• język migowy

Karolinki 2004

Laureaci "Karolinki 2004"

Prof. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk

Prof. dr hab. Grażyna Barbara SzewczykGermanistka, skandynawistka i polonistka, pracownik naukowy, tłumacz literatury niemieckiej, szwedzkiej i norweskiej na język polski, autorka prac naukowych i popularnonaukowych oraz książek z dziedziny literatury niemieckiej XX wieku, historii stosunków niemiecko-polskich na Śląsku oraz najnowszych dziejów literatury szwedzkiej.

Jest córką wywodzącego się z terenu gminy pisarza Wilhelma Szewczyka. Urodziła się w Katowicach w dniu 7 grudnia 1945 roku. Tamże skończyła edukację na poziomie średnim. W latach 1963-1971 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie studiowała na dwóch kierunkach - filologii polskiej i germańskiej. Po kilkuletnim pobycie w ośrodkach uniwersyteckich Szwecji i Danii uzyskała doktorat na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie również ukończyła przewód habilitacyjny w 1986 roku. Od 1976 roku związana zawodowo z Uniwersytetem Śląskim, gdzie uzyskała profesurę w 1991 roku i od tego roku kierowała Instytutem, a obecnie Zakładem Filologii Germańskiej. Współpracuje również z uczelniami w Opolu, Tychach i Bielsku-Białej oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Katowicach. Poza tym jest członkiem międzynarodowych i krajowych towarzystw literackich, m.in. zastępcą prezesa Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego oraz Towarzystwa Przyjaciół Łużyc, a także laureatką szwedzkiej nagrody Ingmara.

Będąc niejako spadkobierczynią niezapomnianego Wilhelma Szewczyka, podtrzymuje osobiste i zażyłe kontakty z gminą Czerwionka-Leszczyny. Od co najmniej dziesięciu lat jest częstym gościem Zespołu Szkół oraz innych gminnych placówek oświatowych i kulturalnych. Spotyka się z młodzieżą, wygłaszając szereg wykładów i prelekcji, nie tylko zresztą dla młodzieży. Współorganizuje i uczestniczy w sesjach popularno-naukowych i konkursach na terenie gminy i w okolicy, m.in. w Międzynarodowym Konkursie Poetyckim O Złote Cygaro Wilhelma. Od 2003 roku funduje stypendia dla jednego z uczniów liceum noszącego imię jej ojca oraz wspiera miejscowych uczniów w ich staraniach o miejsce na studia w Uniwersytecie Śląskim. Godnym podkreślenia jest fakt stałego przypominania przez panią profesor, na różnych spotkaniach i imprezach, o miejscu pochodzenia jej ojca, co doskonale promuje Czerwionkę-Leszczyny w całym kraju i poza jego granicami.

Wacław Drążczyk

Wacław DrążczykUrodził się 25 września 1922 r. w Książenicach. Od 1957 roku mieszka w dzielnicy Leszczyny Osiedle. Po ukończeniu Technikum Ekonomicznego w Chorzowie kontynuował swoją edukację w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Pracował zawodowo w administracji rządowej i samorządowej oraz Kopalni Węgla Kamiennego Szczygłowice. W czasie 42 letniej pracy zawodowej dał się poznać jako bardzo dobry fachowiec z dziedziny finansów, rzetelnie i sumiennie wykonujący swoje obowiązki służbowe.

Oprócz pracy zawodowej 30 lat sprawował funkcje radnego jako członek Prezydium oraz przewodniczący komisji branżowych Rady. W tym okresie należy podkreślić jego zaangażowanie w budowę Osiedla Leszczyny. 17 lat sprawował funkcję wiceprezesa Klubu Piast Leszczyny, a następnie był członkiem komitetu społecznego budowy boiska Piast, również pracując przy jego budowie. Szereg lat pracował w Komisji ds. Walki z Alkoholizmem. Był jednym z organizatorów klubu AA. Działał w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach, gdzie w oparciu o zapisy kronikarskie sporządził dokument opisujący działalność jednostki od początku jej istnienia. Wydatnie przyczynił się do pozyskania dla jednostki profesjonalnego sprzętu przeciwpożarowego.

Brał udział w staraniach zakończonych pozytywnie o nieprzejmowanie dóbr kościelnych Parafii Leszczyny na terenie Leszczyn i Przegędzy. Sprawował opiekę nad emerytami i rencistami KWK Szczygłowice zamieszkałymi na terenie Leszczyn, organizując im wyjazdy wycieczkowe oraz pomoc w formie zapomóg pieniężnych i materialnych. 25 lat pracował w składach orzekających Kolegium ds. Wykroczeń jako przewodniczący. Jego udziałem była również praca w radach nadzorczych Gminnej Spółdzielni, a następnie Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Leszczynach. Dał się poznać jako działacz społeczny w strukturach Komitetów Osiedlowych Samorządu Mieszkańców.

Za swoją działalność otrzymał szereg odznaczeń państwowych i branżowych, z których należałoby wymienić: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą odznakę Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego, Złoty medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznakę Honorową Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pan Wacław Drążczyk pracował zawodowo i społecznie dla dobra mieszkańców swojej małej ojczyzny - ziemi leszczyńskiej, poświęcając wiele energii i czasu na pomoc ludziom w rozwiązywaniu ich życiowych problemów, a także umożliwianiu im realizacji ich zainteresowań, w tym w szczególności pasji sportowych.

Ksiądz mgr Jan Piontek

Ksiądz mgr Jan PiontekProboszcz parafii pw. Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Czerwionce urodził się 10 stycznia 1956 roku w Książeniach. Święcenia kapłańskie przyjął 31 marca 1983 roku. Proboszczem parafii w Czerwionce został 26 sierpnia 1992 roku.

Jest budowniczym nowego, wspaniałego pod względem architektonicznym kościoła, który stał się ozdobą dzielnicy Czerwionka. Budowa kościoła odbywała się w obliczu zagrażającego widma utraty miejsc pracy mieszkających w tym mieście i pracujących głównie w kopalni parafian, którzy w trakcie budowy świątyni borykali się z licznymi kłopotami finansowymi. Rodziny te jednak potrafiły wygospodarować pewną miesięczną kwotę i przeznaczyć ją w ofierze na budowę nowego kościoła. Pieniądze te zostały wykorzystane przez budowniczego - ks. proboszcza w sposób bardzo racjonalny. Możliwe to było tylko dzięki ogromnej oszczędności, bardzo dobrej gospodarności i rozsądnemu gospodarowaniu finansami. Sukcesywnie wokół kościoła powstają dodatkowe obiekty - dom parafialny i kaplica przedpogrzebowa, pięknieje także otoczenie poprzez realizację małej architektury wokół obiektów sakralnych. W uznaniu tych szczególnych cech budowniczego nowego kościoła ks. arcybiskup Damian Zimoń mianował ks. proboszcza Jana Piontka - Archidiecezjalnym Opiekunem Rzemieślników.

Zachowanie historycznych pamiątek z dziejów ziemi śląskiej jest kolejną pasją ks. proboszcza. Z jego inicjatywy 19 marca 2001 roku w uroczystej procesji został przeniesiony, po odrestaurowaniu, obraz św. Barbary z cechowni zlikwidowanej kopalni Dębieńsko do specjalnie przeznaczonej na ten cel kaplicy kościelnej. W ramach działalności mającej na celu rozsławienie i promowanie dziejów swojej "małej ojczyzny" powstał album Bogu chwała, będący zapisem życia religijnego wspólnoty parafialnej. W tej kategorii należy rozpatrywać również wydanie widokówek, na których w całej okazałości prezentowany jest kościół oraz jego wnętrze.

Ksiądz prowadzi również na dużą skalę pomoc charytatywną na rzecz ubogich rodzin, dzieci i młodzieży. Zainspirował również powołanie do działania na rzecz środowiska organizacji i ruchów świeckich w tym Akcji Katolickiej, nad którymi sprawuje opiekę. Jego mottem działania jest wiara w Boga i pomoc ludziom, którzy jej najbardziej potrzebują zarówno w sferze duchowej jak i materialnej.

Śląska Kapela Podwórkowa Kowole

Śląska Kapela Podwórkowa KowoleKapelę tworzy sześciu braci Kowoli, grających na różnych instrumentach: Paweł - klarnet, Feliks - akordeon, Jerzy - trąbka, Jan - gitara, Wiktor - bas, Robert - bęben. Kowole to nie tylko muzykująca rodzina, ale również autorzy tekstów i muzyki swoich piosenek, to przede wszystkim nauczyciele wielu młodych pokoleń. Repertuar kapeli to głównie folklor śląski. Grają od kiedy tylko można sięgnąć pamięcią. Dlaczego? Bo ich ojciec grał, to on wszczepił synom zamiłowanie do muzyki.

Grają i śpiewają od 1962 roku, tj. od nadania praw miejskich Czerwionce. Wystąpili wtedy w programie telewizyjnym Przy sobocie po robocie razem ze swoim ojcem. Krystyna Loska, prowadząca ten program powiedziała, że "Czerwionka powinna być dumna z Kowolów" - i miała rację.

Oficjalną datą założenia kapeli jest rok 1989. Kapela występowała w kraju (w czasie jubileuszów, dni miast, dożynek, festynów, godów śląskich, powitania arcybiskupa Damiana Zimonia, w czasie uroczystości V rocznicy śmierci Wilhelma Szewczyka) i za granicą (Węgry, Czechy, Słowacja, Niemcy, Austria). Swój dorobek mieli okazję zaprezentować na krajowym przeglądzie Kapel Podwórkowych w Łaziskach Górnych i Skoczowie. Byli organizatorem festiwali śląskich muzykujących rodzin. Reprezentowali gminę i miasto w programie Zajechał wóz do Leszczyn, a w roku 2001 zdobyli puchar burmistrza gminy i miasta w ramach organizowanego Festynu Śląskiego.

Grając w tak wielu miastach, kapela jest najlepszym przekaźnikiem informacji o gminie i mieście.Słowa piosenek "My są rodzinka z miasta Czerwionka z jednego ojca się wywodzimy", "Czerwieńska Polka" czy "Śląsku mój kochany" są dowodem na to, jak bardzo Kapela Kowole kocha swoją ziemię czerwieńską.

Ludowy Klub Sportowy Decor Bełk

Ludowy Klub Sportowy Decor BełkPrzygoda ludzi uprawiających sport - piłkę nożną w Bełku rozpoczęła się w roku 1929. Docierając do różnych informacji na temat klubu zdobyto cenną fotografię Franciszka Kuźnika - zawodnika drużyny z datą 1929 r. Zdjęcie to przedstawia następujących zawodników: Alfons Brzoza, Augustyn Wróbel, Augustyn Blinda, Teodor Kubasa, bracia Konieczny, Brunon Wałach, Franciszek Kuźnik, Gerard Otremba, Henryk Kudryś, Jan Szymura, Edmund Czech - opiekun drużyny oraz Józef Tlatlik - prezes klubu, nauczyciel szkoły, późniejszy wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Bełku. Boisko piłkarskie znajdowało się wówczas przy ul. Palowickiej, na prywatnym terenie Józefa Blindy.

Drużyna ta przetrwała do 1939 r. W okresie wojny klub zawiesił działalność. Po wojnie rozpoczęto formować nową drużynę, a prezesem klubu ponownie został Józef Tlatlik. Klub przybrał nową nazwę Błyskawica Bełk i pod tą nazwą występował w rozgrywkach do początku lat 50-tych. W latach 1954-55 zmieniono lokalizację boiska na ul. Główną. Kolejnymi prezesami klubu byli: Henryk Pyszny, Henryk Adamiec, Maksymilian Sobczak.

W sezonie 1972/73 drużyna zajęła II miejsce w rozgrywkach klasy C, za Ornontowicami. Dzięki decyzji PZPN z dnia 9 lipca 1973 r. o reorganizacji wyższych lig uzyskała awans do klasy B, jako drużyna z II miejsca. W latach 80-tych drużyna występowała w klasie C, a w sezonie 1986/87 ponownie uzyskała awans do klasy B. W tym czasie prezesem klubu był Robert Kowol. W sezonie 1994/95 nastąpiły zmiany w zarządzie klubu, prezesem został Krzysztof Dobisz, a jego zastępcą Piotr Otremba. Nowym celem drużyny był awans do klasy A. Cel ten udało się zrealizować w sezonie 1995/96, kiedy drużyna zajęła II lokatę w rozgrywkach klasy B, a w meczu barażowym o awans do klasy A pokonała Radziejów 2:1.

W roku 2000 na walnym zebraniu poszerzono zarząd o nowych członków w osobach: Janusz Gawlik jako II wiceprezes, Seweryn Warzecha - sekretarz, Czesław Szejka - skarbnik, Henryk Kubasa - członek zarządu. Honorowym prezesem został Andrzej Rojek - właściciel firmy Decor, główny sponsor klubu. W sezonie 2002/03 drużyna zajęła II lokatę w tabeli klasy A, za Jejkowicami, a w meczach barażowych z Zagłębiakiem Dąbrowa Górnicza uzyskując wyniki: 2:3 i 2:1, awansowała do V ligi - klasy okręgowej. Awans uzyskali następujący zawodnicy: Krzysztof Leśniak, Adam Sładek, Rafał Spyra, Piotr Jegor, Krzysztof Ferenstain, Szymon Otremba, Tomasz Paszko, Mariusz Birówka, Waldemar Pindur, Michał Piechaczek, Michał Stokłosa, Łukasz Makowski, Rafał Papuga, Damian Bajura, Ryszard Wosiak, Łukasz Papuga oraz Jacek Polak jako grający trener. W sezonie 2003/04 drużyna zajęła III lokatę w rozgrywkach, najwyższą z drużyn gminy Czerwionka-Leszczyny. W sezonie 2004/05 po rundzie jesiennej zajmuje VII lokatę. Główni sponsorzy: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Andrzej Rojek - Decor, Eugeniusz Ptak - Edro-Trans, firma Lesz, firma Fica-Stokłosa.

do góry