rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach

Informacja o inwestycji

Projekt przewiduje poprawę warunków zagospodarowania terenu (dróg wewnętrznych, chodników, placów utwardzonych) i utworzenie przestrzeni publicznej w formie "mini rynku" z towarzyszącą infrastrukturą rekreacyjną. Przestrzeń publiczna to przede wszystkim plac rekreacyjno-wypoczynkowy przy ciągu pieszo-jezdnym z elementami ścieżki zdrowia, ścieżki edukacyjnej i skate parku jak i Centrum Informacji Turystycznej (z tradycyjnie umeblowanym śląskim mieszkaniem, pełniącym rolę Izby Treadycji) oraz centrum organizacji pozarządowych. Dodatkowo poddany termomodernizacji zostanie Dom Kultury. Ponadto zakłada się zbudowanie podziemnego śmietnika, do którego dostęp będzie dla każdego z mieszkańców przez indywidualną kartę chipową. Całość uzupełniona będzie w elementy małej architektury, zieleń i oświetlenie.

Główne cele projektu

Bezpośrednim celem projektu jest przywrócenie zabytkowemu osiedlu patronackiemu należytej funkcji śródmiejskiej w skali miasta i regionu, oraz walorów rekreacyjnych, turystycznych, społecznych, edukacyjnych i kulturowych.

Cele ogólne projektu można określić jako:

Informacja o inwestorze i wykonawcy

InwestorWykonawca

Zarząd Dróg i Służby Komunalne
ul. Polna 6
44-230 Czerwionka-Leszczyny 
tel. (32) 427 75 43, e-mail: zdisk@czerwionka-leszczyny.com.pl

Lider : GEO – BUD – T.B.M. Sp. z o. o.
ul. Boczna 6, 44-240 Żory

Partner: ZPUH „MULTIDOMEX”
J. Culic – A. Tyburczy Spółka Jawna

ul. Lektorska 59 a, 44-210 Rybnik

Partner: Przedsiębiorstwo Budowlane „KUBIK” Sp. J.
Jan Kociałkowski, Zbigniew Kudej

ul. M. Dzielskiego 2, 32-465 Kraków

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach”, będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Wartość projektu to kwota 12 174 887,98  zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 9 965 272,48 zł.

Galeria z realizacji projektu

Media o projekcie

Osiedle familoków w Czerwionce-Leszczynach zyska nowy, świeży wygląd

Trwa rewitalizacja terenu osiedla familoków

Rewitalizacja osiedla familoków idzie pełną parą

Familoki w Czerwionce-Leszczynach: Już szykują się do wielkiej rewitalizacji

Czerwionka przygotowuje się do rewitalizacji osiedla familoków

Czy familoki w Czerwionce zamienią się w atrakcyjną starówkę?

Osiedle familoków świecić będzie nowym blaskiem

Rewitalizacja zabytkowego osiedla coraz bliżej

Jest umowa na rewitalizację perełki

Familoki w Czerwionce-Leszczynach: już szykują się do wielkiej rewitalizacji

Trwa rewitalizacja terenu osiedla familoków

Osiedle familoków zyska nowy, świeży wygląd

Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Czerwionce prawie gotowy

W Czerwionce zamontowano podziemne kontenery na śmieci

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.plZamknij