowego i orientacji przestrzennej,
 • usprawnianie analizy i syntezy słuchowej, koordynacji słuchowo-ruchowej i słuchowo-wzrokowej,
 • rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, pamięci,
 • rozwijanie i stymulowanie twórczego myślenia,
 • czytanie i pisanie sylab i wyrazów,
 • czytanie i pisanie zdań i dłuższych tekstów.

Terapia zmierza do:

 • usprawniania zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowywaniu umiejętności czytania i pisania,
 • ćwiczenia sprawności czytania i pisania,
 • oddziaływania psychoterapeutycznego ogólnie uspokajającego, a równocześnie aktywizującego dziecko do nauki.

Dodatkowo odbywają się także zajęcia dla uczniów z zaburzeniami zachowania. W naszej szkole są one przeznaczone dla uczniów klas I-III. Celem zajęć jest korygowanie u dzieci zaburzeń w zachowaniu, które to znacznie utrudniają im kontakty społeczne i są przyczyną niepowodzeń szkolnych. Uczestnicy zajęć sami za pomocą prowokowanych zdarzeń i interakcji oddziałują na siebie korygująco. Szczególny nacisk jest położony na kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jej rozwoju. Służy temu odpowiedni klimat zajęć, akceptujący stosunek do każdego dziecka, bliski, serdeczny kontakt z uczniem. Wszystkie zajęcia cieszą się sporym zainteresowaniem uczniów, którzy bardzo chętnie biorą w nich udział.

Kółko plastyczne

Sukcesy plastyczne

 • WYRÓŻNIENIE - SYLWIA KIRSZNIAK kl. V b

XX Międzynarodowy Festiwal Dziecięcej Twórczości Plastycznej „Inspirowane muzyką Chopina” - patronat: Polski Komitet do spraw UNESCO, organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Goleniowie ( kwiecień 2010r. ).

W 2010 roku nasza szkoła włączyła się w obchody dwusetnej rocznicy narodzin największego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. Członkowie koła plastycznego wzięli udział w XX Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej pod patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO„Inspirowane muzyką Chopina”. Międzynarodowe jury wyróżniło pracę naszej uczennicy SYLWII KIRSZNIAK z klasy V B. Organizator - Młodzieżowy Dom Kultury w Goleniowie ufundował kilkudniowy pobyt w Goleniowie. Laureaci uczestniczyli w wycieczce do Kołobrzegu, warsztatach plastycznych oraz w festynie.

 • II MIEJSCE - ALEKSANDRA PIETREK kl. VB

Konkurs Plastyczny „Przez komiks do wiedzy o Powstaniach Śląskim” w ramach X Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Ziemi Śląskiej „Moja Ty Ziemio Rodzinna” - organizator: Szkoła Podstawowa nr 18, Stowarzyszenie Korzenie, WOM w Rybniku ( kwiecień 2010r. )

 • NAGRODA - ALEKSANDRA PIETREK VI B

Gminny Konkurs Plastyczny „Budynki w których mieszkamy”- organizator: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz POPP w Czerwionce - Leszczynach( czerwiec 2011r.)

 • WYRÓŻNIENIE - WIKTORIA FIZIA kl. V b

Konkurs Plastyczny „Skarby jesieni” zasięg ogólnopolski- organizator : Klub Kultury „Marysin” w Warszawie ( Warszawa, październik 2010r.)

 • NAGRODA - SONIA KOCZOR kl. VI D

Powiatowy Konkurs Plastyczny „My są dziołchy z familoków”- organizator: Zespół Szkół nr 3 w Czerwionce - Leszczynach ( Czerwionka - Leszczyny, grudzień 2010r.)

 • WYRÓŻNIENIE - JAGODA LENDZION KL. I V A

IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Inne spojrzenie” -Organizator: Ognisko Pracy Pozaszkolnej” w Sosnowcu ( marzec 2011r. )

Edukacja kulturalna

Na zajęciach edukacji kulturalnej uczniowie wzbogacają swoją wiedzę o teatrze. Uczestnicy
doskonalą swój aparat mowy poprzez ćwiczenia dykcyjne. Rozbudzają swoją wyobraźnię poprzez gry dramowe. Doskonalą umiejętność czytania, recytacji, wczuwania się w rolę, prezentacji na scenie poprzez przygotowanie inscenizacji (krótkie scenki z życia szkoły, bajeczki z morałem, z okazji Dnia Matki). Uczniowie rozwijają swoje umiejętności plastyczne wykonując proste elementy dekoracyjne do inscenizacji. W trakcie zajęć śpiewają piosenki oraz tworzą również własne teksty: wiersze, opowiadania, krótkie scenki kabaretowe, układają nowe słowa do znanych piosenek. Obecnie uczniowie uczą się tańczyć poloneza, który zostanie zaprezentowany z okazji Dnia Matki. 8 kwietnia 2011 roku uczestnicy zajęć jadą do Teatru Muzycznego w Gliwicach w celu obejrzenia przedstawienia „High School Musical”.

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

W Szkole Podstawowej nr 3 w Czerwionce-Leszczynach w ramach projektu „Europejski po-ziom” prowadzone są zajęcia „Małej Przedsiębiorczości- zajęć rozwijających umiejętności uczenia się”. Zajęcia prowadzone były od marca 2009 roku do grudnia 2010. W tym czasie uczniowie doprowadzili do końca swoje przedsięwzięcie, czyli zorganizowali kiermasz świąteczny. Samodzielnie podzielili się zadaniami przy organizacji imprezy (osiągnięcie celu zajęć: umiejętność działania zespołowego). Mogli sprawdzić swoje predyspozycje „młodych przedsiębiorców” i przekonać się, że ich wysiłek może przynieść sukces, mimo napotkanych wcześniej utrudnień (osiągnięcie celów zajęć: pozytywne reagowanie na wszelkie zmiany, konsekwencja w dążeniu do celu, umiejętność rozwiązywania problemów). Uczestnicy wypełnili ankietę ewaluacyjną, z której wynika, że zajęcia były im potrzebne. Oceniają je jako ciekawe, pomocne w przyszłym życiu (osiągnięcie celu zajęć: więcej wiedzieć na temat biznesu) . W samoocenie przeważała opinia, że uczestnicy uważają się po zajęciach za osoby bardziej odważne i pomysłowe, lubiące pracować w grupie oraz chętnie podejmujące nowe działania (osiągnięcie celu zajęć: świadomość własnych słabych i mocnych strony).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do góry