• język migowy

Karolinki 2005

Laureaci "Karolinki 2005"

Alfred Głąb

Alfred GłąbUrodził się 8 września 1941 r. w Leszczynach, ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Rybniku. Przez cały okres swej pracy zawodowej związany był z górnictwem tj. z: PRG Rybnik, KWK „Knurów”, KWK „Moszczenica”, KWK „Rydułtowy”, KWK „Szczygłowice”. Alfred Głąb przez całe swoje życie związany był ze sportem. Grając jako zawodnik oraz pracując jako trener i działacz rozsławiał kluby z terenu Czerwionki-Leszczyn na terenie województwa i kraju. W przeszłości był solidnym zawodnikiem, na pozycji bramkarza występował w klasie okręgowej i klasie „A”, w takich drużynach jak: RKS Rybnik, ROW Rybnik, Piast Leszczyny i Naprzód Rydułtowy. Znany jest jednak przede wszystkim ze swej pracy szkoleniowej. Stopień instruktora piłki nożnej uzyskał w Katowicach w 1970 roku, będąc wówczas czynnym piłkarzem A-klasowej drużyny seniorów KS Piast Leszczyny. W tym klubie pracował przez następne 17 lat do 1987 r. Prowadził drużyny: seniorów w klasie „A”, juniorów w lidze wojewódzkiej i trampkarzy, którzy pod jego wodzą doszli nawet do ścisłej fazy rywalizacji o tytuł mistrza Śląska.
Od 1988 r. w związku ze zmianą miejsca zamieszkania przeniósł się do Czerwionki, gdzie w KS 23 Górnik Czerwionka kontynuował szkolenie piłkarskie. Prowadził zarówno zespół seniorów, jak i drużyny młodzieżowe, jednocześnie będąc aktywnym działaczem - członkiem zarządu KS 23 Górnik. Z pracy w klubie zrezygnował w 2002 roku. Przeniósł się do Palowic, gdzie skutecznie poprowadził drużynę seniorów ratując ją przed spadkiem do klasy „B”.
Latem 2003 r. powrócił do KS Piast Leszczyny, gdzie obecnie pełni funkcję trenera - koordynatora wszystkich grup rozgrywkowych. Samodzielnie pracuje z zespołem juniorów oraz szkoli grupę początkującą złożoną z najmłodszych adeptów piłki nożnej. Ponadto w duecie z Martynem Fojcikiem przygotowuje do walki o utrzymanie w klasie okręgowej zespół seniorów. Trener Alfred Głąb wychował wielu utalentowanych piłkarzy, którzy następnie reprezentowali barwy drużyn I i II-ligowych, występowali w reprezentacji Polski, Śląska czy podokręgu Rybnik. Wymienić wypada chociażby takich zawodników jak:

 • I liga: Martyn Fojcik (ROW Rybnik, Borussia Dortmund), Zbigniew Gańczorz (ROW Rybnik), Krzysztof Zagórski (Górnik Zabrze), Mateusz Bukowiec (Górnik Zabrze, Zagłębie Lubin, Piast Gliwice),
 • II liga: Piotr Bukowiec (GKS Jastrzebie), Marian Paradziej (Concordia Knurów), Grzegorz Frąckowiak (Concordia Knurów), Marek Głombica (Concordia Knurów).

Praca szkoleniowa trenera Alfreda Głąba niosła w sobie spory walor edukacyjno - wychowawczy. W trakcie 35-letniej działalności trenerskiej wychowywał kolejne młode pokolenia mieszkańców Czerwionki - Leszczyn, zaszczepiając w nich miłość do uprawiania sportu, jednocześnie przekazując szlachetne wzorce zachowań.
Za działalność sportową otrzymał szereg odznaczeń państwowych i branżowych.

Bernard Drobny

Bernard DrobnyUrodził się 13 lutego 1941 r. w Czerwionce. Po ukończeniu szkoły podstawowej i zawodowej pracował na Kopalni „Dębieńsko”, aż do emerytury. Podczas swej pracy w Kopalni otrzymał szereg odznaczeń państwowych i branżowych.
Od 1988 r. do 1992 r. był członkiem Samorządu Mieszkańców w Czerwionce-Leszczynach. W czasie tej kadencji był członkiem Komisji Wyborczej oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Będąc na emeryturze wiele czasu poświęcał pracy społecznej w ogrodzie działkowym „Pod Dębami”. Został wyróżniony 11 dyplomami, w tym 1 dyplom Wojewódzkiego Zarządu Ogrodów Działkowych w Katowicach. Został odznaczony brązową, srebrną oraz złotą odznaką zasłużonego działkowca zaś w sierpniu 2001 roku Uchwałą Krajowej Rady Polskiego Zawiązku Działkowców w Warszawie, wyróżniony został odznaką „Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”. Jego udziałem jest również działalność związana z turystyką kolarską, której bezgranicznie poświęcał swój czas wzbudzając coraz większe zainteresowanie sympatyków kolarstwa a zwłaszcza miejscowej młodzieży, za co w 1997 r. został uhonorowany Srebrną Odznaką - Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży. Od 1994 do 2000 roku był kierownikiem sekcji turystyki kolarskiej PTTK w Kole „Ramża” przy KWK „Dębieńsko”. Był również przewodniczącym Turystyki Kolarskiej PTTK w Rybniku, a także od 1994 do 2000 r. członkiem Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej PTTK w Katowicach.
Jako aktywny działacz, a zarazem przodownik turystyki kolarskiej od 1994 r. pod Jego kierownictwem, przez kolejne 3 lata sekcja Turystyka Kolarska w Kole „Ramża” zdobywała IV miejsce w Polsce w konkursie na najlepiej działającą sekcję turystyki kolarskiej PTTK. Uczestnicząc w wycieczkach, rajdach i zlotach, członkowie sekcji zdobyli 263 kolarskich i krajoznawczych odznak. Sekcja kolarska zdobywała puchary różnych turystycznych klubów kolarskich m.in. Klubu Kolarskiego PTTK im. W. Huzy w Gliwicach, gdzie przez trzy kolejne lata zdobywając Puchar Przechodni, Koło „Ramża” otrzymało go na własność. Członkowie sekcji turystyki kolarskiej PTTK brali udział w regionalnych, ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych imprezach kolarskich, promując Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
Jego udziałem było również zorganizowanie w 1998 r. w siedzibie Koła Zakładowego PTTK „Ramża” Wojewódzkiego Spotkania Działaczy Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej PTTK w Katowicach. Opracował również wraz z S. Tomaszewskim pierwszą trasę kolarską na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, prowadzącą od Rzędówki do źródełka w Szczejkowicach. Do dnia dzisiejszego jest członkiem PTTK, a w przyszłym roku, przypada 25 lat jego członkowstwa.
Współpracował z autorem przewodnika krajoznawczego „Szlakami Zielonego Śląska” A. Żukowskim, realizowanego w latach 1998 - 2002, w zakresie fachowego doradztwa dot. lokalizacji wartościowych obiektów krajoznawczych, położonych na terenie objętym przewodnikiem oraz konsultacji dot przebiegu tras turystycznych.
Współpracował również z Gazetą Lokalną „Kurier” w zakresie promowania turystyki rowerowej i krajoznawstwa na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Jest autorem wielu artykułów, które ukazały się w prasie regionalnej, opisujących piękno krajobrazu ziemi śląskiej.

Ferdynand Piórecki

Ferdynand PióreckiUrodził się 17 lutego 1941 r., ukończył Technikum Górnicze w Rybniku. W latach 1961 - 1991 pracował w KWK „Dębieńsko” na stanowiskach: sztygara zmianowego, oddziałowego i nadsztygara BHP. W latach 1992 - 2000 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Czuchów, w latach 1994 - 1998 oraz 1998 - 2002 pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Jako pracownik KWK „Dębieńsko” i działacz społeczny dał się poznać jako człowiek obowiązkowy, pracowity, zaangażowany w sprawy pomocy mieszkańcom. Jego działania w Radzie Dzielnicy Czuchów i Radzie Miejskiej zawsze służyły dążeniom do modernizacji dzielnicy, pomocy społecznej, ułatwienia życia mieszkańcom, promocji dzielnicy Czuchów w środowisku. Dzięki Jego osobistemu zaangażowaniu zmodernizowano w dzielnicy wiele dróg. Współpracując z Urzędem Gminy i Miasta, Starostwem Powiatowym i KWK „Dębieńsko” przyczynił się do powstania wielu nowych chodników wzdłuż najbardziej uczęszczanych dróg.
Do zasług Ferdynanda Pióreckiego jako radnego można zliczyć również wykonanie na terenie dzielnicy następujących inwestycji: parking przy ul. Komunalnej, nowa sieć wodociągowa, oświetlenie wielu ulic, telefonizacja dzielnicy. Dołożył wielu starań aby w Czuchowie otworzyć oddział pocztowy i przychodnię zdrowia.
Stał się inicjatorem i organizatorem festynów dla mieszkańców Czuchowa. Od 1999 r. na terenie boiska przy ul. Kopalnianej organizował festyny „Lato w Czuchowie” i „Pożegnanie Lata”, w trakcie których przeprowadzano zbiórkę finansową na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
Ferdynand Piórecki należał do grupy działaczy, która reaktywowała Klub Sportowy Płomień Czuchów - cieszący się dziś dużą sympatią wśród mieszkańców dzielnicy.
Jako działacz samorządowy i parafialny Czuchowa brał udział również w wielu pracach na rzecz parafii: na terenie cmentarza, wewnątrz kościoła, w celu odrestaurowania zabytkowej kaplicy przy ul. 3 Maja, przy organizacji Kiermaszu Adwentowego, którego celem jest pomoc dzieciom z ubogich rodzin.
Pracując w Zarządzie Dzielnicy i Radzie Miejskiej dbał o piękny wygląd dzielnicy, współpracował z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, osobiście nadzorował wycinkę traw, drzew, prowadzenie „akcji zima”.
Wszyscy współpracownicy i mieszkańcy dzielnicy Czuchów znają Ferdynanda Pióreckiego jako człowieka pracowitego, uczciwego i wielkiego społecznika.

Henryk Dyrbuś

Henryk DyrbuśUrodził się 30 czerwca 1940 r. w Przegędzy. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Przegędzy, rozpoczął naukę w Szkole Zawodowej. Od 1956 do 1960 roku pracował w Zakładzie Urządzeń Technicznych w Jaśkowicach jako ślusarz. W 1960 r. rozpoczął pracę w KWK „Dębieńsko” od najniższego szczebla tj. od ładowacza aż do kierownika oddziału. W tym czasie ukończył Technikum Górnicze w Brynowie. W pracy cechowała go sumienność i dyscyplina. Za wzorową pracę i postawę zawodową został odznaczony szeregiem odznaczeń państwowych i resortowych. W 1991 roku przeszedł na emeryturę.
Pracę społeczną rozpoczął od 1960 r. od działalności w wiejskiej świetlicy, a następnie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Przegędzy. W 1962 r. został Prezesem OSP w Przegędzy. Funkcję tę pełnił do 1970 roku. W tym czasie w czynie społecznym wykonano modernizacje budynku OSP. Środki na ten cel oraz zakup sprzętu dla OSP zasilane były z zysków wypracowanych przy organizacji comiesięcznych zabaw tanecznych.
W latach 1982 - 1986 i 1995 - 2003 był ławnikiem Sądu w Rybniku.
W 1992 r. na Zebraniu Wiejskim został wybrany Sołtysem sołectwa Przegędza i funkcję tę pełni nadal już trzecią kadencję. Jako sołtys bierze udział w spotkaniach sołtysów na forum lokalnym i wojewódzkim.
W 1994 r. został wybrany radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach i również tę funkcję pełni już trzecią kadencję. W obecnej kadencji pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami.
Jako radny i sołtys dał się poznać jako dobry organizator i społecznik. Dzięki dobrej współpracy z władzami miasta sołectwo Przegędza wzbogaciło się o nowe inwestycje i jest coraz piękniejsze.

Janina Binda

Janina BindaUrodzona 24 listopada 1959 r., w Czerwionce. Nauczycielka Przedszkola Nr 6 w Czerwionce-Leszczynach z 25 letnim stażem pedagogicznym. Instruktorka ZHP w stopniu harcmistrza - w obecnym roku obchodzi jubileusz 30- lecia swojej pracy instruktorskiej. Od początku swej działalności związana z ruchem zuchowym: prowadziła gromady zuchowe w Szkole Podstawowej Nr 4 w Czerwionce oraz Przedszkolu Nr 6. Przez okres 5 - ciu lat pełniła funkcję namiestniczki-zuchowej w rodzimym Hufcu ZHP. Była społecznym instruktorem Centralnej Szkoły Instruktorów Zuchowych w Oleśnicy prowadząc tam zajęcia na kursach drużynowych, kadry kształcącej, komendantów kolonii zuchowych itp.
W latach 1986 - 1988 pracowała w Komendzie Śląskiej Chorągwi ZHP w Katowicach w Wydziale Zuchowym i w Międzychorągwiowej Szkole Instruktorskiej w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie - prowadząc samodzielne kursy dla drużynowych zuchowych, oraz zajęcia z metodyki zuchowej i z zakresu piosenek i pląsów na kursach innych pionów. Pełniła równocześnie funkcję pełnomocnika Komendanta Chorągwi w hufcach: Czerwionka-Leszczyny, Knurów i Kuźnia Raciborska.
W listopadzie 1988 r. na Zjeździe Sprawozdawczo - Wyborczym Hufca ZHP im. Gen. Walerego Wróblewskiego w Czerwionce-Leszczynach została wybrana jego komendantką. Funkcję tę pełni społecznie nieprzerwanie do dnia dzisiejszego - wybierana na kolejnych Zjazdach Hufca już 6 - cio krotnie. W swojej pracy z dziećmi i młodzieżą wykazuje się rzetelnością, kompetencją, wytrwałością i wielkim zaangażowaniem w sprawy wychowania młodego pokolenia mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Z Jej inicjatywy zuchy i harcerze systematycznie biorą czynny udział w imprezach zarówno lokalnych, organizowanych przez władze samorządowe, jak również w harcerskich - na szczeblu wojewódzkim organizowanych przez Komendę Śląskich Chorągwi ZHP. Umiejętna, fachowa współpraca druhny Komendantki z całą kadrą instruktorską Hufca owocuje atrakcyjnością zbiórek oraz innych zajęć, akcji i imprez realizowanych przez gromady, drużyny i Hufiec. Zuchy i harcerze mogą uczestniczyć w licznych zlotach zastępów oraz drużyn, biegach patrolowych i harcerskich, festiwalach, turniejach, olimpiadach, kampaniach, biwakach, kursach, obozach i koloniach zuchowych organizowanych przez Komendę Hufca.
Dzięki współpracy z Komisją i Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz wielkiej przychylności i wsparciu finansowym władz Gminy i Miasta od kilku lat Pani Janina Binda organizuje obozy socjoterapeutyczne realizując program profilaktyczny „Zuch”. Dzięki temu dzieci z rodzin ubogich, bądź zagrożonych patologią mają możliwość spędzenia bezpłatnie wspaniałych harcerskich wakacji w górach lub nad morzem. Podczas tegorocznych wakacji na obozie w Ustce wypoczywało wspólnie z harcerzami 30-cioro dzieci wytypowanych przez OPS. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa pod nadzorem druhny Komendantki jest zawsze bardzo bogata i niezwykle atrakcyjna. Wiele imprez Pani Janina Binda zorganizowała na bazie i przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz placówkami oświatowymi z terenu Gminy. Jako przykład może tu posłużyć wspaniała impreza Jubileuszowa 30 - lecia powstania Hufca Czerwionka-Leszczyny zorganizowana w październiku br. w formie 3 dniowego zlotu drużyn Hufca.
Za swoją społeczną pracę w harcerstwie druhna Janina otrzymała szereg odznaczeń państwowych i branżowych.
Pani Janina jako nauczycielka przedszkola jest bardzo zaangażowana nie tylko w prace wychowawczo - dydaktyczną, ale również przejmuje się sytuacją bytową swoich wychowanków organizując dla nich zbiórki odzieży i zabawek.
Bliskie Jej sercu sprawy dziecka i rodziny ma możliwość rozpatrywać jako ławnik Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Rybniku od 2003 roku.
Została również jednym z członków założycieli nowego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie utworzonego w październiku br. w naszej Gminie.
Pani Janina jest również już drugą kadencję członkiem Zarządu Rady Dzielnicy Czerwionka Centrum. W latach 1992 - 1995 pracowała jako wizytator do Spraw Przedszkoli w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Rybniku obejmując nadzorem pedagogicznym 32 placówki.
23 listopada 2004 roku uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego - kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela.

Koło Gospodyń Wiejskich w Palowicach

Koło Gospodyń Wiejskich w PalowicachPowstało w 1955 roku, jego założycielkami były panie Agnieszka Morcinek, Maria Blinda, Elżbieta Gorzawska. Panie te tworzyły Zarząd KGW do roku 1990. W roku 1990 wybrano nowy Zarząd w skład którego weszły panie: Elfryda Grzegorzek jako przewodnicząca, Jadwiga Gembalczyk, Anna Słupik, Krystyna Musioł, Halina Kania, Regina Bieniek, Maria Brząkalik, Lidia Kempy, Anna Lip, Bogusława Gembalczyk.
Działalność KGW w swojej 50-letniej historii w zależności od potrzeb dotykała różnych dziedzin życia Sołectwa i tak prowadzono zbiorowy zakup piskląt w celu dalszego odchowu przez członkinie Koła. We współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego organizowano różnego rodzaju kursy i szkolenia m.in. odchowu inwentarza z zakresu gospodarstwa domowego, upraw w ogródkach przydomowych, kursy gotowania, kroju i szycia, pokazy żywieniowe, konkursy ogródków warzywnych i przydomowych, wdrożenia nowych odmian warzyw, ziół, roślin ozdobnych. W okresie gdy nie było w sołectwie Ośrodka Zdrowia KGW pomagało przy organizacji "Białych Nadziei" które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Z działalności kulturalnych należy wymienić uczestnictwo w organizowaniu tzw. "Turnieju Wsi" w okresie gdy Palowice należały do gminy Bełk a później Czerwionka - Leszczyny. W turniejach uczestniczyły wszystkie wsie należące do gminy. Nieprzerwanie do dziś KGW włącza się w organizowanie korowodu dożynkowego w sołectwie Palowice. Służy pomocą przy organizacji różnych imprez kulturalnych m.in. festyny dożynkowe, sołeckie, festyn z okazji powitania brązowego medalisty z Atlanty A. Cofalika, festyny misyjne z okazji pobytu w parafii ks. M. B. Cofalika, a także przy organizowaniu cotygodniowych gier i zabaw dla dzieci w czasie wakacji tzw. "Czwartaków", wyjazdów na wystawę rolniczą "Polagra" do Poznania, wyjazdów na pokazy upraw warzywnych i krzewów. Za działalność na rzecz środowiska KGW Palowice zostało uhonorowane następującymi wyróżnieniami:

 • 12.11.1988r. dyplom uznania za kultywowanie, upowszechnianie postępu oraz pracę społeczną na rzecz środowiska z okazji 30-lecia przyznany przez Krajowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych.
 • 11.11.2000r. dyplom za wieloletnią uznaną pracę i osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju i umacniania Kółek Rolniczych i KGW przyznany przez Krajowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych.
 • 04.06.2005r. dyplom dla KGW przyznany z okazji 50-lecia istnienia i działalności na długoletnią i nieprzerwaną pracę w środowisku na rzecz kobiet, zaangażowanie i troskę o wspólne dobro, pielęgnowanie tradycji kultury i obyczajów ziemi śląskiej przyznany przez Krajowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych.

Oprócz działalności w sołectwie członkinie KGW chętnie uczestniczą w konkursach i imprezach promujących nasza Gminę i tak pracowały przy organizacji 1-Samorządowego Święta Rowerowego, brały udział w konkursie potraw regionalnych "Nasze Kulinarne Dziedzictwo" na szczeblu Gminy i Powiatu za co zostały wyróżnione dyplomem i pucharem Starosty Rybnickiego.
Dwukrotnie wykonały gminną koronę dożynkową:

 • w 2003r. na dożynki powiatowe, które odbyły się w Świerklanach, w konkursie koron zdobyły 11 miejsce,
 • w 2005r. na dożynki powiatowe, które odbyły się w Jankowicach, w konkursie "Najładniejsza Korona Dożynkowa" zdobyły 1 miejsce.

Klub Honorowych Dawców Krwi im. Antoniego Bery

Klub Honorowych Dawców Krwi im. Antoniego BeryKlub Honorowych Dawców Krwi im. A. Bery w Czerwionce-Leszczynach jest podstawową jednostką organizacyjną Polskiego Czerwonego Krzyża. Głównym celem działania klubu jest: dążenie do zabezpieczenia dostatecznej ilości krwi i jej składników dla potrzeb lecznictwa, poprzez systematyczne organizowanie zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi, we współpracy z placówkami służby krwi. Celem Klubu Honorowych Dawców Krwi jest również propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi a także organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem Klubu.
Datą, która zapoczątkowała dzieje honorowego krwiodawstwa w Czerwionce jest rok 1975, w którym to oficjalnie rozpoczął działać Klub Honorowych Dawców Krwi przy KWK "Dębieńsko". Założycielem, a zarazem pierwszym prezesem Klubu został lek. med. Antoni Bera, pracownik Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Czerwionce. W historię klubu wpisali się także prezesi: Tadeusz Palarz, Andrzej Banasik, Bazyli Ognisty, Jerzy Zapór oraz Eugeniusz Stolarz, który funkcję tę pełni to dnia dzisiejszego. Od początku swego istnienia Klub Honorowych Dawców Krwi wspólnie z Zakładowym Kołem PCK rozpoczął propagowanie wśród załogi KWK "Dębieńsko" idei honorowego krwiodawstwa, dzięki czemu do Klubu wstępowali liczni pracownicy Kopalni.
Oprócz wymienionych głównych celów działania członkowie Klubu podejmują szereg działań związanych z rozsławianiem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Spośród tych działań należy wymienić udział członków Klubu w corocznych Ogólnopolskich Pielgrzymkach Honorowych Dawców Krwi do Częstochowy, gdzie w bieżącym roku z okazji 30 - tej rocznicy istnienia klubu został złożony Dar Ołtarza - Akt Zawierzenia MB Częstochowskiej. Członkowie Klubu uczestniczyli również w licznych pielgrzymkach honorowych dawców krwi, między innymi w Krakowie - Łagiewnikach, w Pszowie, Zduńskiej Woli a także w spotkaniach opłatkowych krwiodawców w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.
Klub jest reprezentowany w corocznych rajdach samochodowych, w rajdzie "Czerwona Róża", Marszu Pokoju, a także w turniejach szachowo - warcabowych, zawodach wędkarskich organizowanych przez rejonową, okręgową oraz krajową Radę Honorowego Krwiodawstwa.
Oprócz działań związanych z rozsławianiem naszej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny członkowie Klubu biorą również udział w licznych imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie Gminy i Miasta. Idea honorowego krwiodawstwa jest promowana wśród młodzieży Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz gimnazjów z terenu Gminy. Efektem tej promocji są coroczne wyjazdy młodzieży do Stacji Krwiodawstwa w Rybniku lub do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Wyjazdy te już na stałe wpisały się do harmonogramu akcji Klubu, a duża część młodzieży biorąca w nich udział zostaje stałymi dawcami krwi. Spośród innych akcji organizowanych przez członków Klubu HDK należy wymienić zorganizowanie konkursu plastycznego związanego z 45-leciem honorowego krwiodawstwa w Polsce, w którym wzięła udział młodzież z 8 placówek oświatowych z terenu Gminy i Miasta, organizacja wspólnie ze Związkiem Zawodowym Pracowników Zakładu Odsalania w Czerwionce-Leszczynach zbiórki pieniężnej, którą przeznaczono na zakup paczek świątecznych dla samotnych mieszkańców naszej Gminy, wręczonych podczas spotkania wigilijnego.
Co roku w okresie Świat Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia w trakcie akcji oddawania krwi przeprowadzane są zbiórki czekolad, zbiórki te organizowane są pod hasłem "Wszystkie dzieci są nasze". W grudniu 2003 r. przeprowadzono akcję oddawania krwi dla dzieci chorych na białaczkę, które leczone są w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii.
Corocznie Klub Honorowych Dawców Krwi im. Antoniego Bery organizuje około 7 akcji oddawania krwi. W każdej z tych akcji bierze udział średnio ok. 40 - 60 honorowych dawców krwi. W czasie jednej akcji honorowi dawcy oddają około 20 l krwi. Łączna ilość krwi oddanej dotychczas przez honorowych dawców wynosi 3 800 litrów.

Ksiądz Eugeniusz Durczok

Ksiądz Eugeniusz DurczokUrodził się 19 listopada 1951 r. w miejscowości Moszczenica, gdzie ukończył szkołę podstawową a następnie Technikum Łączności w Gliwicach. Studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. W 1980 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Herberta Bednorza.
W latach 1980 - 1996 pełnił posługę kapłańską w parafiach w Skoczowie, Hołdonowie, Jastrzębiu, Żorach, Boguszowicach. Od 1996 roku jest Proboszczem Parafii w Stanowicach p.w. Św. Jacka.
Od 1996 r. dzięki jego działalności zmienił się cały teren przykościelny; powiększono cmentarz, ułożono chodniki, uporządkowano teren wokół probostwa. Największym przedsięwzięciem prowadzonym od 1999r. jest rozbudowa kościoła, która w tej chwili jest na ukończeniu.
Ksiądz Eugeniusz Durczok od początku swej posługi duszpasterskiej w Stanowicach czynnie włącza się w życie sołectwa, corocznie organizuje „Festyn Farski”, wyjazdy do sanktuariów. Uczestniczy w spotkaniach Koła Emerytów oraz innych organizacji społecznych działających na terenie sołectwa, żywo interesując się sprawami Stanowic i jego mieszkańców.

Kurier Sp. z o.o.

Kurier Sp. z o.o.Jeden z pierwszych tytułów prasowych, jaki powstał po okresie transformacji ustrojowej państwa. W skali regionu rybnickiego, czy nawet ówczesnego województwa katowickiego, niewiele jest tego typu czasopism, które mogą szczycić się równie długą obecnością na rynku prasowym. Pierwszy numer "Kuriera" ukazał się bowiem już w listopadzie 1990r., zaledwie kilka miesięcy po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy o samorządzie terytorialnym. Doświadczenia zdobywane wówczas przez redakcję przysłużyły się również innym wydawcom gazet lokalnych, które powstały po 1990r.
"Kurier" zrodził się z inicjatywy samorządu terytorialnego. Szczególną rolę w jego utworzeniu odegrał pierwszy burmistrz Gminy i Miasta Leszczyny Leonard Piórecki oraz jego najbliżsi współpracownicy z Zarządu i kierownictwa Urzędu.
Wydawanie własnej gazety było w gruncie rzeczy wolą bodaj wszystkich działaczy samorządowych; niejako "w odpowiedzi" na ewidentny niedostatek w zakresie przepływu informacji w obszarze środowiska lokalnego, wszak musiało minąć kilkanaście lat, aby ważne dla tych środowisk wydarzenia miały zostać należycie dostrzeżone w tygodnikach czy specjalnych dodatkach do codziennej prasy.
Przez te kilkanaście lat "Kurier" należycie spełniał i spełnia powierzoną mu rolę. Po dziś dzień, tam - gdzie ciągle jeszcze brakuje miejsca na ważny dla samorządu przekaz - jest "Kurier"; to niejako profil "wspólny", właśnie samorządowy. Także w obecnym czasie szczególnie ważny i potrzebny, gdy medialnie bardziej nośne stają się informacje dotyczące patologii i tych gorszych stron społecznej egzystencji. Tymczasem w "Kurierze" pierwszoplanową pozycję zajmowała i zajmuje właśnie problematyka samorządowa, dotykająca również - tu cytat samej redakcji - "miejscowych organizacji, oświaty, kultury, sportu, życia parafii i historycznego dziedzictwa". Warto w tym miejscu nadmienić, iż szczególnie doniosłą rolę w działalności "Kuriera" odegrali jego współpracownicy: Weronika Zieleźny, Bolesław Profaska, Sylwester Musiolik, Aleksandra Ostroch, Aleksander Żukowski i Anna Gudzik. Wielu z nich to już laureaci "Karolinki". Każda zaś z wymienionych osób jest również autorem publikacji książkowych poświęconych historii naszej Małej Ojczyzny. Także większość z tych publikacji powstała w oparciu o współpracę z "Kurierem", którego redaktorem naczelnym od pierwszego wydania pozostaje Robert Ratajczak.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bełku

Ochotnicza Straż Pożarna w BełkuOchotnicza Straż Pożarna w Bełku została założona w 1909 roku. Terenem działalności OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone w gminie oraz w rejonie wzajemnej pomocy. Aktualny zarząd OSP w Bełku to:

 • Robert Kowol - prezes zarządu,
 • Witold Siepielewski - naczelnik,
 • Bolesław Spendel - z-ca naczelnika, skarbnik,
 • Andrzej Koperwas - członek, sekretarz,
 • Aurelia Kowol - członek, opiekun MDP dziewcząt,
 • Kazimierz Natanek - członek,
 • Wojciech Gawlik - członek,

W ubiegłym roku OSP w Bełku obchodziła 95-lecie istnienia.
Przez dziesiątki lat druhowie stali na straży ludzi i ich mienia. Zawsze gotowi nieść pomoc nie tylko w czasie pożaru, ale także innych katastrof i klęsk żywiołowych, np. powodzi, gaszenia lasów (m.in. Kuźnia Raciborska), poszukiwania zaginionych osób. Druhowie społecznie pracowali przy budowie remizy oraz zaplecza, wykonywali szereg prac w ramach czynów społecznych. Z pomieszczeń w OSP korzystają wszystkie pokolenia mieszkańców. Dla nich również organizowane były festyny, zabawy, obozy. Członkowie OSP byli również organizatorami pierwszego obozu pożarniczego dla OSP powiatu rybnickiego. W 90. rocznicę istnienia OSP władze Gminy i Miasta oraz mieszkańcy ufundowali sztandar a ubiegłoroczny jubileusz 95-lecia wzbogacił jednostkę o figurę św. Floriana. Związkowe władze wojewódzkie przyznały OSP Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa".
Członkowie bełkowskiej straży za ofiarność i długoletnią przynależność do organizacji otrzymali szereg odznaczeń pożarniczych od najniższych do najwyższych "im. B. Chomicza". Wyróżnieni zostali także odznaczeniami państwowymi: brązowe, srebrne i złote Krzyże Zasług oraz Krzyż Kawalerski. W roku jubileuszowym jednostka została wyposażona w wóz bojowy typu GCBA. Przekazanie go do OSP Bełk jest dowodem na to, że władze Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny oraz pożarnicze doceniają społeczną pracę członków OSP i ich zasług dla pożarnictwa.

Osiągnięcia OSP Bełk tylko w roku 2005r. to:

 • Udział w akcjach pożarniczo-gaśniczych 5 razy (Bełk, Stanowice, Palowice).

Udział w zawodach pożarniczo-sportowych:

 • zawody gminne:
  • I miejsce MDP dziewcząt,
  • II miejsce sekcja strażaków starszych,
 • zawody powiatowe:
  • II miejsce MDP dziewcząt,
  • V miejsce sekcja strażaków starszych.
 • Zawody sportowe:
  • strzelanie (I miejsce indywidualnie, II miejsce drużynowo),
  • tenis stołowy- II miejsce indywidualnie,
  • rajd pieszy, rowerowy - III miejsce drużynowo.

OSP Bełk aktywnie uczestniczy w działalności na rzecz społeczności bełkowskiej. Organizuje i współorganizuje festyny, dożynki, uroczystości kościelne.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dębieńsku Starym

Ochotnicza Straż Pożarna w Dębieńsku StarymOchotnicza Straż Pożarna jest najstarszą organizacją społeczną w Dębieńsku Starym. Zebranie założycielskie odbyło się 15 stycznia 1910 r. W październiku 2000 roku z inicjatywy Zarządu OSP rozpoczęto w oparciu o środki własne oraz dotację Urzędu remont i modernizację obecnej remizy OSP przy ul. Kołłątaja 4. Zaplanowano rozbudowę zaplecza socjalnego oraz odremontowanie sali i części bojowej. Należy zaznaczyć, że robocizna to wkład członków OSP (około 100.000 zł). Techniczny odbiór odbył się 15.12.2004r, natomiast 20.12.2004 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję zezwalającą na użytkowania obiektu. Oficjalne otwarcie nowego obiektu połączono z uroczystością 95-lecia OSP Dębieńsko Stare 21.05.2005 r. W maju 2000 r. został nadany przez Zarząd Wojewódzki ZOSPRP Województwa Śląskiego sztandar, który został udekorowany "Złotą Odznaką za Zasługi dla Pożarnictwa". Członkowie OSP w okresie działalności otrzymali liczne odznaczenia (w tym najwyższe "Kawaler Złotego Znaku Związku"). Oprócz statutowych prac należy wspomnieć o organizowaniu licznych turniejów dla młodzieży:

 • turniej tenisa stołowego,
 • turniej wiedzy pożarniczej, gdzie w turnieju pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom" OSP może pochwalić się zajęciem 1-go miejsca w latach 2002-2004 na etapie powiatowym i udziale w etapie wojewódzkim swojego członka.

OSP Dębieńsko Stare wnoszą ogromny wkład w prace na rzecz OSP, jak również na rzecz Dzielnicy Dębieńsko a tym samym na rzecz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Pracownicze Ogrody Działkowe "Pod Dębami"

Pracownicze Ogrody Działkowe Pracownicze Ogrody Działkowe "Pod Dębami" istnieją od 1980 roku i zrzeszone są w Polskim Związku Działkowców. Prezesem Zarządu POD jest pan Józef Perz. Działki użytkują mieszkańcy dzielnicy Leszczyny Osiedle. Działkowcy to jedna wielka rodzina skupiająca rożne grupy społeczne dzielnicy. Ogrody działkowe to nie tylko źródło warzyw, owoców i kwiatów, ale również miejsce wypoczynku i rekreacji, spotkań rodzinnych oraz miejsce zabaw i integracji naszej społeczności. Zarząd wraz z działkowcami prowadzi systematyczną pracę w zakresie dbałości o wygląd i wizerunek tej oazy zieleni i zdrowia.
W okresie istnienia Ogrodów wykonano wiele inwestycji: instalacja elektryczna, instalacja wodociągowa, ogrodzenie. Jedną z najważniejszych była budowa "Domu Działkowca", który służy nie tylko użytkownikom działek ale i całemu społeczeństwu. Odbywa się tu wiele uroczystości rodzinnych, zabaw, festynów i spotkań. Budynek ten służy również do odbywania zebrań mieszkańców. Jest też wizytówką naszej dzielnicy.
Z roku na rok ogrody są coraz ładniejsze o czym mogą świadczyć liczne nagrody, wyróżnienia i dyplomy. Delegatura PZD w Rybniku nagradzała za zdobycie I miejsca Ogrody w latach: 1986, 1989, 1991, 1992, 1994, 1995,1996, 2000, 2004. Ogrody "Pod Dębami" zajęły I miejsce wśród 96 Zarządów w Delegaturze- Rybnik. W latach: 1991, 1992, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004 Polski Związek Działkowców OZ Śląskiego w Katowicach uhonorował I miejscem Ogrody spośród 630 Zarządów Województwa Śląskiego. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców w Warszawie w 1992r. odznaczyła ten Ogród najwyższą odznaką za zasługi dla PZD.
Za zajęcie I miejsca w 1993 i 2001r. w konkursie "Najpiękniejsze Ogrody w POD" krajowe "Dni Działkowca" w 2001r. odbyły się w Leszczynach. Do naszego miasta zawitali przedstawiciele sejmu, senatu, przedstawiciele władz. Przywieźli tu swoje sztandary działkowcy z całego kraju.
Leszczyńskie Ogrody Działkowe były przedstawiane w radiu, telewizji jak również opisywane na łamach wielu gazet. Za całokształt pracy działkowców oraz za zajęcie I miejsca w kraju Krajowa Rada PZD ufundowała tablicę pamiątkową, którą odsłonili: Prezes KR PZD M. Kondradzki, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny M. Kornas oraz Prezes Ogrodów "Pod Dębami" J. Perz.
Ogrody są niejako ośrodkiem wypoczynkowym dla działkowiczów. Nie są jednak zamknięte dla innych mieszkańców dzielnicy. Można tu przyjść, spacerować i podziwiać piękno przyrody. Dzieci naszych szkół i przedszkoli licznie odwiedzają Ogród. Wycieczki dla uczniów i przedszkolaków są pomocą dydaktyczną w nauce o środowisku, poznają tu gatunki kwiatów, owoców i warzyw. Obserwują pracę, uczą się szacunku do niej i przyrody. Do pięknego wyglądu i należytego funkcjonowania Ogrodu pod kierunkiem Zarządu wraz z Prezesem przyczyniają się wszyscy działkowicze.
Wielkim wsparciem są władze naszego miasta oraz radni co przekłada się na rozwój tego Ogrodu.

SKOK Ziemi Rybnickiej

SKOK Ziemi RybnickiejSpółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemi Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach jest Spółdzielnią działającą na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze, zrzeszająca osoby fizyczne na rzecz których prowadzi działalność o charakterze bankowym. Przedmiotem działalności SKOK Ziemi Rybnickiej jest między innymi: gromadzenie środków pieniężnych członków, udzielanie członkom pożyczek i kredytów a także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz środowiska lokalnego. Bieżącą działalnością Kasy kieruje Zarząd SKOK, który tworzy: Pan Prezes Franciszek Barakomski oraz Panie V-ce Prezes Jolanta Tkocz, Krystyna Breza, Janina Biłas, Katarzyna Jaróg.
SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach od kilku lat prowadzi aktywną działalność w zakresie promowania rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, a także upowszechniania zasad wzajemnej pomocy świadczonej w szczególności na rzecz podmiotów zajmujących się działalnością kulturalno- oświatową oraz sportową, a także opieką społeczną.
SKOK udziela wsparcia finansowego organizacjom, które występują o udzielenie takiej pomocy, angażując się jednocześnie w przedsięwzięcia mogące mieć pozytywny wpływ na rozwój rynku lokalnego.
Za prowadzoną przez siebie działalność SKOK Ziemi Rybnickiej został w ostatnim okresie uhonorowany licznymi nagrodami oraz wyróżnieniami, co zwłaszcza w aspekcie wyróżnień przyznawanych na forum ogólnopolskim przyczynia się do promocji naszej gminy (nagroda "Przedsiębiorstwo Fair Play" oraz "Polski Sukces").
Działalność okołostatutowa SKOK Ziemi Rybnickiej stanowi przesłankę do postrzegania jej jako podmiotu aktywnie włączającego się w społeczny aspekt rozwoju gminy, przez co zasługuje na wyróżnienie w tej mierze.

Spółdzielnia mieszkaniowa "Karlik"

Spółdzielnia mieszkaniowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karlik" w Czerwionce-Leszczynach powołana została w 1990 r. z przekształcenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Dębieńsko" oraz wydzielenia ze Spółdzielni Mieszkaniowej "Knurów", która wcześniej administrowała zasobami mieszkaniowymi znajdującymi się w dzielnicach Czerwionka-Leszczyny.
Pod opieką Spółdzielni jest 2018 mieszkań, w tym 1212 z prawem lokatorskim do lokalu, 794 własnościowych i 12 z tak zwaną własnością odrębną. W administracji posiada 54 budynki o łącznej powierzchni użytkowej 105 tys. m2, które położone są w 3 rejonach miasta. Większość z nich to budownictwo z lat 70 i 80. Zarząd Spółdzielni stara się na bieżąco przeprowadzać remonty i modernizacje zasobów mieszkaniowych w sposób jak najbardziej korzystny dla mieszkańców o czym świadczyć może niewielka liczba osób oczekujących na mieszkanie oraz niski wskaźnik zadłużeń czynszowych. Na pierwszy rzut oka widać dbałość o zieleń oraz o czystość na osiedlach. Opieką wykwalifikowanych instruktorek objęte są również dzieci i młodzież, korzystające z zajęć w dwóch klubach osiedlowych w Czerwionce i Leszczynach.

Zespół "Stanowiczanki"

Zespół Zespół istnieje już 30 lat. W 1975 roku, w trakcie przygotowań do Turnieju Wsi, zawiązała się grupa śpiewających członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Stanowicach. W ramach prezentacji wsi śpiewały stare pieśni zapamiętane z dzieciństwa. Po turnieju panie spotykały się w dalszym ciągu, a wreszcie postanowiły założyć zespół śpiewaczy. Założycielką, a następnie kierowniczką zespołu od początku była Pani Maria Stanięda, ówczesna przewodnicząca KGW w Stanowicach. Przez wiele lat pełniła tę funkcję z powodzeniem. Obecnie kierownikiem Zespołu jest Elfryda Lanuszna, która wiele starań wkłada w podtrzymanie istnienia zespołu. Przed 30 laty skład zespołu stanowiły Panie: Krystyna Grudniak, Anna Piekarczyk, Maria Jaromin, Urszula Tic, Anna Kuczera, Eugenia Miketa, Maria Stanięda.
Panie uczyły się ciągle nowych piosenek. Każda z członkiń pytała znajomych, dziadków i starszych krewnych o stare, zapomniane piosenki. Obecnie w swoim dorobku mają ok. 100 pieśni.
Przez te wszystkie lata zespołowi przygrywali: Bogusława Piwowarczyk, Piotr Cybułka, Stefania Penkała, Irena Pogocka, Stanisław Szary, Gerard Cyroń, Anna Jędrzejak. Od 1996 roku do dnia dzisiejszego zespołem opiekuje się Wiktor Kowol.
Zespół bierze czynny udział w uświetnianiu różnych uroczystości, np.: Święto Wsi Polskiej, Turniej Wsi, Dni Leszczyn, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Seniora, dożynki, wszystkie uroczystości państwowe w naszej gminie, a także uroczystości kościelne. Brał udział w Sobótkach Zagłębiowskich w Będzinie, wielokrotnie w przeglądach: Zespołów Regionalnych w Chorzowie, Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich w Łaziskach, Zespołów Ludowych w Czechowicach, Górniczych Orkiestr Dętych w Buku, Zespołów Artystycznych w Żorach, Mysłowicach, Wodzisławiu. Istotnym wydarzeniem był coroczny udział w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych "Złoty Kłos" pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Na jednej z takich imprez Stanowiczanki otrzymały zaproszenie do udziału w warsztatach śpiewaczych. W przeglądzie organizowanym w ramach Dni Leszczyn w 1990 roku, pod opieką Anny Jędrzejak zdobyły I miejsce i puchar Burmistrza. W 2001 roku, w Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych "Brenna 2001", Stanowiczanki wyśpiewały wyróżnienie i nagrodę pieniężną. Zdobyta w Brennej popularność zaowocowała zaproszeniami do występów nawet na uroczystościach weselnych. Często także swoimi pieśniami uświetniały "Dni Otwartych Drzwi" w Centrum Doradztwa Rolniczego w Mikołowie - Śmiłowicach. Utorowały w ten sposób drogę innym zespołom z terenów Czerwionki- Leszczyn. W 2002 roku pieśni Stanowiczanek, wraz z innymi, zostały utrwalone na płycie wydanej staraniem Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce - Leszczynach.
Obecnie Stanowiczanki występują w składzie: Stefania Penkała, Róża Cieśla, Małgorzata Biela, Anna Kuczera, Aniela Nalepa, Regina Potempa, Elfryda Lanuszna, Zofia Domin, Adela Tumułka, Lidia Stanięda.
24 listopada 2005 roku, najstarszy zespół w gminie, świętował 30 lecie istnienia. W siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Wolności odbyła się uroczystość z udziałem władz Gminy i Miasta a także sołectwa Stanowice. Obecne były też inne zaprzyjaźnione zespoły śpiewacze. Inicjatorką i gospodynią imprezy była Pani Mariola Czajkowska - dyrektor MOK. Jubilatki otrzymały pamiątkowe dyplomy z podziękowaniem za "ukazywanie piękna i bogactwa pieśni, gwary, obyczajów i obrzędów Górnego Śląska". Oby jak najdłużej.

do góry