• język migowy

Leszczyny 2008

Specjalne Wyróżnienie pośmiertne dla Pani Marii Szulc

Po raz pierwszy w tym roku Kapituła postanowiła przyznać wyróżnienie pośmiertnie za zasługi i całokształt działalności na rzecz społeczności lokalnej Pani Marii Szulc.Wyróżnienie to zostało przekazane na ręce córki Beaty Szulc - Kędzior.

Zakład "OPO - OIL" Eugeniusz Zech

Zakład "OPO - OIL" - Serwis ogumienia rozpoczął swą działalność w 1992 roku. Firma od samego początku zajmuje się sprzedażą, naprawą oraz wymianą ogumienia do samochodów osobowych. W trakcie działalności, w związku z zapotrzebowaniem rynku, firma poszerzyła ofertę: zakupiono urządzenia do specjalistycznej obsługi i utworzono stanowiska do wymiany i naprawy ogumienia w samochodach ciężarowych oraz maszynach przemysłowych. Zakład charakteryzuje wysoka jakość usług na profesjonalnych urządzeniach i solidna praca.

Na dzień dzisiejszy firma zatrudnia 5 pracowników oraz szkoli stażystęskierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku. Wszyscy pracownicy mieszkają na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny.

Zakład "OPO - OIL" wspiera inicjatywy podejmowane na rzecz społeczności lokalnej, w miarę możliwości stara się pomagać placówkom z sołectwa Bełk.

Centrum Ogrodniczo - Przemysłowe "TIMBERLAND" Ryszard Holecki

Firma powstała w roku 1988 i działa już na rynku nieprzerwanie od 21 lat. Początkowo funkcjonowała jako centrum ogrodnicze, w którym można było zaopatrzyć się w różnorodny sprzęt niezbędny w dużym i małym ogrodzie.

Na przestrzeni lat firma stale się rozwijała - nie tylko w branży ogrodniczej. W efekcie, na dzień dzisiejszy „TIMBERLAND” bardziej znany jest w branży gastronomiczno - hotelarskiej. Firma stawia na jakość serwowanych usług. Restauracja „TIMBERLAND” znana jest z pysznych, zarówno tradycyjnych jak i wyszukanych potraw. Niemniej nadal w Centrum Ogrodniczo - Przemysłowym można zakupić dobrą odśnieżarkę, kosiarkę czy piłę spalinową.
Firma Pana Holeckiego zaliczana jest do tzw. małych przedsiębiorstw. Na dzień dzisiejszy zatrudnia 10 pracowników.

Centrum Ogrodniczo - Przemysłowe „TIMBERLAND” angażuje się w organizację imprez kulturalnych - min. firma czynnie uczestniczyła w organizacji obchodów 700-lecia Parafii Dębieńsko.

Firma Usługowo - Produkcyjno - Handlowa "REM - STAR" s.c. Leon Starzyczny

Firma Usługowo - Produkcyjno - Handlowa „REM- STAR” jako Spółka Cywilna została założona 10 października 2001 roku. Firma zajmuje się głównie produkcją oraz remontami elementów hydrauliki siłowej oraz konstrukcji do ścianowych obudów zmechanizowanych dla kopalń górnictwa węglowego oraz współpracujących
z kopalniami.

Podstawowym celem działania Firmy „REM-STAR” jest świadczenie usługdostosowanych do potrzeb i oczekiwań klienta w ramach obowiązujących przepisów prawnych. Firma stawia na nowoczesne technologie w zakresie swojej działalności, zapewnia wysoką jakość produkcji i remontów poprzez zastosowanie odpowiedniego sprzętu pomiarowego. Profesjonalizm firmy przekłada się na zapewniane okresy gwarancyjne wykonanych usług, racjonalizowanie i optymalizowanie procesów technologiczno - wykonawczych.

Firma „REM - STAR” szeroko promuje technologie poprawiające stan środowiska naturalnego. Dla lepszego i sprawniejszego funkcjonowania Firma „REM - STAR” ustanowiła, wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001-2001 na co posiada Certyfikat. Ponadto firma posiada wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach „Świadectwo Kwalifikacyjne zaliczające firmę do I Grupy Zakładów Małych wykonujących prace spawalnicze”. W 2008 r. Centrum mechanizacji Górnictwa KOMAG Zakład Badań Atestacyjnych, Jednostka Notyfikująca na podstawie przeprowadzonych badań procesów produkcyjno-technologicznych w F.U.P.H „REM - STAR” wydał firmie ocenę Zdolności Zakładu do wykonywania remontów maszyn i urządzeń przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych.

Obecnie firma zatrudnia 30 wysoko kwalifikowanych pracowników i notuje obroty w granicach 4 - 5 mln. zł rocznie.

Kancelaria Usług Finansowo - Księgowych "KUFIKS" Sp. z o.o. Waleria Smyczek

Kancelaria Usług Finansowo-Księgowych „KUFIKS” rozpoczęła swoją działalność w 1995 r. Założycielem firmy była Pani Waleria Smyczek. W 2001 r. firmę jednoosobową przekształcono w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przy czym jest to firma rodzinna. Także w 2001 roku Krajowa Izba Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę w sprawie wpisania firmy „KUFIKS” na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Nadrzędnym celem Kancelarii „KUFIKS” jest zapewnienie profesjonalnej obsługi finansowo-księgowej. Firma wspomaga i doradza swoim Klientom nie tylko w zakresie ekonomiczno-finansowym i podatkowym, ale także przedstawia najbardziej korzystne rozwiązania w określonej sytuacji gospodarczej oraz w określonym stanie prawnym. W swojej pracy ogromny nacisk kładzie na profesjonalne przygotowanie merytoryczne. Istotnym jest również nawiązanie z Klientem relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. Firma cieszy się ogromnym zainteresowaniem na rynku finansowo-księgowym. Kompleksowa obsługa księgowa według polskich wymogów formalnych, doświadczenie i umiejętności w zakresie doradztwa przy sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, a także współpraca z najlepszymi biegłymi rewidentami oraz specjalistami zachęca potencjalnych Klientów do współpracy z Kancelarią. Kontrahentami firmy są zarówno osoby fizyczne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego, jak również podmioty z udziałem kapitału zagranicznego.

Kancelaria „KUFIKS” posiada obecnie klientów nie tylko na terenie Czerwionki-Leszczyn, ale także m.in. Wodzisławia, Jastrzębia, Rybnika, Katowic, Knurowa, Szczygłowic i Gliwic. To z kolei zdecydowało o poszerzeniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej - w większości mieszkańców gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny - która systematycznie pozyskuje niezbędną wiedzę oraz kwalifikacje poprzez szkolenia i konferencje. Ponadto firma daje możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności praktykantom oraz stażystom z terenu naszej gminy.

Wspomnieć należy również o ogromnym zaangażowaniu Kancelarii w działalność charytatywną. Firma regularnie wspiera placówki oświatowe, świetlice środowiskowe, Dom Dziecka w Czerwionce, za co została wyróżniona wieloma dyplomami i podziękowaniami.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oddział w Czeladzi Zakład CZOK RUCH III Rejon „Dębieńsko”

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ZAKŁAD CZOK RUCH III - rejon „DĘBIEŃSKO” istnieje od 1 stycznia 2002r. Zakład powstał na terenach byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Dębieńsko”. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, powstała w wyniku realizacji założeń Korekty Programu Rządowego - Reforma Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce w latach 1998 - 2002 przyjętej przez Radę Ministrów RP. Przedmiotem działalności Spółki Restrukturyzacji Kopalń jest: prowadzenie likwidacji kopalń, które zakończyły już wydobycie, zagospodarowanie majątku likwidowanych kopalń oraz tworzenie na bazie majątku likwidowanych kopalń nowych miejsc pracy.

Zakład CZOK RUCH III Rejon „Dębieńsko” w Czerwionce - Leszczynach zabezpiecza sąsiednie Kopalnie przed zagrożeniem wodnym przy użyciu istniejącego systemu odwadniania tj. przy pomocy pomp stacjonarnych zabudowanych w wyrobiskach podziemnych.

Na podstawie przeprowadzonych analiz i opracowań stwierdzono, że istnieje szereg połączeń hydraulicznych między sąsiadującymi ze sobą kopalniami - głównie poprzez stare wyrobiska górnicze. W Górnośląskim Zagłębiu Węglowym blisko 40 kopalń jest ze sobą połączonych pod względem hydrogeologicznym, tworząc system naczyń połączonych. W tej sytuacji, w niektórych zlikwidowanych zakładach górniczych, w tym KWK „Dębieńsko” zachodzi konieczność ciągłego odwadniania wyrobisk górniczych i utrzymywania poziomu wody na bezpiecznej wysokości w celu niedopuszczenia do gwałtownego i niekontrolowanego wdarcia się wód do sąsiednich czynnych kopalń.

Na dzień dzisiejszy Zakład CZOK RUCH III Rejon „Dębieńsko” zatrudnia 103 osoby - głównie z terenu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny.

do góry