rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Renowacja rowu R w Czerwionce

Zakres rzeczowy:

Termin realizacji zadania

Rozpoczęcie: Maj 2007 r. (rozpoczęcie prac projektowych )

Zakończenie: 15 października 2008 r.

Koszt i źródła finansowania zadania

Całkowite nakłady poniesione na inwestycję:     958 162,18 zł

W tym:

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Budowlano – Melioracyjne „TOLOS” Sp.J. Józef Walczak, Piotr Walczak, Żory

Galeria realizacji projektuZamknij