• język migowy
Strona główna/Pomoc Ukrainie/PESEL dla uchodźców z Ukrainy

PESEL dla uchodźców z Ukrainy

Obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, od 16 marca, mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL.

Wydział Spraw Obywatelskich

PESEL umożliwi m.in. skorzystanie z opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. O numer PESEL mogą się ubiegać wszyscy oboywatele Ukrainy, którzy od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

Wnioski składać można w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Wydział Spraw Obywatelskich przy ul. Parkowej 9 (budynek USC, I piętro).


Wniosek o nadanie numeru PESEL:
    • Wniosek w wersji papierowej można pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta 
    • Wniosek w wersji elektronicznej dostępny jest tutaj


Należy stawić się osobiście (zalecamy wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numerem telefonu 32 429 59 21) oraz przygotować:
    ▪ zdjęcie biometryczne 
    • dokument tożsamości na podstawie którego przekroczono granicę: dokument podróży - paszport lub Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem (nawet unieważniony)
    • warto także przygotować i podać numer telefonu polskiego operatora 

W przypadku braku dokumentów obywatel Ukrainy składa  oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenie, które podlega weryfikacji z danymi w bazie danych Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Numer PESEL dla małoletniego dziecka
do 18 roku życia, które przybyło bezpośrednio z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi po dniu 24.02.2022 r.:


PESEL nadawany jest małoletniemu dziecku na podstawie wniosku złożonego przez rodzica/opiekuna prawnego/opiekuna faktycznego/kuratora.
Jeden rodzic/opiekun prawny/opiekun faktyczny/ kurator wraz z dzieckiem stawiają się osobiście przynosząc:
    • zdjęcie biometryczne 
    • dokument tożsamości rodzica/opiekuna faktycznego/opiekuna prawnego/kuratora na podstawie którego przekroczono granicę: dokument podróży - paszport lub Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem (nawet unieważniony)
    • dokument tożsamości dziecka: paszport lub inny dokument ze zdjęciem lub akt urodzenia.

Więcej o numerze PESEL oraz e-usługach:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/juz-dzis-rusza-proces-nadawania-numeru-pesel-obywatelom-ukrainy-ktorzy-uciekli-przed-wojna

Powiązane pliki.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf wniosek nadanie numeru PESEL dla UKR.pdf 791.73KB Plik: wniosek nadanie numeru PESEL dla UKR.pdf
do góry