• język migowy

Konferecja podsumowywująca projekt

PO KL - logo UE EFS - logo

5 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach odbyła się uroczystość podsumowująca projekt "Europejski po-ziom", opracowany przez Wydział Edukacji UGiM w Czerwionce-Leszczynach, a realizowany przez wszystkie gminne szkoły.

Przedstawiono cele projektu oraz jego efekty. Nie mogło zabraknąć występów uczniów - to oni byli tego dnia głównymi bohaterami. A ich popisy artystyczne stanowiły ukoronowanie realizowanych w ramach projektu zadań wyzwalających aktywność dzieci i młodzieży.

Projekt powstał w 2009 roku. Wtedy to wydział edukacji przekazał dyrektorom gminnych szkół ankietę dotyczącą potrzeb uczniów, związanych z planowanym udzieleniem wsparcia w formie dodatkowych zajęć edukacyjnych.
"Dokonując analizy otrzymanych informacji, opracowaliśmy projekt obejmujący realizację aż 35 298 godzin pozalekcyjnych - od zajęć dydaktyczno-wyrównawczych aż po specjalistyczne. Dzięki odpowiedniej diagnozie, przewidziane w projekcie zajęcia były dopasowane do zadeklarowanych w szkołach potrzeb i wpisały się w oczekiwania uczniów" - podkreśla Anna Witała z wydziału edukacji, koordynatorka projektu.

Celem podjętego wyzwania było stworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom w trudnej sytuacji społecznej, ekonomicznej, zdrowotnej i tym samym zwiększenie im dostępności do usług edukacyjnych, poprawa jakości pracy szkół poprzez ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych, a także wzbogacenie programów rozwojowych szkół.

Od 1 marca 2010 r. do 30 listopada 2011 r. szkoły realizowały różnorodne zajęcia pozalekcyjne."Ich bogata oferta sprawiła, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zarówno uczniowie zdolni, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę, jak i słabsi, oczekujący wsparcia i pomocy" - podkreślają nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 8.

Dzieci uczestniczyły więc m.in. w kołach zainteresowań (np. języka polskiego, języków obcych, informatyki, plastycznych, muzycznych, przyrodniczych, matematycznych, ratownictwa, teatralnych, europejskich, recytatorskich, dziennikarskich, regionalnych, czytelniczych, turystycznych), zajęciach rozwijających umiejętność uczenia się, zajęciach specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne), zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.

W projekt włączyły się wszystkie gminne szkoły, a udział w "Europejskim po-ziomie" pozwolił im doposażyć bazę dydaktyczną w szereg różnorodnych pomocy niezbędnych do realizacji zajęć.

Zakupiono m.in. tablice interaktywne, mikrofony bezprzewodowe, dyktafony, zestawy komputerowe, wibratory logopedyczne, programy do tworzenia animacji komputerowych, zestawy do rytmiki z akcesoriami, aparaty fotograficzne, programy i gry edukacyjne, kostiumy, maski, lalki do kół teatralnych, szablony plastyczne, formy do odlewów, programy multimedialne do pracy z dzieckiem dysleksyjnym, reflektory sceniczne, odczynniki chemiczne, odczynniki do badania czystości wód, zestawy do przeprowadzania doświadczeń fizycznych.

Śmiałe zamierzenia "Europejskiego po-ziomu" umożliwiła kwota pozyskanej dotacji zewnętrznej. Wartość projektu wynosi 3 916 605, 08 zł, w tym 3 329114,32 zł stanowi dofinansowanie z UE, a 587 490,76 - środki z budżetu państwa. Projekt w całości finansowany jest więc przez środki zewnętrzne, co stanowi ogromny sukces wydziału edukacji.

"Dzisiejsza konferencja to dla nas bardzo ważne święto, podczas którego chcemy przede wszystkim podziękować za zrealizowane zamierzenia i cele tego projektu. Wiedza jest najważniejszym kapitałem ludzkim - jesteśmy przekonani, że zdobyte, dzięki projektowi, doświadczenia i umiejętności zaowocują w przyszłości" - podsumowała Iwona Flajszok, naczelnik wydziału edukacji.

Do podziękowań przyłączył się burmistrz Wiesław Janiszewski - "Dziękuję wszystkim dyrektorom i pedagogom, którzy odpowiedzieli na nasz apel. Cieszę się, że wszystkie szkoły włączyły się w realizację tego projektu. Zachęcam także do zabiegania o kolejne środki zewnętrzne. Korzystajmy z szansy, aby nasza oferta edukacyjna stawała się coraz lepsza". Burmistrz podziękował także dzieciom i młodzieży, a po tym jak poprosił, aby uczestnicy zajęć oklaskami ocenili projekt na sali rozległy się gromkie brawa.

"Projekt to mnóstwo pozytywnych emocji - mówi Anna Jaksik, dyrektor SP w Szczejkowicach. - Dzięki "Europejskiemu po-ziomowi" nasi uczniowie mogli uczestniczyć w aż 17 wycieczkach, których wartość wyniosła łącznie ponad 10 tys. zł. Dzieci odwiedziły m.in. w Teatr Banialuka w Bielsku -Białej, gdzie uczestniczyły w spektaklu połączonym z warsztatami teatralnymi i Książnicę Beskidzką. Brały także udział w zajęciach o tematyce regionalnej organizowanych przez liczne domu kultury, zwiedziły Kraków - Wawel, Muzeum Narodowe, Muzeum Przyrodnicze, Muzeum Techniki, odwiedziły redakcję Gazety Wyborczej. Uczniowie z dużą radością uczestniczyli również w rajdach - rowerowym i górskim".

Z możliwości poznawania atrakcyjnych miejsc regionu skorzystali także m.in. uczniowie Zespołu Szkół nr 4, którzy odwiedzili kopalnie Guido w Zabrzu, Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, Skansen Wsi Opolskiej, Zamek w Brzegu oraz Park Miniatur w Inwałdzie.
Uczniowie z Przegędzy odwiedzili planetarium i ZOO w Chorzowie, Kopalnię Soli w Wieliczce, Leśny Park Kaczyny w Chorzowie, uczestniczyli też w licznych spektaklach teatralnych. "Dzięki projektowi dzieci miały równe szanse edukacyjne, bez względu na sytuacje społeczną i materialną ich rodzin" - podkreślają nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Przegędzy.

"Jako efekt dodatkowy warto dodać, że uczniowie uczyli się organizować własną pracę, skutecznie komunikować się, współdziałać w grupie, rozwiązywać problemy w twórczy sposób oraz wykorzystywać wiedzę w praktyce. Przede wszystkim jednak pogłębili i rozwinęli swoje zainteresowania, uzupełnili także braki edukacyjne" - ocenili nauczyciele ze Szkóły Podstawowej w Szczejkowicach.

"Dzięki projektowi nasza szkoła zakupiła m.in. teleskop. Podczas jednych z zajęć - koła z astronomii uczniowie oglądali gwiazdy. Zaprosili też młodszych kolegów z leszczyńskiej podstawówki. Zajęcia były pasjonujące - mimo późnej pory żaden uczeń nie chciał iść do domu. "Europejski po-ziom" sprawił, że nauka stała się atrakcją" - mówi Krzysztof Kalinowski, dyrektor Gimnazjum nr 2.

A nauczyciele Gimnazjum nr 2 dodają:
"W czasie zajęć wyrównawczych oraz uwzględniających różnorodne dysfunkcje uczniowie otrzymywali niezbędną pomoc w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych, rozwiązywania trudności dydaktycznych i pokonywania problemów w nauce. Z pomocą nauczycieli nadrabiali zaległości, odrabiali zadnia domowe, uczyli się samodzielnej pracy z podręcznikiem i korzystania z różnych źródeł informacji jaki mogą pomoc w codziennej nauce. Prowadzone w ramach projektu zajęcia uwzględniały również potrzeby uczniów zdolnych, którzy mieli szanse rozwijania swoich potrzeb rozwoju. W kołach przedmiotowych można było poszerzać swoją wiedzę, promować własne zdolności, rozwijać talent i prezentował własne osiągnięcia. Nasi uczniowie podkreślali, że projekt był dla nich atrakcyjną formą zajęć dająca wiele możliwości rozwoju".

Uczniowie Gimnazjum nr 4 przyznali, że zajęcia bardzo im się podobały, ze względu na ciekawą formę i treści.

"Zajęcia pomagały w lekcjach, wyprzedzały materiał, nauka polegała na przyjemnych zajęciach - poprzez zabawę, ruch, wycieczki, zamianę ról, realizację wielu różnych projektów. Podobało nam się, że na każdych zajęciach działo się coś innego".

Podczas konferencji podsumowującej Justyna Wącirz z wydziału edukacji przedstawiła także wyniki ewaluacji projektu. W badaniu efektów "Europejskiego po-ziomu", nauczyciele przyznali zdecydowanie, że zajęcia były adekwatne do potrzeb uczniów, a realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości nauczania w szkołach, czego efektem jest również podwyższenie średniej ocen uczniów oraz lepsze wyniki osiągane przez nich podczas egzaminów i sprawdzianów.

"Realizacja projektu pokazała, że był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę" - puentują nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Palowicach.

"Europejski po-ziom" w liczbach:

  • Liczba uczniów uczestniczących w projekcie- 3 201 osób
  • Liczba godzin zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu - 35 298,
  • Liczba pedagogów zatrudnionych w projekcie - 270 osób
  • Liczba szkół objętych projektem - 14.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

top_baner
do góry