Strona główna/Urząd/Aktualności/Wyniki wyszukiwania

Aktualności

Znaleziono wiadomości: 4920.

Informacja Marszałka Województwa Śląskiego Aktualności

Informacja Marszałka Województwa Śląskiego

2009-12-10
kategoria:
Aktualności

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 7 listopada 2008 r.) Marszałek Województwa Śląskiego informuje o rozpoczęciu procedury opracowywania dokumentu pn.: Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych	Aktualności

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

2009-12-10
kategoria:
Aktualności

W dniu 4 grudnia 2009 r., Pan Burmistrz W. Janiszewski wydał Zarządzenie Nr 303/09 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny realizacji zadań publicznych w 2010 r. Konkurs obejmuje realizację zadań w następujących obszarach: Działania w obszarze ochrony i promocji zdrowia. Zadania realizowane w ramach działań tego obszaru muszą być

Dla zainteresowanych uzyskaniem mieszkania z zasob Aktualności

Dla zainteresowanych uzyskaniem mieszkania z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego

2009-12-09
kategoria:
Aktualności

W celu poprawy warunków mieszkaniowych mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Burmistrz zamierza zrealizować projekt budowy ok.100 mieszkań w budynku dawnego Domu Górnika przy ulicy Młyńskiej w Czuchowie. Mieszkania będą budowane w systemie Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego i zostaną przeznaczone dla rodzin lub osób samotnych, mieszkańców gminy, którzy nie posiadają własnego lokalu mieszkaniowego i których

II Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Aktualności

II Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

2009-12-04
kategoria:
Aktualności

2 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się II Turniej Kół Gospodyń Wiejskich pt. "Gwara śląska na wesoło". Patronat nad konkursem objął burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.Celem turnieju jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, integracja środowisk wiejskich, wymiana doświadczeń, umiejętności, promocja gmin i miast oraz prezentacja najcenniejszych wartości kultury ludowej śląska – podkreślają

Zaprojektuj kartkę świąteczną z naszej gminy Aktualności

Zaprojektuj kartkę świąteczną z naszej gminy

2009-12-02
kategoria:
Aktualności

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zaprasza do udziału w konkursie na wykonanie kartki świątecznej z motywem naszej gminy.W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani bez względu na wiek. Akceptowane są prace wykonane dowolną techniką (malowane, rysowane, wyklejane, kolaż fotograficzny i in.), ważne, aby kartka poza elementami świątecznymi zawierała dowolny motyw nawiązujący do Czerwionki-Leszczyn. Zwycięska

"Schetynówka" w Leszczynach Aktualności

"Schetynówka" w Leszczynach

2009-12-01
kategoria:
Aktualności

27 listopada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowałolistę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w nowej edycjiNarodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych (tzw. "schetynówki"). Czerwionka-Leszczyny przeszła pomyślnie ocenę merytoryczną i otrzyma 1 640 500 zł dotacji.Zgłoszony przez UGiM projekt będzie miał na celu poprawębezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez realizację remontu ulicy Powstańców

"ORLIK 2012" OTWARTY Aktualności

"ORLIK 2012" OTWARTY

2009-11-30
kategoria:
Aktualności

W piątek (27.11.2009 roku) przy Zespole Szkół nr 3 w Czerwionce-Leszczynach odbyła się uroczystość otwarcia obiektu sportowego wybudowanego w ramach Rządowego Programu "Moje boisko Orlik 2012". Obiekt składa się z dwóch boisk ze sztuczną nawierzchnią. Kompleks jest ogrodzony i oświetlony. Jedno z boisk przeznaczone jest do gry w piłkę nożną, drugie - wielofunkcyjne - służyć może do gry w koszykówkę i piłkę siatkową.

Ogłoszenie o wyniku przetargu Aktualności

Ogłoszenie o wyniku przetargu

2009-11-30
kategoria:
Aktualności

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na"Wykonanie adaptacji pomieszczeń gospodarczych na szatniei umywalnie oraz adaptacji pomieszczeń szatnina pomieszczenia biurowe"dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.w Czerwionce – Leszczynach z dnia 24 listopada 2009 roku.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.w Czerwionce – Leszczynach ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Czerwionce Aktualności

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Czerwionce - Leszcznach

2009-11-25
kategoria:
Aktualności

Harcerski Sztab Orkiestry Świątecznej Pomocy w Czerwionce - Leszczynach organizując swój 15 finał w naszej Gminie chce zaprezentować swą stronę internetową na której można znaleźć informacje dotyczace naszego grania przez okres 14 lat oraz uczczenia naszego 15 Finału w dniu 10.01.2010 r. Odwiedź stronę

Ogłoszenie o przetargu Aktualności

Ogłoszenie o przetargu

2009-11-23
kategoria:
Aktualności

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Nowy Dwór 20, ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego na wykonanie zadania pod nazwą : "Odbiór i unieszkodliwienie komunalnego osadu ściekowego o kodzie 19 08 05"2. Zamówienie realizowane będzie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. 3. Pracownikiem upoważnionym przez

Ogłoszenie o wyniku przetargu Aktualności

Ogłoszenie o wyniku przetargu

2009-11-17
kategoria:
Aktualności

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na"Modernizację wentylacji na przepompowni ścieków przyul. Armii Krajowej"dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i KanalizacjiSpółka z o.o. w Czerwionce – Leszczynachz dnia 13 listopada 2009 roku.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.w Czerwionce – Leszczynach ogłasza, że w wyniku przetargu nieograniczonegona "Modernizację wentylacji na przepompowni ścieków przy ul.

do góry