• język migowy

Karolinki 2018

Karolinki 2018

10 grudnia Kapituła w składzie: Przewodniczący - Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski oraz Członkowie Kapituły: Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Andrzej Raudner, Sekretarz Gminy i Miasta Justyna Domżoł, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Bogdan Knopik, Leszek Salamon i Józef Szczekała rozpatrywała 31 wniosków: 23 wnioski, które wpłynęły w latach poprzednich oraz 8 wniosków, które wpłynęły w roku 2018.

Decyzją Kapituły honorowe wyróżnienia otrzymali:

- Claudia i Kasia Chwołka,

- Brygida Kozierkiewicz,

- Ksiądz Piotr Siemianowski,

- Ksiądz Józef Bryzik,

- Józef Szczekała,

- Józef Zaskórski,

- Leonard Piórecki,

- Zespół Tańca Nowoczesnego "Rytm",

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.

Zespół Claudia i Kasia Chwołka

Claudia i Kasia Chwołka na swoim koncie mają pięć autorskich płyt, w tym jedną z kolędami i pastorałkami po śląsku. Duet śpiewa o otaczających ich wydarzeniach oraz o Śląsku. W swoich utworach pielęgnują gwarę śląską, którą na co dzień się posługują. Występuje na terenie całego kraju. Szerzy kulturę Śląska i swojej gminy także poza granicami kraju m.in. w Niemczech, Austrii, Czechach, Szwajcarii i na Węgrzech.
Należą również do Chóru Magnificat działającego przy parafii.
Claudia i Kasia Chwołka od 4 lat biorą udział w projektach Stowarzyszenia Wspólnota Śląska „Ciosek” „jak to w Czerwionce downij było”, gdzie w strojach śląskich rozmawiają z dziećmi z przedszkoli w naszej gminie, opowiadają bajki i legendy oraz śpiewają. Panie Claudia i Kasia Chwołka wzięły również udział w tegorocznej sesji do kalendarza gminnego. Mają swoją autorską audycję w Radiu Silesia, a także prowadzą listę przebojów „Szlagieromania” w telewizji TVT.
Claudia Chwołka na scenie śląskiej występuje od 2001 roku. Będąc jeszcze w przedszkolu brała już udział w różnego rodzaju konkursach wokalnych, gdzie reprezentowała swoją gminę. Jest współprowadzącą koncert życzeń „Życzeń Moc” w telewizji TVT. Nagrała dwie autorskie płyty. W 2011 roku połączyła swoje siły z mamą Katarzyną i na scenie - mama i córka - zaczęły występować jako duet. Od 2016 roku do zespołu dołączył Grzegorz Gąsiorek, grający na akordeonie.
Ich teledyski można oglądać w różnych telewizjach takich jak: TVS, TVP 3, TV Trwam, Strefa TV, TVT, a piosenek słuchać również w Radiu Piekary, Vanessa, Fest, Opole, Polskie Radio Katowice. W ich teledyskach można zobaczyć nasz piękny Śląsk, a także rodzinne miasto Czerwionkę-Leszczyny. Na scenie występują w stylizowanych strojach bawarskich. Jednak na uroczystościach zawsze widziane są w tradycyjnych strojach śląskich. Panie same piszą słowa i muzykę do swoich utworów, a na scenie znane są z jodłowania i śpiewania na żywo.

Do najważniejszych osiągnięć Zespołu należą:

1. w 2011 roku - Nagroda Marszałka na I Top Festiwalu w Borach Tucholskich oraz Nagroda Grand Prix na III Festiwalu Śląskich Szlagierów w Zabrzu
2. w 2012 roku - Nagroda Grand Prix na II Top Festiwalu w Borach Tucholskich
3. w 2015 roku - II miejsce za Artystę Fiesty 2014 rok
4. w 2016 roku - Claudia otrzymała odznakę „Pszociel Śląski Godki”.

Za zasługi dla rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zespół otrzymał medal 50-lecia.

Brygida Kozierkiewicz

Brygida Kozierkiewicz urodziła się 9 lutego 1940 roku w Czerwionce. Tam uczęszczała do szkoły podstawowej. W 1961 roku ukończyła Liceum Pedagogiczne w Pszczynie, a w 1979 roku uzyskała dyplom kwalifikacji naukowych i pedagogicznych do nauczania w zakresie matematyki w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie, filia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Była nauczycielem matematyki w Szkole Podstawowej Nr 4 w Czerwionce, Szkole Podstawowej Nr 6 w Czuchowie oraz Szkole Podstawowej Nr 1 w Leszczynach. W trakcie pracy zawodowej włożyła wiele wysiłku w wychowanie i edukację kolejnych pokoleń uczniów z terenu obecnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Pod jej kierunkiem młodzież brała udział w wielu konkursach, olimpiadach matematycznych oraz zdobywała liczne nagrody i wyróżnienia.
W 1991 roku przeszła na zasłużoną emeryturę. W tym czasie kontynuowała rozpoczętą wcześniej działalność społeczną. W 1990 roku została wybrana radną Rady Miejskiej naszej gminy. Funkcję tę pełniła przez dwie kadencje, aż do 1998 roku. Była wówczas inicjatorką wielu przedsięwzięć na terenie dzielnicy Czerwionka.
Z jej m.in. inicjatywy wykonano budowę chodnika przy ulicy 3 Maja, rekultywowano „tamę”, zaadaptowano lokale mieszkalne w Szkole Podstawowej Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach na cele oświatowe - klasy dla uczniów klas I - III. Podjęła również starania o ochronę kasztanowców przy kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czerwionce.
Za społeczne zaangażowanie wyróżniona została dyplomem z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego za zasługi dla wspierania rozwoju samorządności oraz uhonorowana medalem 50-lecia w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

KsIądz Piotr Siemianowski

Ksiądz Piotr Siemianowski urodził się 12 marca 1965 roku w Żorach. Tam też uczęszczał do szkoły podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego. Po maturze w 1985 roku rozpoczął studia magisterskie w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 maja 1991 roku w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.
W 2002 roku ukończył studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach. Pracował w 7 parafiach jako wikariusz. Przez 6 miesięcy pełnił posługę kapelana szpitalnego w szpitalu w Rudzie Śląskiej - Goduli.
1 lutego 2014 roku został administratorem Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Przenajświętszej w Palowicach. Od 19 października 2014 roku pełni urząd proboszcza Parafii, podejmując pasterską troskę o powierzoną mu wspólnotę.
Pod Jego kierownictwem w Parafii działają: Akcja Katolicka, której jest asystentem kościelnym, Wspólnota Żywego Różańca, Dzieci Marii, Ministranci. Od 2015 roku organizuje Orszak Trzech Króli. Regularnie odbywają się też w Parafii Nabożeństwa Fatimskie.
Ksiądz Proboszcz Piotr Siemianowski szczególnie dba o kościół i jego otoczenie, inicjując w tym zakresie wiele prac. Między innymi wymieniono dach zabytkowego kościoła, dzwonnicy i innych budynków przykościelnych, a także zieleń wokół kościoła i probostwa oraz na parkingu.
W bieżącym roku zakończono renowację całego kościoła co z uwagi na jego zabytkowa formę było niełatwym przedsięwzięciem. Drewniany, zabytkowy kościół stanowi wizytówkę nie tylko sołectwa, ale i całej gminy.
Czynnie angażuje się w życie społeczne mieszkańców sołectwa, bierze udział w wydarzeniach związanych z życiem miejscowości takich jak: dożynki, festyny, korowód dożynkowy czy barbórkowy. Jest prekursorem wielu akcji realizowanych Parafii, w tym na rzecz dzieci - ostatnio 6 grudnia rozdano „na Mikołaja” ponad 200 paczek dla dzieci z terenu sołectwa jak i z poza jego granic. Co roku z Jego inicjatywy w kościele montowana jest również ruchoma szopka bożonarodzeniowa, którą podziwiają mieszkańcy sołectwa jak i przyjezdni.
Jest dobrym gospodarzem odpowiedzialnym za  kościół i całą parafię.
Jako honorowy dawca krwi odznaczony został medalem „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Ksiądz Józef Bryzik

Ksiądz Józef Bryzik urodził się 25 stycznia 1966 roku w Bielsku-Białej. Pochodzi z Międzyrzecza Górnego. Po studiach w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach 11 maja 1991 roku w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla z rąk Księdza Arcybiskupa dr Damiana Zimonia przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w 7 parafiach.

Od 29 lipca 2012 roku pełnił funkcję administratora parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Przegędzy, a następnie objął urząd Proboszcza Parafii, podejmując pasterską troskę o powierzoną mu wspólnotę. Pod Jego kierownictwem w Parafii działają liczne wspólnoty i organizacje:14 Róż Żywego Różańca, Franciszkański Zakon Świeckich, Dzieci Marii, Schola, Grupa Ministrantów.
Ksiądz Proboszcz podejmuje szereg działań na rzecz Parafii.
Z Jego inicjatywy wykonano prace remontowe w otoczeniu kościoła jak i w samej świątyni. Wzbogacił wystrój kościoła o piękne witraże, wybudowano windę umożliwiającą wejście do kościoła osobom niepełnosprawnym oraz mającym problemy z poruszaniem się, poprawiono dojście do kościoła, wykonano monitoring kościoła. Od kilku lat organizuje parafialny bal charytatywny. Angażuje się w życie miejscowości biorąc udział w uroczystościach dożynkowych i festynach. Współpracuje z Radą Sołecką udostępniając między innymi pomieszczenia parafialne na organizację imprez dla dzieci.
Będąc pasjonatem sportu organizuje i uczestniczy jako zawodnik w meczach piłkarskich dla dzieci na boisku utworzonym przy kościele. W czasie wakacji organizuje wycieczki dla ministrantów, będących najmłodszymi mieszkańcami sołectwa.
Prócz służby w Parafii pełnił funkcję Wicedziekana dekanatu Dębieńsko.

Józef Szczekała

Józef Szczekała urodził się 6 lutego 1958 roku w Leszczynach. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Przegędzy oraz do Technikum Rolniczego w Ornontowicach. Ukończył studia na Wydziale Weterynarii Akademii Rolniczej we Wrocławiu, gdzie w 1985 roku uzyskał dyplom lekarza weterynarii.
W czasie studiów był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W tym samym roku podjął pracę w Przychodni dla Zwierząt w Rybniku, gdzie do dziś zajmuje się profilaktyką i leczeniem zwierząt, w szczególności chirurgią małych zwierzą. Sprawuje także opiekę lekarsko-weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami. W pierwszych demokratycznych wyborach samorządowych w 1990 roku został wybrany radnym naszej gminy. Pełni funkcję radnego już siódmą kadencję. Jest wieloletnim członkiem Rady Dzielnicy Czerwionka Karolinka. Drugą kadencję z rzędu pełni także funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Obecnie jest członkiem Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami. Od 2003 roku jest członkiem Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa.
W ponad 24-letniej działalności samorządowej jako radny zajmował się między innymi: sprawami społecznymi, poprawą bezpieczeństwa i estetyki gminy oraz ulepszeniem lokalnej infrastruktury. W 1999 roku był inicjatorem zmiany nazwy ulic osiedla w Czerwionce na ulicę Jana Pawła II.
Zabiegając o zdrowe i czyste środowisko naszego regionu, sprzeciwił się między innymi powstaniu w naszej gminie instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych, która w rezultacie nie powstała. Kładzie także szczególny nacisk na poprawę sytuacji osób i rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych. Przez cały okres swojej działalności samorządowej postuluje i popiera zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w przedszkolach. Pan Józef Szczekała jako miłośnik sportu działa na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży. Od lat reprezentuje również Radę Miejską Czerwionka-Leszczyny w powiatowych rozgrywkach piłki siatkowej dla samorządowców.
Pasjonuje się kynologią. Jest wiceprezesem do spraw hodowlanych rybnickiego oddziału Związku Kynologicznego w Polsce oraz współorganizatorem Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Rybniku-Kamieniu.
Za społeczne zaangażowanie wyróżniony został dyplomem z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego za zasługi dla wspierania rozwoju samorządności oraz uhonorowany medalem 50-lecia w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Józef Zaskórski 

Józef Zaskórski urodził się 8 października 1948 roku w Grodzisku. Tam też ukończył szkołę podstawową. W 1962 roku przyjechał do Leszczyn, aby rozpocząć naukę w Technikum Rolniczym w Ornontowicach.
Pracę zawodową rozpoczął w 1967 roku jako absolwent tej szkoły rocznym stażem w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Świbiu, w powiecie gliwickim. Wrócił na teren Leszczyn i rozpoczął pracę w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rybniku we wrześniu 1968 roku. Po likwidacji powiatu w 1975 roku, przeszedł do pracy do Urzędu w Leszczynach, gdzie pracował do 1990 roku na różnych stanowiskach kierowniczych, w tym jako Zastępca Naczelnika Miasta i Gminy Leszczyny.
Od początku pracy w Czerwionce-Leszczynach jego starania skierowane były na rozwój komunikacji publicznej i służb komunalnych. Na początku 1976 roku był jednym z inicjatorów uruchomienia komunikacji autobusowej WPK łączącej dzielnice ówczesnego miasta Leszczyny z Knurowem i Gliwicami oraz komunikacji WPK na terenie istniejącego już miasta i gminy. Przyczynił się także do utworzenia tutejszego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który - po przekształceniach - istnieje po dzień dzisiejszy.
Pracując w Urzędzie Miasta i Gminy Leszczyny ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Będąc Zastępcą Naczelnika Miasta i Gminy Leszczyny zaproponował utworzenie na terenie naszej jednostki spółdzielni mieszkaniowej, która powstałaby z połączenia zasobu mieszkaniowego z terenu Czerwionki i Leszczyn, wchodzącego w skład Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie, z zasobem mieszkaniowym Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Dębieńsko”, której groziła likwidacja. Tak powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karlik”.
W roku 1990 przeszedł do pracy w powstającym Urzędzie Rejonowym w Rybniku. Następnie w roku 1993 rozpoczął pracę w bankowości, kierując placówką bankową w Żorach. Wówczas ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie o kierunku bankowość i zarządzanie.
W 2004 roku ponownie podjął pracę w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, pracując najpierw na stanowisku Naczelnika Wydziału Lokalowego a następnie jako Sekretarz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Będąc Naczelnikiem Wydziału Lokalowego rozwijał wspólnoty mieszkaniowe wspierając je swoim doświadczeniem. Od lipca 2016 roku jest emerytem z ponad 48-letnim stażem pracy, związanym nierozerwalnie z obecną Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny.

Leonard Piórecki

Leonard Piórecki urodził się 4 lutego 1947 roku w Dębieńsku Starym.
Tam ukończył szkołę podstawową. Edukację kontynuował w Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach. Studia Wyższe na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach ukończył w 1972 roku. Na tej uczelni ukończył również studia podyplomowe w zakresie konserwacji zabytków architektury i urbanistyki. Po studiach przez 18 lat do 1990 roku pracował w Biurze Planowania Przestrzennego w Katowicach, w Pracowni Urbanistycznej w Rybniku jako projektant miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin ziemi rybnickiej. Za osiągnięcia w planowaniu przestrzennym, ochronie środowiska, gospodarce komunalnej i mieszkaniowej otrzymał w 1979 roku w Warszawie dwie nagrody państwowe - II i III stopnia. Za osiągnięcia w pracy otrzymał również: srebrną odznakę zasłużonego w rozwoju województwa katowickiego - w 1984 roku oraz brązowy krzyż zasługi - w 1986 roku.
W latach 1985 - 1990 był członkiem rady sołeckiej w Stanowicach. Wówczas został aktywnym członkiem Komitetów Obywatelskich „Solidarność” w Rybniku i Leszczynach. Prowadził i konsultował programy wyborcze tych komitetów do wyborów samorządowych w 1990 roku.
W pierwszych wolnych wyborach samorządowych w maju 1990 roku został wybraną przez Radę Miejską Burmistrzem naszej Gminy i Miasta.
Jako burmistrz był bardzo zaangażowany w przeprowadzenie zmian, w tym by mieszkańcy mogli wszystkie swoje sprawy administracyjne załatwić w swojej gminie.
Leonard Piórecki był jednym z inicjatorów powstania gazety lokalnej KURIER, której pierwszy numer ukazał się już w listopadzie 1990 roku i która ukazuje się po dzień dzisiejszy. Był także zaangażowany w sprawy lokalnej oświaty. Za jego kadencji przejęto placówki oświatowe: szkoły podstawowe i przedszkola, rozbudowano szkoły podstawowe w dzielnicach: Czerwionka, Leszczyny, Dębieńsko i Czuchów. Między innymi z jego udziałem doprowadzono do postania w 1991 roku dwóch nowych szkół: Liceum Ogólnokształcącego w Czerwionce oraz Szkoły Specjalnej w Leszczynach. Powstanie tych placówek podniosło rangę i znaczenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w skali regionu. Dokończono również budowę ogólnomiejskiej oczyszczalni, podejmowano działania na rzecz realizacji dużych inwestycji w tym: gazyfikacji Stanowic i Bełku oraz zwodociągowania Książenic. W okresie ówczesnych przemian współpracował z KWK Dębieńsko i kombinatem PGR Leszczyny. Przejęto wówczas na majątek gminy: domy kultury w Czerwionce i Leszczynach, „zameczek” w Leszczynach i Czuchowie oraz inne zasoby. Utworzono wówczas także Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Leszczynach jako zakład budżetowy.
Przez dwie kadencje w 1990 - 1998 roku był radnym Rady Miejskiej i delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa.
Jako burmistrz otrzymał w 1992 roku: odznakę honorową Ministra Edukacji za zasługi dla oświaty oraz złoty medal zasłużonego dla pożarnictwa za zaangażowanie i pomoc w organizacji akcji gaśniczej w lasach raciborskich.
W latach 2005 - 2007 był dyrektorem ZGKiM w Czerwionce-Leszczynach, a następnie doradcą i projektantem w tym zakładzie. Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wykonał wiele projektów, między innymi: projekty przebudowy ośrodków zdrowia w Stanowicach i Książenicach, projekt przebudowy i modernizacji Biblioteki Publicznej w Czerwionce, projekt remontu elewacji „zameczku” w Leszczynach, projekty budynków socjalnych w Leszczynach przy ul. Polnej, koncepcję rewitalizacji „starej kolonii” w Czerwionce. W latach 2008 - 2010 wykonał studium rewitalizacji zabytkowego zespołu familoków w Czerwionce. Studium to stanowiło podstawę do opracowania programu rewitalizacji osiedla oraz starania się o środki unijne.
Od 8 lat jest na emeryturze. Nadal jest członkiem Rady Sołeckiej w Stanowicach oraz działa w Miejsko- Gminnej Spółce Wodnej.
Za zasługi dla rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny otrzymał medal 50-lecia.

Zespół Tańca Nowoczesnego „Rytm”

Zespół Tańca Nowoczesnego „Rytm” powstał w 1998 roku i funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach. W zespole tańczy ponad 100 tancerek. Obecnie jest on podzielony na grupy wiekowe: grupa początkująca w wieku 5 - 7 lat, Kadetki w wieku 8 -11 lat, Juniorki w wieku 12-14 lat, Seniorki w wieku 15 -26 lat oraz grupa Delux w wieku powyżej 26 lat.
Celem działalności zespołu jest przede wszystkim poznanie różnych technik tanecznych takich jak: jazz, disco-dance, show dance i cheerleaders, a także nauka tańca klasycznego i akrobatyki oraz tworzenie choreografii scenicznych. W swojej dotychczasowej karierze zespół zdobył wiele nagród na przeglądach i festiwalach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym.
Ogółem zdobył ponad 300 nagród i wyróżnień. Aż 200 razy tancerki zajmowały miejsca: pierwsze, drugie i trzecie. Tańczyły na scenach 23 miast Polski i 3 miast za granicą.
Od 2015 roku zespół należy do Stowarzyszenia Majoretek, Tamburmajorek i Cheeleaderek Polskich z siedzibą w Opolu. Startuje na Mistrzostwach Polski Majoretek, a po uzyskaniu nominacji bierze udział w Mistrzostwach Europy i Świata. Dotychczas zdobył 7 medali na Mistrzostwach Polski, 3 medale na Mistrzostwach Europy i 1 medal na Mistrzostwach Świata. Uświetnia swoimi występami imprezy organizowane przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach.
Jego założycielką, głównym choreografem i kierownikiem artystycznym jest Beata Gużda-Krzyżaniak.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk jest organizacją pozarządową powstałą w 2007 roku z inicjatywy kilkunastu mieszkańców sołectwa zaangażowanych w działalność na rzecz swojej miejscowości. W swych szeregach skupia przedstawicieli wszystkich grup działających na terenie Bełku. Jest organizatorem i wykonawcą wielu inicjatyw lokalnych i przedsięwzięć promujących sołectwo oraz gminę Czerwionka-Leszczyny.
Za jego pośrednictwem mieszkańcy sołectwa m.in. wykonali monitoring na „Słonecznym Placu”, wybudowali studnię głębinową, zagospodarowywali teren przy ośrodku zdrowia na cele rekreacyjne poprzez wykonanie siłowni pod chmurką, zamontowali system alarmowy na obiekcie sportowym przy ul. Głównej 28. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk było współorganizatorem wielu imprez muzycznych, takich jak: Rock’n’rollowa Gala i Gala Disco Polo. Co roku realizuje także turniej piłki nożnej „ulicówka” oraz „Bieg z Rozbójnikiem Ramżą”.
Wspólnie z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny było organizatorem trzech edycji Industriady - święta Szlaku Zabytków Techniki. Podejmuje również szereg działań na rzecz seniorów, wspiera organizację festynów oraz dożynek odbywających się na terenie sołectwa, współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi.
Stowarzyszenie jest postrzegane jako jedno z najbardziej aktywnych organizacji na terenie gminy.

 

do góry