• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenia Burmistrza

Znaleziono wiadomości: 1241.

 • Konkurs

  2009-06-29

  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza konkurs na "Estetyczne zagospodarowanie ogrodów".  Zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o zgłoszenie się w Wydziale Geodezji Gospodarki Gruntami i Rolnictwa ul. Aleja Św. Barbary 6 w terminie do 24.07.2009r. w godzinach pracy urzędu. Regulamin konkursu do pobrania w formacie PDF 

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dotycząca otwartego konkursu ofert na dotacje w 2009 r.

  2009-02-11

  Sprostowanie do ogłoszenia Konkurs ofert na dotacje w 2009r. W ogłoszeniu o konkursie ofert na dotacje w 2009 r. stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 27/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2009 r. nastąpiła pomyłka. W ust. 3 pkt 1 w/w ogłoszenia mylnie wskazano, iż do oferty należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne za 2007 r. oraz finansowe za jedenaście miesięcy 2007 r., podczas

 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

  2009-02-11

  Na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie w/w

 • Zaproszenie do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych typu C poprzez szczepienia ochronne

  2009-02-09

  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych typu C poprzez szczepienia ochronne. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce "informacje Urzędu - Inne ogłoszenia" .

 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

  2009-02-06

  Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia realizowanego przez Przedsiębiorstwo Energetyczne „Megawat” Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37, Budynek 4, 44-101

 • Rejestracja przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1990 roku

  2008-10-10

  OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny z dnia 30 września 2008 rokuo rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1990 rokuTreść obwieszczenia można pobrać w formacie PDF

 • Uwaga Mieszkańcy!!!

  2008-09-25

  Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 września 2008r. Woda ze źródła w Szczejkowicach przy ul. Rybnickiej jest nieprzydatna do spożycia przez ludzi ze względu na obecność bakterii grupy coli i obowiązujący odczyn. Na podstawie badań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku nr OL/FHK/OL/MHK/612/08/01 z dnia 10.09.2008r.  

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2008-07-08

  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 oraz al. Św. Barbary 6 - w dniach od 14 lipca 2008 r. do 4 sierpnia 2008 r. zostaną wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy te

 • Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2008-06-10

  Zarządzenie 151/94/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 09.06.2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

top_baner
do góry