• język migowy

Leszczyny 2003

Hurt Drobiem Barbara Jeziorowska

Leszczyny 2003 - Barbara JeziorowskaFirma rozpoczęła działalność w 1990 r. na terenie Rybnika jako firma handlowa o profilu detalicznym, zatrudniając 4 osoby. Na przestrzeni lat firma sukcesywnie rozwijała się zwiększając liczbę zatrudnionych osób. W związku z oczekiwaniami rynku firma podjęła decyzję o inwestowaniu, uruchomieniu własnych sklepów oraz zdobywaniu nowych klientów dla hurtowni.

Od wielu lat systematycznie wspiera szkoły, przedszkola, szpitale w różnych miejscowościach oraz akcje prowadzone przez lokalne instytucje charytatywne, czego dowodem są licznie otrzymywane podziękowania, dyplomy uznania, odznaczenia oraz tytuł "Przyjaciela szkoły". Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i kulturalnym gminy.

Obecnie firma składa się z: hurtowni drobiu, pawilonu handlowego, punktu gastronomicznego oraz sklepu firmowego otwartego w lipcu 2003 r. w Żorach, zatrudniając łącznie 21 osób. Firma nadal będzie stawiać na inwestycje, rozwój, wysoką jakość usług, aby sprostać wymaganiom klienta oraz nowoczesnego rynku.

Piekarnia-Ciastkarnia Karol Weirauch

Leszczyny 2003 - Piekarnia-Ciastkarnia Karol WeirauchPiekarnia "Weirauch" zastała założona przez ojca obecnego właściciela w 1927 roku. Z przerwą na czas wojny 1939-1946 piekarnia pracuje do dziś. W 1985 piekarnię przejął syn Karol. Nie zmieniło się miejsce, lecz zmieniło się wyposażenie piekarni, nie zmienił się wypróbowany i wypracowany przez lata sposób wypieków, lecz poszerzył się asortyment, gdyż teraz jest to nie tylko piekarnia, ale również cukiernia. Firma zatrudnia 20 pracowników i 7 uczniów. Wspiera inicjatywy społeczne i charytatywne.

Usługi Transportowe EDRO-TRANS Eugeniusz Ptak

Leszczyny 2003 - Eugeniusz PtakUsługi Transportowe EDRO-TRANS Eugeniusz Ptak jest firmą specjalizującą się w usługach na międzynarodowym rynku transportu samochodowego. Firma świadczy usługi transportowe od 13 lat i zatrudnia obecnie ponad 60 pracowników.

Początki działalności to obsługa rynku niemieckiego, z czasem poszerzona o rynek Austrii, Francji i Włoch, które stanowią główny portfel zamówień EDRO-TRANS. Firma na początku swojej działalności stworzyła wewnętrzny system zarządzania oparty na doświadczeniach praktycznych właściciela firmy. Poprzez ciągłe udoskonalenia, dobór i szkolenia załogi oraz podążanie za coraz lepszą jakością, firma była coraz lepiej postrzegana na rynku krajowym i zagranicznym.

W styczniu 2003 roku właściciel firmy podjął decyzję o budowie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000. Właściciel firmy aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych oraz wspomaga osoby i instytucje, które proszą o wsparcie finansowe.

Piekarnictwo i Handel Wyrobami Ciastkarskimi Zbigniew Podpłoński

Leszczyny 2003 - Zbigniew PodpłońskiDziałalność gospodarczą firma rozpoczęła w 1972 roku w Dębieńsku przy ul. Odrodzenia 10. W okresie prowadzonej działalności 25 uczniów wyuczono zawodu piekarza. Obecnie praktyczną naukę zawodu odbywa 6-ciu uczniów. Stan zatrudnienia w firmie na dzień 31.12.2003 r. wynosił 22 osoby.

W roku 2003 firma została odznaczona "Złotą Oznaką Mistrza" przyznaną przez Izbę Rzemieślniczą. W okresie prowadzonej działalności firma otrzymała wiele wyróżnień i dyplomów za działalność społeczną i charytatywną. Pan Podpłoński wyuczył zawodu piekarza swoich dwóch synów, którzy założyli swoje samodzielne duże firmy w branży piekarniczej.

ZOWER Sp. z o.o.

Leszczyny 2003 - ZOWER Sp. z o.o.ZOWER Sp. z o.o. powstała w październiku 2002 roku, jako spółka zależna Elektrowni Rybnik z jej 100% udziałem. Budowę zakładu odzysku węgla na terenie tzw. zwału płaskiego po zlikwidowanej kopalni Dębieńsko rozpoczęto w listopadzie 2002 roku. W czerwcu 2003 przeprowadzono rozruch zakładu, a od lipca zakład produkuje węgiel o parametrach 23-20-10. Do końca roku 2003 wyprodukowano 70 000 ton węgla, który został w całości spalony w Elektrowni Rybnik.

Uruchomienie Zakładu Odzysku Węgla w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny dało zatrudnienie dla 45 pracowników. Przyczyniło się to do zaktywizowania lokalnejdziałalności gospodarczej. Tereny obecnie zdegradowane ekologicznie zostaną przekształcone w tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zadanie polegające na wybudowaniu Zakładu Odzysku Węgla w Czerwionce-Leszczynach zostało zgłoszone przez Elektrownię Rybnik do konkursu Trofea Zrównoważonego Rozwoju, organizowanego przez koncern EDF, w skład którego wchodzi Elektrownia Rybnik. Na etapie składania wniosku należało wytypować ewentualnego odbiorcę nagrody - organizację realizującą cele społeczne. Burmistrz gminy i miasta wskazał Fundusz Lokalny Ramża. 26 czerwca 2003 roku w Paryżu ogłoszono wyniki. Spośród ok. 2 000 zgłoszeń wyłoniono 10 laureatów, wśród których bezkonkurencyjnie, jako najlepszy zwyciężył projekt Elektrowni Rybnik. Nagroda w wysokości 15 tys. euro zasiliła konto Funduszu Lokalnego Ramża.

do góry